Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 178

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Smidt
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eetbare stad Almere : een globale inventarisatie van eetbare soorten in de gemeente Almere [Boek]
Visser, Andries \ Dekking, Arjan \ Jansma, Jan Eelco \ Lahr, Joost \ Roosenschoon, Onno \ Grashof-Bokdam, Carla \ Ozinga, Wim \ Ottburg, Fabrice \ Belgers, Dick \ Smidt, Rob \ 2019
Aan Wageningen Universiteit & Research is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar 3 deelvragen: 1). Wat is er in Almere beschikbaar aan eetbaar groen?, 2). Wat is de huidige praktijk van het eetbaar groen en blauw in Almere? en 3). Hoe kan het a ...
help
Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Lahr, Joost \ Derksen, Anja \ Wipfler, Louise \ Schans, Milou van der \ Berendsen, Bjorn \ Blokland, Marco \ Dimmers, Wim \ Bolhuis, Popko \ Smidt, Rob \ 2018
In 2017 is onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoelin ...
help
Feiten en cijfers vergroening GLB 2017 [Boek]
Elbersen, Berien \ Smidt, Rob \ Doorn, Anne van \ 2018
Voorliggend rapport presenteert de uitkomsten van een monitoring van de vergroening voor het jaar 2017 volgens de geactualiseerde methode en gebruikmakend van gegevens die werden verzameld insamenwerking met RVO. De evaluatie laat zien hoe en door we ...
help
Scientific analysis of the status of designated Natura 2000 areas and the protection of nitrogen-sensitive species and habitats : Dutch contribution [Boek]
Schmidt, A.M. \ Smidt, R.A. \ 2018
help
Transecten en meetpunten voor Meetnet Biodiversiteit Zaanstad [Boek]
Ottburg, Fabrice \ Lammertsma, Dennis \ Smidt, Rob \ 2018
In de voorliggende rapportage zijn op verzoek van de gemeente Zaanstad door Wageningen Environmental Research de monitoringtransecten voor de verschillende soorten, soortgroepen en habitattypen op kaart gezet, gerelateerd aan de 22 landschapstypen di ...
help
Ethyl tert-butyl ether (EtBE) degradation by an algal-bacterial culture obtained from contaminated groundwater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Waals, M.J. van der \ Plugge, C. \ Meima-Franke, M. \ Waard, P. de \ Bodelier, P.L.E. \ Smidt, H. \ Gerritse, J. \ 2018
EtBE is a fuel oxygenate that is synthesized from (bio)ethanol and fossil-based isobutylene, and replaces the fossil-based MtBE. Biodegradation of EtBE to harmless metabolites or end products can reduce the environmental and human health risks after ...
help
Domesticated equines have fundamental differences in faecal microbial concentrations [Poster]
Edwards, J.E. \ Berg, P. van den \ Burden, F. \ Doorn, D.A. van \ Pellikaan, W.F. \ Dijkstra, J. \ Everts, H. \ Smidt, H. \ 2017
Nutritional studies have shown that horses and donkeys differ, with donkeys having a higher dry matter digestibility (DMD) of dietary material and a longer gut retention time of dietary particles1,2. As analysis of the equine gut microbiome to date h ...
help
Wettelijke Audit Basisregistratie Topografie 2017 : resultaten van de derde externe audit op de kwaliteit van de BRT [Boek]
Storm, Maarten \ Knotters, Martin \ Schuiling, Rini \ Smidt, Rob \ Dorland, Gert van \ Wegman, Ruut \ 2017
help
Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A [Boek]
Schuiling, C. \ Schmidt, A.M. \ Rivière, I.J. La \ Smidt, R.A. \ 2017
Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belangzijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast teleggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus ...
help
Feiten en cijfers vergroening GLB [Boek]
Doorn, Anne van \ Smidt, Rob \ 2017
help
Afstand tussen veehouderij en woningen : een onderzoek naar aantallen veehouderijen en woningen op minder dan 250 meter van elkaar [Boek]
Os, J. van \ Smidt, R.A. \ Jeurissen, L.J.J. \ 2016
Ter voorbereiding op een debat in de Tweede Kamer op 15 september 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken aan Alterra gevraagd om te bepalen hoeveel veehouderijen er liggen op een afstand van 250 m of minder van burgerwoningen, niet zijnde ag ...
help
Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Schotman, A.G.M. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Smidt, R.A. \ Vanmeulebrouk, B. \ Sierdsema, H. \ 2016
Een ex-ante-evaluatie is uitgevoerd van het beheer zoals dat in het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) wordt uitgevoerd. Bekeken zijn omvang, de ligging van de beheerde percelen t.o.v. kansrijke gebieden, de rui ...
help
Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland [Boek]
Gies, E. \ Smidt, R. \ Och, R. van \ Vleemingh, I. \ 2015
Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. ...
help
Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010 [Boek]
Gies, T.J.A. \ Os, J. van \ Smidt, R.A. \ Naeff, H.S.D. \ Vos, E.C. \ 2015
In ruimtelijk onderzoek is informatie over verschillende grondgebruiksfuncties een belangrijke basis om effecten van beleidsmaatregelen te analyseren of om nieuwe ontwerpen te maken. Voor landbouw is daartoe het Geografisch Informatiesysteem Agrarisc ...
help
Microbial activity in granular activated carbon filters in drinking water treatment [Proefschrift]
Knezev, A. \ 2015
The investigations described are carried out to analyse the microbiological processes in relation to the GAC characteristics and the removal of natural organic matter (NOM) in Granular Activated Carbon filters (GACFs) in water treatment. The main goa ...
help
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting [Boek]
Doorn, A. van \ Vullings, W. \ Smidt, R. \ 2015
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de ...
help
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Schotman, A. \ Zee, F. van der \ Blanken, H. \ Martens, S. \ Sierdsema, H. \ Smidt, R. \ 2015
De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 so ...
help
Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ Smidt, R.A. \ 2014
Vrijkomende boerenerven bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Terwijl deze nieuwe activiteiten decennialang door overheden op diverse niveaus zijn beperkt, is de afgelopen jaren een kentering gaande. Provincies en gemeenten z ...
help
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik [Boek]
Hazeu, G.W. \ Schuiling, C. \ Dorland, G.J. van \ Roerink, G.J. \ Naeff, H.S.D. \ Smidt, R.A. \ 2014
Het bestand LGN7 geeft voor Nederland landsdekkende informatie over landgebruik. Het is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m hetgeen overeenkomt met een 1:50.000 schaal. Het bestand geeft een tijdsbeeld van het landgebruik voor 2012 dat vo ...
help
Ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe : bureaustudie naar omvang bollenteelt, bestrijdingsmiddelengebruik en mogelijke effecten op natuur [Boek]
Lahr, J. \ Smidt, R. \ Vink, C. \ Lange, M. de \ Deneer, J. \ 2014
Naar aanleiding van een vraag van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Gelderland is een korte bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe voor Natura 2000-doelen. De vraagstelling spit ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.