Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 398

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Smolders
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Education for Water Resilient Cities : A one-day symposium for teachers and students for the City We Need [Boek]
Rocco, R. \ Hooimeijer, F. \ Kuzniecow Bacchin, T. \ Aalbers, K. \ Brand, N. \ Goldsmith, S. \ Smolders, B. \ Bijlsma, I. \ Chang, B. \ Forrest, S. \ 2019
On what to teach and how to teach spatial planning and design for water sensitive, climate resilient cities and communities.
help
Brengt je groendak je geld op? [Video]
Smolders, K. \ 2019
Het gaat niet goed met onze Vlaamse steden. De lucht is er zo vuil en ongezond dat we er dringend iets aan moeten doen. Elk blaadje of sprietje groen helpt. En voor wie geen tuin heeft om een boom te planten is een groendak misschien een slim alterna ...
help
De toekomst van ons veenweidelandschap : Over vernatten, optoppen en veenmosteelt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Rier, B.P. van de \ Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Geurts, J.J.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2019
Het veenweidegebied is een karakteristiek Nederlands landschap, maar ook een ‘zorgenkindje’. Door ontwatering wordt de veenbodem afgebroken, waarbij het hierin opgeslagen koolstof als koolstofdioxide (CO2) naar de atmosfeer verdwijnt. Er is een zeker ...
help
Zeoliet als mogelijke oplossing voor de nitraatuitspoeling uit landbouwgronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mullekom, M. van \ Vernooy, B. \ Verstijnen, Y. \ Dijk, G. van \ Smolders, F. \ 2019
Nitraatuitspoeling uit landbouwgronden is een groot probleem. De hoge nitraatconcentraties in het grondwater hebben nadelige consequenties voor de (drink) watersector, de landbouwsector en grondwaterafhankelijke natuur. De toepassing van zeoliet in d ...
help
Ontwikkeling broekbossen [Boek]
Runhaar, J. \ Verdonschot, R.C.M. \ Swinkels, C. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Loeb, R. \ Smolders, A.J.P. \ 2019
help
De invloed van de invasieve Quaggamossel en Zwartbekgrondel op het voedselweb in de Biesboschspaarbekkens \ H2O online [Artikel]
Verstijnen, Y. \ Lucassen, E. \ Smolders, F. \ Wagenvoort, A. \ Ketelaars, H. \ 2019
In de met Maaswater gevoede spaarbekkens in de Biesbosch komen sinds enkele jaren de invasieve Quaggamossel en Zwartbekgrondel voor. Monitoringsdata en onderzoek aan de huidige voedselwebstructuur laten zien dat de inheemse Pos door competitie met de ...
help
Plasdras: balans tussen weidevogel, landbouw en waterkwaliteit [Brochure]
Rotterdam, D. van \ Diggelen, J. van \ Smolders, F. \ Thijssen, D. \ Ros, G.H. \ 2019
Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de gesubsidieerde maatregelen binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) het tijdelijk plasdras zetten van agrarische graslanden. Plasdras heeft een sterk aantre ...
help
Improvement of the fish value chain in Iran: introduction of modern breeding technology, product innovation and value creation in fish and fish products: results of the fact finding and goal establishing mission to the Islamic Republic of Iran (23-29 September 2017 and 8-13 June 2019) [Boek]
Komen, Hans \ Kals, Jeroen \ Lomans, Leon \ Smolders, Hans \ 2019
During a fact finding and goal establishing mission of 23rd to the 29th of September, 2017, prof Komen and dr Kals from Wageningen university , together with mr Smolders of the Dutch embassy in Teheran, and mr Lomans of the Ministry of Agriculture, N ...
help
Nederlandse kalktufbronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa \ De levende natuur [Artikel]
Mars, H. de \ Dijk, G. van \ Weijden, B. van der \ Grootjans, A. \ Smolders, F. \ 2019
Kalktufbronnen zijn in Nederland alleen in Zuid-Limburg te vinden. Ze vormen een intrigerend type bronmilieus omdat daarin sprake is van de neerslag van kalk op alles wat met het bronwater in aanraking komt. In ons land, maar ook in de rest van Europ ...
help
Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
help
Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
help
Quaggamosselen verlagen de ecologische stabiliteit in de Biesboschbekkens \ H2O online [Artikel]
Lucassen, E. \ Smolders, A. \ Wagenvoort, A. \ Castelijns, H. \ Ketelaars, H. \ 2018
Door zijn dominante aanwezigheid, in combinatie met het efficiënt filteren van plankton heeft de quaggamossel sinds 2006 vele Nederlandse wateren helder gemaakt. De quaggamossel wordt daarom door sommige waterbeheerders gezien als een zegen en zelfs ...
help
Hogere zoutconcentratie leidt tot een verhoogde waterdoorlatendheid van de waterbodem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dijk, G. van \ Nap, J.J. \ Metselaar, K. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
Door de combinatie van klimaatverandering (zeespiegelstijging en langere droogteperiodes) en ontwatering voor landbouw neemt de kans op stijgende zoutconcentraties in het oppervlaktewater in laag Nederland toe. Hoewel bekend is dat dit chemische en f ...
help
Broekbosontwikkeling op landbouwgronden : heeft het toevoegen van drinkwaterslib en doelsoorten een meerwaarde? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Brouwer, E. \ Smolders, A.J.P. \ Bartels, M. \ Roosmalen, M.I.J.T. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2018
In het kader van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 worden in Nederland landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. In grondwatergevoede gebieden is elzenbroekbos daarbij een mogelijk natuurdoeltype. In dit onderzoek is gekeken of i ...
help
Waterzuivering en biomassaproductie: complementaire waterzuivering met planten en dieren – Fase 1 [Boek]
Schuijt, L. \ Bergen, T. van \ Verdonschot, P. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2018
Binnen het project Aquafarm wordt onderzoek gedaan naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie. Het doel van Aquafarm is om op basis van natuurlijke omzettingsprincipes een productieketen van hoogwaardige bouwstoffen te verwezenlijken ...
help
Herstel van veenvormende natuur op landbouwgrond : resultaten uit onderzoeksproject Omhoog met het Veen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Riet, B. van de \ Elzen, E. van den \ Hogeweg, N. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2017
In het Ilperveld bij Amsterdam is in 2013 een experiment gestart met een grote uitdaging: het ontwikkelen van soortenrijke laagveennatuur op voormalige landbouwgrond. Vanuit een verplichte natuurcompensatie was veenmosrijke natuur één van de opgaven. ...
help
Sturende factoren in de ontwikkeling van rietmoeras \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, C.H.E.T. \ Westendorp, P.J. \ Bohnen-Verbaarschot, E.J.H. \ Poelen, M. \ Smolders, A.J.P. \ 2017
In Nederland zijn talloze gebieden waar uitbreiding of ontwikkeling van riet (Phragmites australis) zeer gewenst is maar niet op gang komt. Rietontwikkeling is onderdeel van de doestellingen die in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 200 ...
help
Woekering van waterplanten in beken tot op de bodem uitgezocht \ H2O online [Artikel]
Smolders, A. \ Lucassen, E. \ Roelofs, J. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ Lenssen, J. \ 2017
Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Een minder productieve vegetatie is dus om meerdere redenen wenselij ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse brongebied van de Mosbeek [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ Smolders, F. \ 2017
Doel van het project is het (beter) inzichtelijk maken van het ecohydrologisch functioneren van het brongebied, met daarin de nadruk op het inzichtelijk maken van de werking van het grondwatersysteem. Verwacht wordt dat hiermee beter duidelijk wordt ...
help
Restoration of endangered fen communities: the ambiguity of iron–phosphorus binding and phosphorus limitation \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Smolders, A.J.P. \ Zak, D. \ Diggelen, R. van \ 2017
Low phosphorus (P) availability limits plant biomass production in fens, which is a prerequisite for the persistence of many endangered plant species. We hypothesized that P limitation is linked to soil iron (Fe) content and soil Fe : P ratios as iro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.