Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Slings
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Anacamptis pyramidalis (L.) nov. var. (Duinhondskruid), een nieuw taxon voor de Nederlandse flora \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Londo, G. \ Kreutz, C.A.J. \ Slings, R. \ 2016
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. is binnen Nederland een zeldzame soort die zowel in kalkgraslanden in Zuid-Limburg als in de kustduinen voorkomt. Het viel op dat de soort in de duinen een aanzienlijk latere bloeitijd heeft dan die in het binn ...
help
Advies begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog [Boek]
Nijssen, M. \ Lammerts, E.J. \ Slings, R. \ Turnhout, C. van \ Kooijman, A. \ 2015
Op Schiermonnikoog treedt verruiging op, zowel van duinvalleien (riet, berken) als droge duinen (zandzegge). Hierdoor vertonen oppervlakte en kwaliteit van een aantal habitattypen een afname, te weten: Witte Duinen (H2120), Grijze Duinen (H2130) en V ...
help
Dynamic dune management, integrating objectives of nature development and coastal safety: examples from the Netherlands \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Arens, S.M. \ Mulder, J.P.M. \ Slings, Q.L. \ Geelen, L.H.W.T. \ Damsma, P. \ 2013
This paper discusses and compares results of management interventions to remobilise dunes and obtain more autonomous changes in foredunes resulting from a change in coastal defence policy. In recent decades, nature conservation managers tried to rest ...
help
Duinbranden: bedreiging of kans? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Roon, J. van \ Haperen, A. van \ Kooijman, A. \ Nijssen, M. \ Slings, R. \ Steenis, W. van \ 2013
In de Schoorlse duinen hebben tussen 2009 en 2011 verschillende branden gewoed. In totaal is daarbij 270 hectare duingebied verbrand (zie kaart). Staatsbosbeheer vroeg het OBN deskundigenteam Duin en Kustlandschap om advies over noodzaak en mogelijkh ...
help
Begrazing & nutriënten in kustduinen : verslag veldwerkplaats [Brochure]
Nijssen, M. \ Turnhout, C. van \ Slings, R. \ 2012
Begrazing is de meest toegepaste vorm van natuurbeheer in de Nederlandse kustduinen. Over het effect van begrazing is nog veel onduidelijk. Recent hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden langs de Nederlandse kust. Welke conclusies kunnen op b ...
help
Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes? : duinmobiliteit [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Arens, S.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2012
Duinmobiliteit. De duinen van de Nederlandse kust vormen een multifunctioneel en internationaal belangrijk landschap. Het herbergt zeldzame flora en fauna, beschermt het achterliggende land tegen overstromingen, wordt gebruikt voor de drinkwatervoorz ...
help
Duinvlinders vroeger en nu \ Vlinders [Artikel]
Slings, R. \ 2011
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland beheert de duinen tussen Zandvoort en Schoorl. In 2009 vierde het zijn vijfenzeventigjarig jubileum als duinbeheerder. Bij een zoektocht in de archieven kwam een stevig cahier tevoorschijn, vol met wetenschappeli ...
help
Kwantitatieve vegetatiewaardering beperkt bruikbaar \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Strasser, T. \ Slings, Q.L. \ 2011
Om beleidsmakers en beheerders van natuurgebieden te ondersteunen bestaan er versachillende methoden voor kwantitatieve waardering van vegetatieopnamen. Met behulp van het computerprogramma ASTER (Assessment System To Evaluate Relevés) vergeleken we ...
help
Beheer van duinbossen : verslag veldwerkplaats - duin en kust, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Castricum, 4 juni 2010 [Boek]
Hommel, P. \ Siepel, H. \ Slings, R. \ 2010
De variatie in bostypen wordt in het jonge duinlandschap vooral bepaald door twee belangrijke factoren: water en kalk, zo vertelt Patrick Hommel (Alterra). Natte bossen die permanent onder invloed staan van het grondwater (broekbossen) zijn altijd er ...
help
Drinkwaterbedrijven in de duinen: van gespannen voet naar successen voor de natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2009
De Nederlandse kustlijn is de gouden rand van Nederland en behoort tot een van de meest intacte landschappen van Nederland. Toch heeft de mens ook in de duinen zwaar ingegrepen op de natuurlijke ontwikkeling. Wat zijn die ingrepen geweest, welk aande ...
help
De duinen lijden : afwachten kan niet meer : kunnen wisenten verlichting brengen? \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Slings, Q.L. \ 2006
De duinen zijn niet meer de probleemloze landschappen waarvoor de beheerders ze altijd hielden. Tot een jaar of tien geleden was ‘niets doen’ in de duinen bijna overal de gebruikelijke beheervorm. Alleen heel bijzondere stukken, zoals natte valleien ...
help
Herstel van duinmobiliteit : naar een nieuw duurzaam beheer? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Arens, S.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Slings, Q.L. \ Wondergem, H.E. \ 2005
Tussenresultaten van drie grootschalige projecten in verschillende duingebieden: De Kerf (Schoorlse duinen van Staatsbosbeheer): Van Limburg Stirum gebied (Amsterdamse Waterleidingduinen) en Het Verlaten Veld (bij Overveen Zandvoort, beheerd door PWN ...
help
Herstelbeheer voor duinvlinders in Noord-Holland [Boek]
Wallis de Vries, M. \ Abma, J. \ Baks, A. \ Bosch, F. van den \ Buiten, N. \ Diemeer, J. \ Diepen, E. van \ Ens, S. \ Kivit, H. \ Kaag, K. \ Klein Schiphorst, W. \ Knijnsberg, L. \ Kruger, A. \ Luntz, R. \ Marcelis, R. \ Mensing, V. \ Prijden, C. \ Slings, R. \ Verhoef, J. \ Wijker, A. \ 2004
In 2004 is voor het herstel van duinvlinders in Noord-Holland een start gemaakt met de uitvoering van maatregelen voor de aardbeivlinder enerzijds, en is anderzijds meer inzicht verkregen in de kwaliteit van het leefgebied voor de kommavlinder en de ...
help
Grote natuurherstelprojecten nabij het Vogelmeer \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Terlouw, L. \ Slings, Q.L. \ Broekhorst, W. te \ 2004
In de Kennemerduinen is een gebied van 23 ha geplagd. Met het vrijkomende zand (ca 170.000 m3) werd het Vogelmeer voorzien van een langere westoever, een rietmoeras en meerdere eilandjes
help
PWN combineert technische renovatie met natuurherstel [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bergh, F. van den \ Slings, Q.L. \ Bergsma, J. \ Posthuma, H. \ 2001
Technische renovatie en ecologische optimalisatie volgens het concept Open Infiltratie Nieuwe Stijl in het infiltratiegebied Kieftenvlak in het Noord-Hollands Duinreservaat. Een overzicht van de maatregelen bij de technische installaties en op het ge ...
help
Het effect van natuurgerichte recreatie op de broedvogelstand van het duingebied bij Egmond [Boek]
Slings, Q.L. \ 1999
help
Herstel van knopbies-vegetaties door plaggen in een kalkrijke, vochtige duinvallei \ De levende natuur [Artikel]
Slings, Q.L. \ 1997
Verslag van onderzoek in het kader van obn
help
Optimierung der Infiltration Castricum fuer Natur und Wassergewinnung \ 1. Deutsch - Niederlaendischer workshop 'Kuenstliche Grundwasseranreicherung', 16. - 17. September 1993, Castricum, Holland [Hoofdstuk uit boek]
Korf, B. \ Slings, Q.L. \ 1995
help
De kalkgraslanden van de duinen \ De levende natuur [Artikel]
Slings, Q.L \ 1994
Oorzaken van het dichtgroeien van kalkgraslanden in het Noordhollands Duinreservaat, alsmede mogelijkheden om dit tegen te gaan
help
Duininfiltratie en natuurwaarden, nu en in de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakker, T.W.M. \ Slings, R.Q.L. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.