help
Understanding online sexual risk behaviour of adolescents in vocational secondary education: specifically; sexting, webcam (ab)use and grooming [Studentenverslag]
Sips, Coco \ 2016
help
Watersector richt zich bij NanoNextNL op waterzuivering én risico's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laak, T. ter \ Hofman, J. \ Wezel, A. van \ Lammertink, R. \ Sips, A. \ 2011
Het onlangs begonnen onderzoeksprogramma NanoNextNL stimuleert met subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie innovatie op het gebied van nanotechnologie in Nederland. Ook de watersector is betrokken bij dit programma. D ...
help
Perspective study: governance for C2C [Boek]
Hovelynck, J. \ Dewulf, A. \ Sips, K. \ [ca. 2010]
This perspective study will serve as frame of reference for follow-up activities and exchanges both within and outside the Cradle to Cradle Network (C2CN) and it aims to reflect the current challenges and opportunities associated with implementing a ...
help
Nanotechnologie in perspectief : risico's voor mens en milieu : samenvatting [Boek]
Zijverden, M. van \ Sips, A.J.A.M. \ cop. 2008
Dit is de samenvatting van het rapport ‘Nanotechnologie in perspectief’ dat inzicht geeft in de risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiële r ...
help
Nanotechnologie in perspectief : risico's voor mens en milieu [Boek]
Zijverden, M. van \ Sips, A. \ cop. 2008
Nanotechnologie wordt gezien als één van de meest baanbrekende en vernieuwende technologieën van deze tijd. Deze technologie maakt het mogelijk om bestaande chemische stoffen nieuwe eigenschappen te geven. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van N ...
help
Health impact of nanotechnologies in food production [Boek]
Bouwmeester, H. \ Dekkers, S. \ Noordam, M. \ Hagens, W. \ Bulder, A. \ Heer, C. de \ Voorde, S. ten \ Wijnhoven, S. \ Sips, A. \ 2007
This report gives an overview and an advice for priority of scientific issues that need to be addressed in order to improve the process of risk assessment for nanoparticles in food and in order to gain insight in dossier requirements for nanoparticle ...
help
De toepasbaarheid van automatische videoregistratie bij faunapassages [Boek]
Sips, H.J.J. \ Smit, G.F.J. \ Veenbaas, G. \ 2002
help
De onlanden van Noord-Drenthe \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Sips, H. \ 2000
Geschiedenis, natuurontwikkeling en planologische bedreigingen van het gebied rond Leekstermeer, Peizerdiep en Eelderdiep ten zuiden van Groningen. De landbouw in het natte laagveengebied op de grens van Groningen en Drenthe maakt plaats voor een gro ...
help
Tropical secondary forests in Africa and Asia : an exploratory compilation of the literature [Boek]
Linden, B.A. van der \ Sips, P.A. \ 1998
help
Oral bioavailability of heavy metals and organic compounds from soil : too complicated to absorb? : an inventarisation of factors affecting bioavailability of environmental contaminants from soil [Boek]
Sips, A.J.A.M. \ Eijkeren, J.C.H. van \ 1996
help
Voorwaarden voor waterplanten in de gestuwde Maas = Conditions for the development of water-plants in the barraged part of the river Meuse = Les conditions de developpement des plantes aquatiques dans les parties de la Meuse separees part des barrages [Boek]
Sips, H.J.J. \ Horst, J. van der \ Reitsma, J.M. \ 1995
help
Migratie van anadrome vis in de benedenrivieren \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Beek, G. van \ Sips, H. \ 1994
help
Vooruitzichten voor de Europese integratie en gevolgen voor het sociale - zekerheidsbeleid in Nederland : een kwalitatieve analyse : samenvatting [Boek]
Kemp, A. de \ Sips, C. \ 1994
help
De ecologische status en potenties van de Hollandsche IJssel als zoetwatergetijderivier [Boek]
Sips, H.J.J. \ 1994
help
Prospects for European integration and consequences for social security policy in the Netherlands : qualitative analysis [Boek]
Kemp, A. de \ Sips, C. \ 1994
help
Een geluid te hoog : onderzoek naar de verandering van de geluidsproduktie van vier huishoudelijke apparaten tussen 1977 en 1988 [Boek]
Sips, G. \ Scholten, A.H. \ 1989
help
Ecologisch profiel zoogdieren : referentie toestand, huidige toestand, ecologie, ingreep - effectkennis [Boek]
Vertegaal, C.T.M. \ Salm, J.N.C. van der \ Sips, H.J.J. \ [1989]
help
Ecologisch profiel bodemdieren : referentie toestand, huidige toestand, ecologie, ingreep - effectkennis [Boek]
Steur, C. \ Seys, J. \ Sips, H.J.J. \ Bureau Waardenbug \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.