help
Vastgoed in de bodem : functiegericht saneren, mag dat wel? : ja, mits de keuze goed is gemotiveerd \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 2000
In recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het kader geschetst van wat juridisch wel en niet mogelijk is m.b.t. multifunctioneel saneren, IBC-sanering, en functiegericht saneren, nu de wetgeving nog niet is ...
help
Bouwen op verontreinigde grond : coordinatie bouwvergunning Wet bodembescherming \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering []
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1999
help
Gewijzigd bodemsaneringsbeleid : oude wijn in nieuwe zakken of een echte beaujolais primeur? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1998
help
Een niet te onderschatten dreiging : ongerechtvaardigde verrijking door bodemsanering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1997
help
Vastgoed in de bodem : wat mag de koper verwachten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1996
help
Wet Waardering Onroerende Zaken / WOZ \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Luyt, G.A.H. van \ Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1996
help
Er zat een tank in de grond! : wie zal dat betalen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1996
help
Herverdeling van ruimte en bodemverontreiniging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1996
help
Toelating van bestrijdingsmiddelen. Toekomstige regelgeving \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Simons - Vinckx, M.W.L. \ 1993
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil door wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 alsnog de toelating van bestrijdingsmiddelen afhankelijk stellen van de toetsing van algemene normen. In het artikel wordt ingegaan op de vraag ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.