Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 47

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Slob
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nature in modern society : now and in the future [Boek]
Mommaas, Hans \ Latour, Bruno \ Scruton, Roger \ Schmid, Wilhelm \ Mol, Annemarie \ Schouten, Matthijs \ Dammers, Ed \ Slob, Marian \ Muilwijk, Hanneke \ 2017
This outlook study offers a fresh look at European nature policy by exploring different future perspectives (normative scenarios) on nature in Europe, based on the different ways people perceive and value nature. Connecting to these different expecta ...
help
Circulair Vast goed : Lessen uit de Praktijk [Boek]
Mohammadi, S. \ Slob, N. \ 2016
Circulaire Economie (CE) is momenteel sterk opkomend binnen de Nederlandse bouwsector. Hoewel de voordelen van de CE in toenemende mate worden erkend, gaat de transitie in de praktijk gepaard met uiteenlopende belemmeringen. Dit vraagt om nieuwe inzi ...
help
Van organisch ontwikkelen naar organisch organiseren : lessen over zelforganisatie uit Almere \ Regie en loslaten : bijdragen aan de PlanDag 2014 [Hoofdstuk uit boek]
Boonstra, B. \ Slob, A. \ Vogel, R. \ 2014
Almere Poort werd stap voor stap bouwrijp gemaakt en ontwikkeld via particulier opdrachtgeverschap. In deze bijdrage wordt de vrag gesteld: Hoe verloopt de interactie tussen burgerinitiatieven en de gemeentelijke organiatie van Almere en welke lessen ...
help
Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden : GGD Informatieblad medische milieukunde update 2013 [Boek]
Kamp, I. van \ Dusseldorp, A. \ Berg, G.P. van den \ Hagens, W.I. \ Slob, M.J.A. \ 2013
Mensen die dichtbij windturbines wonen, hebben vooral last van het geluid dat windturbines met zich meebrengen. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevingsof levenskwaliteit versl ...
help
Tools and processes to facilitate collaboration across policy and science : applications in the field of water management \ Water governance [Artikel]
Bouma, G. \ Slob, A. \ 2013
The EU Water Framework Directive has transformed approaches to water management in Europe. It addresses the river basin scale, prompting new approaches that can deal with the water system as a whole. It also promotes the participation of a variety of ...
help
Samenhang in de Delta : op weg naar een integrale visie en goed afgestemde investeringsbeslissingen [Boek]
Slob, M. \ 2012
Het Planbureau heeft het initiatief genomen om samen met enkele Directeuren-Generaal (DG’s) van verschillende departementen te verkennen of integraal werken ook – of juist – bij slinkende budgetten haalbaar is. Op deze eerste bijeenkomst lag de vraag ...
help
Op zoek naar een schaal die vertrouwen wekt [Boek]
Slob, M. \ 2012
In dit essay wordt de relataie verkend tussen de schaalgrootte van bedrijven of organisaties en het maatschappelijke vertrouwen dat die organisaties genieten.
help
Verbinden wateropgave met ruimtelijke ordeningsopgave : deelprogramma nieuwbouw en herstructurering, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elsinga, J. \ Hooimeijer, F. \ Slob, A. \ 2012
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie richt zich op het verbinden van de wateropgave met ruimtelijke opgaven en het op een kwalitatief goede manier ruimte maken voor water. Om deze beslissing te kunnen onderbouwen, werkt het Deltaprogramma Nieuwbo ...
help
Integrated probabilistic risk assessment (IPRA) for carcinogens : a first exploration [Boek]
Slob, W. \ Bokkers, B.G.H. \ Heijden, G.W.A.M. van der \ Voet, H. van der \ cop. 2011
Het RIVM en de Wageningen Universiteit hebben in 2007 de IPRA-methode (Integrated Probabilistic Risk Assessment) ontwikkeld om te kunnen inschatten welk deel van de bevolking effect ondervindt van niet-kankerverwekkende stoffen in voeding. Uit onderz ...
help
Stilte voor de storm : de toekomst van in- en uitheemse bomen in Nederland [Boek]
Brederode, L. van \ Slob, K. \ cop. 2010
help
Creating capacity to connect science, policy and people [Presentatie]
Slob, A. \ Maas, N. \ 2009
Adriaan Slob and Nienke Maas (2009). Master class cities and climate change: creating capacity to connect science, policy and people, presented by TNO at the Holland Climate House on December 8, Copenhagen.
help
Een strategische agenda voor het ethiekbeleid van LNV [Boek]
Staman, J. \ Slob, M. \ 2009
Ethische kwesties omtrent agroproductie zijn verknoopt met ingewikkelde vraagstukken rond bijvoorbeeld gezondheid, armoede, landschapsbeheer, de verhouding mens-dier, globalisering, de sturende rol van technologie en industrie in de voedselproductie, ...
help
Comparing different shallow geophysical methods in a tidal estuary, Verdronken Land van Saeftinge, Western Scheldt, The Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Missiaen, T. \ Slob, E. \ Donselaar, M.E. \ 2008
In order to validate existing models of sedimentation in active sedimentary environments, detailed stratigraphic information is indispensable. Near-surface geophysical methods provide a means to acquire high-resolution images of the stratigraphic suc ...
help
Opsporen van kabels en leidingen in de grond \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Slob, E.C. \ Yarovoy, A. \ 2008
Met elektromagnetische signalen, radiosignalen en radar zijn kabels en leidingen in de grond op te sporen. In Europees verband werkt men aan de oplossing van problemen bij de grondradartechniek, zoals verstorende signalen
help
'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
help
Zeker weten : in gesprek met politici, bestuurders en wetenschappers over omgaan met onzekerheid [Boek]
Slob, M. \ 2006
help
Na+,K+-ATPase in Skeletal Muscle: Significance of Exercise and Thyroid Hormones for Development and Performance \ Muscle development of livestock animals : physiology, genetics, and meat quality [Hoofdstuk uit boek]
Slob, S. \ Klaren, P.H.M. \ Everts, M.E. \ 2004
help
Luchtkwaliteit en gezondheid in Rijnmond : berekening van gezondheidseffecten bij de bevolking [Boek]
Slob, R. \ Walda, I. \ 2003
help
The contribution of ICT to the transition towards a climate-neutral society \ Global warming and social innovation : the challenge of a climate-neutral society [Hoofdstuk uit boek]
Slob, A.F.L. \ Lieshout, M. van \ 2002
Some authors refer to ICT as a major resource for increasing the eco-efficiency of many activities. But at the same time it is clear that ICT has also stimulated economic growth and its consequent impact on energy use
help
DON in voeding: normen, blootstelling en risico's [special voedselveiligheid] \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Freijer, J. \ Pieters, M. \ Baars, B.J. \ Slob, W. \ 2000
Het terugbrengen van schimmelgif in tarweproducten. De dagelijks toelaatbare inname (TDI) is bij de huidige concentraties in voedingsmiddelen voor jonge kinderen (te) hoog
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.