help
Pilot green pesticides [Boek]
Smith, L. \ Elliott, D. \ Noble, R. \ 2019
NIAB has led the green pesticide trials as part of the BioBoost project in the UK. In order to ensure economic outcomes and continuity of the initiative beyond the scope and lifetime of the project, NIAB has worked very closely with several SME’s in ...
help
Pilot Cosmetics : Biotransformation of Coffee, Walnut, Blackcurrant and Blackberry Waste for new Colourants [Boek]
Smith, L. \ Elliott, D. \ 2019
Main findings are: • Blackberry and current anthocyanin extracts have shown potential for incorporation into oils to give a coloured oil using lipases and ultrasound. • Hair dyeing trials with anthocyanins and purified brown pigments from walnut met ...
help
Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains : main findings and recommendations [Boek]
Junginger, M. \ Berndes, G. \ Cowie, A. \ Fritsche, U. \ Smith, T. \ Stupak, I. \ 2019
Several systems to define and monitor performance and progress towards sustainability of bioenergy have been developed for implementation at different scales, including operations, landscapes or jurisdictions. Some are formalised systems while others ...
help
Assessing the governance arrangement for subsurface rainwater storage \ Water governance [Artikel]
Dorssen, A. van \ Smith, H. \ Frijns, J. \ 2019
The horticulture sector in the Netherlands is a global trendsetter and of fundamental importance to the export position of the Netherlands. Stimulated by changing societal expectations, horticulturalists and policy makers have engaged in improving th ...
help
Biogrondstoffen : programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel [Boek]
Elbersen, B. \ Ammerlaan, I. \ Klein Lankhorst, R. \ Matser, A. \ Trindade, L. \ Lesschen, J.P \ Spijker, J. \ Meer, I. van der \ Broese, J. \ Nabuurs, G.J. \ Wichers, H. \ Krimpen, M. van \ Arets, E. \ Jansen, H. \ Loo, R. van \ Veldkamp, T. \ Steins, Nathalie \ Smith, Sarah \ 2019
help
Visatlas Utrecht \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Emmerik, W. van \ Smith, F. \ 2019
Utrecht is een waterrijke provincie met veel veenplassen en een netwerk van sloten, weteringen, stadswateren, rivieren en kanalen. Een groot deel van de Nederlandse zoetwatervisfauna komt hier dan ook voor. In 2019 kwam een nieuwe visatlas uit waarin ...
help
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Kwak, R. \ Litjens, G.J.J.M. \ Mulder, J.P.M. \ Roels, B. \ Smith, S.R. \ Walles, B. \ Winden, A. van \ Winter, H.V. \ Ysebaert, T. \ 2019
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta geeft een met feiten onderbouwd referentiebeeld van de natuur in de Zuidwestelijke Delta in de periode voorafgaande aan de Deltawerken, en de trends die zijn opgetreden na de afsluitingen. Dit beeld wordt ges ...
help
Achtergrondrapportage Programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel: Noordzee en Visserij [Boek]
Smith, S. \ Steins, N.A. \ Bogaart, L. van den \ Bos, O.G. \ Maarse, M. \ Rijn, J. van \ Schadeberg, A.. \ Tamis, J. \ Tatman, S. \ 2019
Deze Achtergrondrapportage hoort bij twee andere, afzonderlijke programmeringsstudies: Duurzame Noordzee (Steins et al., 2019) en Visserij (Smith et al., 2019). Deze programmeringsstudies schetsen een beeld van de onderzoeks- en innovatieopgaven die ...
help
Mosseltransitie en natuurherstel : sociaal-economische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017 [Boek]
Oostenbrugge, J.A.E. van \ Steins, N.A. \ Mol, A. \ Smith, S.R. \ Turenhout, M.N.J. \ 2018
Door de ondertekening van het Mosselconvenant is in de periode 2008-2016 de traditionele bodemzaadvisserij gedeeltelijk vervangen door de productie van de mosselzaad met zogenoemde mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze studie geeft de ontwikkeli ...
help
Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture \ Nature communications [Artikel]
Muller, A. \ Schader, C. \ El-Hage Scialabba, N. \ Brüggeman, J. \ Isensee, A. \ Erb, K.-H. \ Smith, P. \ Klocke, P. \ Leiber, F. \ Stolze, M. \ Niggli, U. \ 2017
Organic agriculture is proposed as a promising approach to achieving sustainable food systems, but its feasibility is also contested. We use a food systems model that addresses agronomic characteristics of organic agriculture to analyze the role that ...
help
Deskstudie naar de mogelijke effecten van sedimentatie bij overvloei door zandwinning op macrobenthos nabij de -20 m diepte [Boek]
Rozemeijer, M.J.C. \ Smith, S. \ 2017
In deze deskstudie is onderzocht bij welke sedimentatie belasting macrobenthos sterft als gevolg van sedimentatie veroorzaakt door de overvloei van zandwinning. Voor zandwinning voor suppleties is een uitvoeringskader gedefinieerd waarin een vrijwari ...
help
International stakeholder dialogue on pulse fisheries : report of the second dialogue meeting, Amsterdam, 20 January 2017 [Boek]
Steins, Nathalie A. \ Smith, Sarah \ Strietman, Wouter Jan \ Trapman, Brita \ Kraan, Marloes \ 2017
help
Science-based GHG emissions targets for agriculture and forestry commodities [Boek]
Smith, Pete \ Nayak, Dali \ Linthorst, Giel \ Peters, Daan \ Bucquet, Coraline \ Vuuren, Detlef P. van \ Stehfest, Elke \ Harmsen, Mathijs \ Brink, Lidewij van den \ 2016
help
Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren : inventarisatie survey data [Boek]
Tulp, Ingrid \ Tulp, Ralf van \ Damme, Cindy van \ Smith, Sarah \ 2016
De zeebaarspopulatie neemt sinds 2010 sterk af door een hoge visserij-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008. Zeebaars is een langlevende soort die zich pas op latere leeftijd gaat voortplanten. Op een leeftijd van ca 4 jaar en m ...
help
Survival, Biofilm Formation, and Growth Potential of Environmental and Enteric Escherichia coli Strains in Drinking Water Microcosms \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Abberton, C.L. \ Bereschenko, L. \ Wielen, P.W. van der \ Smith, C.J. \ 2016
Escherichia coli is the most commonly used indicator for fecal contamination in drinking water distribution systems (WDS). The assumption is that E. coli bacteria are of enteric origin and cannot persist for long outside their host and therefore act ...
help
Symposium 'Hoe een koe een haas vangt' Robert Smith bij CAH Vilentum [Video]
Smith, R. \ 2016
21 april 2016 vond het symposium 'Hoe een koe een haas vangt' (over nieuwe onderzoek ideeën) plaats bij CAH Vilentum in Dronten. De toespraak van Drs. Robert Smith (topteam Agri&Food, CEO Cosun) tijdens dit symposium.
help
Pulse fishing and its effects on the marine ecosystem fisheries : an update of the scientific knowledge [Boek]
Rijnsdorp, Adriaan \ Haan, Dick de \ Smith, Sarah \ Strietman, Wouter Jan \ 2016
This report summarises the knowledge on the effects of pulse trawls used in the North Sea fishery for flatfish and brown shrimp. The report describes the electrical characteristics of the pulse trawl systems currently used (potential difference over ...
help
Flatfish pulse fishing : research results and knowledge gaps II [Boek]
Quirijns, F. \ Strietman, W.J. \ Marlen, B. van \ Rasenberg, M. \ Smith, S.R. \ 2015
The aim of this report is to present a simple and clear overview of the knowledge currently available about catches (landings and discards) of pulse fishing gears in comparison with conventional fishing gears and the effects of these new gears on the ...
help
Duurzaamheid, communicatie en veiligheid : verslag van de landelijke bijeenkomst 'Kenniskringen Visserij en duurzaamheid' [Boek]
Zaalmink, Wim \ Smith, Sarah \ Steenbergen, Josien \ Trapman, Brita \ Valk, Olga van der \ 2015
Op 6 juni 2015 vond op Fort IJmuiden een landelijke bijeenkomst plaats van het project Kenniskringen Visserij. Het doel van deze dag was te komen tot een uitwisseling van kennisvragen over verschillende visserij gerelateerde thema’s. Het programma be ...
help
VIBEG monitoring T1 in 2015 : data deelrapportage [Boek]
Goudswaard, Kees \ Bakker, Arnold \ Asch, Margriet van \ Smith, Sarah \ Weide, Babeth van der \ Brummelhuis, Emiel \ Cuperus, Joël \ 2015
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.