help
Op Pad met Henk Baas in IJdoorn : Gebrek aan samenwerking door landschapsdisciplines baart zorgen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Sluis, T. van der \ 2020
Henk Baas is hoofd landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het enige overgebleven hoofd landschap op rijksniveau, zegt hij zelf. Dankzij het programma Belvedere, het rijksbeleid voor de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtel ...
help
Klimaatuitdagingen voor Nederland : Wat kunnen we over landgebruik leren van het IPCC? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jongman, R.H.G. \ Sluis, T. van der \ 2020
Het huidige landgebruik is ongekend grootschalig. Ongeveer driekwart van het wereldwijde ijsvrije landoppervlak staat onder invloed van menselijk gebruik, waarvan ongeveer 60-85% van de bossen en 70-90% van andere natuurlijke ecosystemen. Door dit la ...
help
Op weg naar een duurzame visserij op het IJsselmeer- Markermeer: gezamenlijke bestandopnamen als stap naar breed gedragen vangstadviezen : aanvulling 2019 en Evaluatie [Boek]
Vrooman, Jip \ Bruin, Paulien de \ Kampen, Jouke \ Sluis, Marieken van der \ Vries, Pepijn de \ 2020
help
Bijzondere kwaliteiten van water (3) : Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit: fysische en chemische methoden \ H2O online [Artikel]
Sluis, H. van \ Claassen, T. \ 2020
Standaard waterkwaliteitsonderzoek vindt plaats door analyse van relevante fysisch-chemische parameters en hydrobiologische soorten(groepen). Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ook de intrinsieke hoedanigheid van het water zelf er toe do ...
help
Bijzondere kwaliteiten van water (4) : Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit: biologische en sensorische methoden \ H2O online [Artikel]
Sluis, H. van \ Claassen, T. \ 2020
In het vorige artikel uit deze serie zijn enkele fysisch-chemische methoden beschreven om (verschillen in) de bio-energetische kwaliteit van water visueel zichtbaar te maken. In dit artikel volgt ter afsluiting van deze methodische beschrijvingen een ...
help
Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 : zijn de doelen uit de Urgenda-zaak en het Energieakkoord binnen bereik? [Boek]
Hammingh, Pieter \ Menkveld, Marijke \ Volkers, Cees \ Minnen, Jelle van \ Boot, Pieter \ Drissen, Eric \ Geilenkirchen, Gerben \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Lensink, Sander \ Ozdemir, Ozge \ Peek, Kees \ Schoots, Koen \ Sluis, Sietske van der \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Kasper \ Welle, Adriaan van der \ Wetzels, Wouter \ Zanten, Margreet van \ 2019
help
Fruitteelt en boomkwekerij 2030 : wiki Groen Kennisnet [Website]
Balk, P. \ Dalfsen, P. van \ Harteveld, D. \ Heiden, A. van der \ Reuler, H. van \ Sluis, B. van der \ 2019
WURKS-project.
help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Boek]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Klimaat- en Energieverkenning 2019 [Boek]
Abels-van Overveld, Marian \ Bleeker, Albert \ Boot, Pieter \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Daniëls, Bert \ Drissen, Eric \ Eerdt, Martha van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Harmsen, Matthijs \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Hoogervorst, Nico \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Kunseler, Eva \ Lensink, Sander \ Meerkerk, Jordy van \ Minnen, Jelle van \ Nijdam, Durk \ Noorman, Nienke \ Notenboom, Jos \ Özdemir, Özge \ Peters, Jeroen \ Polen, Steven van \ Rijn, Tristan van \ Schijndel, Marian van \ Schoots, Koen \ Schure, Klara \ Sluis, Sietske van der \ Smeets, Wijnand \ Stutvoet-Mulder, Kim \ Traa, Michel \ Vethman, Paul \ Volkers, Cees \ Brummelkamp, Sander \ Denneman, Arthur \ Doove, Sophie \ IJmker, Sander \ Keller, Krista \ Kremer, Anne Mieke \ Middelkoop, Manon van \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Hage, Julius \ Segers, Reinaud \ Vrooom, Jurriën \ Vrenken, Robbie \ Wezel, Bart van \ Wijk, Karolien van \ Winden, Paul de \ 2019
Deze eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) geeft de politiek, beleidsmakers en andere geïnteresseerden twee hoofdboodschappen. De eerste is dat er nog veel moet gebeuren om het kabinetsdoel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ...
help
Natuurontwikkeling in de Maashorst : Kansen voor bedreigde vlinders \ Vlinders [Artikel]
Vries, M.W. de \ Sluis, D. van der \ 2019
Met het project Wild van Vlinders zetten ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting zich in om bedreigde vlinders in het zuidoosten van het land te laten profiteren van natuurontwikkeling. Dat gebeurt sinds 2016 met steun van de provincie Noord-Br ...
help
The integration of climate change in a prioritization method for emerging risks to drinking water quality [Studentenverslag]
Sluis, C. van der \ 2019
Increasing pressure from anthropogenic sources in combination with more sensitive measurement techniques has led to an increase in the number of emerging contaminants detected in surface or drinking water. Emerging contaminants are chemical substance ...
help
Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018 : Deel II: Toegepaste methoden [Boek]
Sluis, M.T. van der \ Cremer, J.M.S. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, E. van \ Wiegerinck, J.A.M. \ Bruijn, P.J.A. de \ 2019
Om een inschatting te krijgen van de kwaliteit van de zoete rijkwateren en overgangswateren, wordt het vismonitoringprogramma uitgevoerd. Dit programma maakt deel uit van het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het W ...
help
Vis in het Eems-estuarium [Boek]
Jager, Zwanette \ Leeuw, Joep de \ Hal, Ralf van \ Molla Gazi, Karolina \ Mulder, Ingeborg \ Sluis, Marieken van der \ 2019
De hier voorliggende korte rapportage betreft een bundeling van de resultaten van verschillende vismonitoring surveys, zoals deze worden uitgevoerd door Wageningen Marine Research en BioConsult in het Eems-estuarium. Deze rapportage is opgesteld in o ...
help
Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit : gevolgen voor de markt en voedselverspilling van het afschaffen van cosmetische aspecten in de EU-handelsnormen [Boek]
Oosterkamp, Elsje \ Sluis, Addie van der \ Geffen, Lisanne van \ Aramyan, Lusine \ Bos-Brouwers, Hilke \ 2019
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) - update 20199 [Boek]
Lagerwerf, L.A. \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N compounds (NOx and N2O) are calculated for animal hou ...
help
Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017 : Deel II: Toegepaste methoden / [Boek]
Sluis, M.T. van der \ Tien, N.S.H \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, E. van \ Wiegerinck, J.A.M. \ 2019
Het vismonitoringprogramma in de Zoete Rijkswateren en Overgangswateren wordt uitgevoerd volgens het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) programma in opdracht van het ministerie van LNV. Ontsluiting ...
help
Vergelijking van bemonsteringen in het IJsselmeer en Markermeer met de verhoogde 4m-boomkor versus de A-toomkuil [Boek]
Sluis, Marieken van der \ Vries, Pepijn de \ Kampen, Jouke \ Bart Niemeijer, Bart \ 2019
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide(NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen en fijnstof ...
help
Cosmetic aspects in specific marketing standards for fruit and vegetables : removing cosmetic aspects from the EU marketing standards: implications for the market and impact on food waste [Boek]
Oosterkamp, Elsje \ Sluis, Addie van der \ Geffen, Lisanne van \ Aramyan, Lusine \ Bos-Brouwers, Hilke \ 2019
help
IPBES: van ‘Forum assessment’ naar actie \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Sluis, T. van der \ Turnhout, E. \ 2019
Vijf jaar geleden schreven wij een forumbijdrage voor LANDSCHAP over het Intergovernemental Panel on Biodiversity and Ecosystem (IPBES), met de titel ‘IPBES: garanties voor succes?’ (IPBES; Van der Sluis & Turnhout, 2014). Beide auteurs waren vanuit ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.