help
Maatwerk voor bomen : wat hebben bomen in de hoogstedelijke omgeving nodig? [Tijdschrift]
Sneep, W. \ 2017
De groeiplaats die een boom nodig heeft om gezond tot wasdom te komen, moet in een stedelijke omgeving geconstrueerd worden. Dit dossier geeft een uitgebreid overzicht van de groeimedia en groeiconstructies die daarvoor beschikbaar zijn. Het is nadru ...
help
Jubileumexcursie 2017 \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Ceelen, R. \ Sneep, H. \ 2017
Het thema van de jubileumexcursie van de KPB op zaterdag 22 april in Sambeek was duurzaam beheer van oude bomen en landschapselementen. Op een steenworp afstand van de Sambeekse Linde hebben we ons een dag lang verdiept in het beheer van bomen in het ...
help
Uncertainty about mapped vegetation changes : a case study on the eastern part of Ameland [Studentenverslag]
Sneep, A.-R. \ 2012
Gas extraction below the eastern part of the island of Ameland causes lowering of the land surface, which affects the vegetation composition in two Natura 2000 areas. Vegetation changes are monitored by measuring vegetation types bi-annually atmultip ...
help
Hand in hand kameraden! : schimmels en bomen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Sneep, H. \ 2008
Voor boombeheerders is kennis van hogere schimmels van groot belang. Er zijn drie hoofdgroepen: parasitaire schimmels, saprofyten en mycorrhizae
help
Reuzenzwam op paardenkastanjes : monumentale bomen gaan wellicht langer mee dan gedacht \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Hilbert, J. \ Sneep, H. \ 2008
Op een van de vier majestueuze paardenkastanjes aan de Baronielaan in Breda werd in 1995 een grote hoeveelheid vruchtlichamen van de reuzenzwam aangetroffen. BSI Bomenservice stelde alles in het werk om de boom te behouden. Bovendien onderzocht BSI s ...
help
Teelthandleiding peterselie [Studentenverslag]
Schotsman, W. \ Sneep, C. \ 2007
Een vernieuwde teelthandleiding van het gewas peterselie. Na een algemene inleiding wordt aandacht besteed aan de teelt van het gewas, zoals grond, bemesting, rassen en planten, en aan de afzet en de toekomst.
help
Actie is reactie : groeiplaatsinrichting en -verbetering [bomen] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Sakko, D.J.B. \ Sneep, H.D. \ 2001
In het kader van een afstudeerproject van Larenstein werd onderzoek gedaan naar groeiplaatsinrichting en -verbetering
help
Atlas van historische vestingwerken in Nederland - Noord-Brabant [Boek]
Sneep, J. \ Stichting Menno van Coehoorn \ 1996
help
Meer vlinders in bossen \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Sneep, J.W. \ 1994
Bij inrichting en beheer van bossen kan met simpele maatregelen het voorkomen van dagvlinders bevorderd worden
help
Ecologisch-recreatief verantwoorde inrichting oevers Groene Hart mogelijk : overlap blauwe netwerk en ecologische hoofdstructuur \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Vissers, H. \ Sneep, W. \ 1993
help
Innoveren van de gehele bedrijfskolom in de landbouw is van groot belang : een bedrijfseconomische visie op de landbouwproblematiek \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Sneep, A.G. \ Vrakking, W.J. \ Veerman, C.P. \ 1992
help
Van bomengrond naar bomenzand \ Groencontact [Artikel]
Sneep, H. \ 1992
De eigenschappen en samenstelling van een speciaal teeltaardemengsel voor het plantgat van straatbomen worden besproken, met ervaringen omtrent dit mengsel
help
Gericht vleesvarkens houden, saldo als basis \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Sneep, A. \ 1991
Aan de hand van voorbeeldberekeningen van 3 bedrijven wordt het saldo-gericht werken geillustreerd
help
Handleiding voor de bescherming van bedreigde muurplanten [Boek] - 2e dr.
Sneep, J.W. \ Werkgroep Bedreigde Muurplanten \ 1990
Bescherming bedreigde plantensoorten. Werkgroep van LNV
help
Beschermingsplan dagvlinders [Boek]
Sneep, J.W. \ Werkgroep Beschermingsplan Dagvlinders \ [1989]
help
Voeding hoogproduktieve zeugen \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Sneep, A. \ 1989
help
Handleiding voor de bescherming van bedreigde muurplanten [Boek]
Sneep, J.W. \ Werkgroep Bedreigde Muurplanten \ 1988
help
Registratie van water- en voerverbruik levert bruikbare informatie \ De pluimveehouderij [Artikel]
Sneep, A. \ 1987
Aangegeven wordt dat de wateropname of de water/voerverhouding een indicatie kan zijn van ziektes of storingen in het koppel. Aangegeven wordt waarop te letten bij registratie van het waterverbruik
help
Vijfenzeventig jaar Instituut voor Plantenveredeling 1912 - 1987 \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
Sneep, J. \ 1987
help
Automatische dierweging : een onderdeel van informatieverzameling \ De pluimveehouderij [Artikel]
Sneep, A. \ 1987
Beschrijving van automatisch dierwegen. Aan de orde komen: het principe, beinvloeding van diergedrag en omstandigheden van buitenaf, verwerking tot en presentatie van de informatie. Deze informatie wordt het best benut in combinatie met andere produk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.