help
Introducing Power-to-H3: Combining renewable electricity with heat, water and hydrogen production and storage in a neighbourhood \ Applied energy : an international journal [Artikel]
Roest, E. van der \ Snip, L. \ Fens, T. \ Wijk, A. van \ 2020
In the transition from fossil to renewable energy, the energy system should become clean, while remaining reliable and affordable. Because of the intermittent nature of both renewable energy production and energy demand, an integrated system approach ...
help
Berekening CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven [Boek]
Snip, Laura \ Oesterholt, Frank \ 2019
In deze praktijkcode wordt eerst ingegaan op de achtergrond van rekenmethodes voor een CO2-voetafdruk op basis van uitstoot van CO2-equivalenten (hoofdstuk 2). Daarna zijn in hoofdstuk 3 de richtlijnen voor de berekeningsmethodiek nader toegelicht.
help
Aquathermie in Tilburg: warmte en koude uit drinkwater : evaluatie TED-installatie bij Fontys Hogeschool [Boek]
Moerman, A. \ Bel, N. van \ Snip, L.J.P. \ Oesterholt, F.I.H.M. \ 2019
In dit onderzoek zijn de effecten van een TED-installatie in het drinkwaterdistributienet onderzocht. Daarbij zijn in acht genomen (1) de reikwijdte van de opgelegde temperatuurverandering en (2) de eventuele risico’s ten aanzien van de microbiologis ...
help
Een generiek protocol voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven \ H2O online [Artikel]
Snip, L. \ Oesterholt, F. \ 2018
Vrijwel alle drinkwaterbedrijven willen een klimaatneutrale bedrijfsvoering bereiken. Hoewel er verschillen zijn in terminologie en rekenmethodiek, volgen ze de drie ‘scopes’ van het GreenHouse Gas (GHG) Protocol: 1) directe emissies, 2) indirecte em ...
help
Actieve hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting [Boek]
Brand, Tessa van den \ Beerendonk, Erwin \ Snip, Laura \ 2017
Al geruime tijd wordt er naarstig een oplossing gezocht voor de hoge kosten die gepaard gaan met de slibverwerking op een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De behandeling van de sliblijn is namelijk verantwoordelijk voor 25% van de totale kosten. Een ...
help
Op weg naar een nieuw concept voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater : “Water out, shit in” [Boek]
Vreeburg, Jan \ Leerdam, Ton van \ Snip, Laura \ 2017
Huishoudelijk afvalwater is een bron van nutriënten in de stedelijke waterketen. Terugwinnen van nutriënten en energie zal de duurzaamheid van de stedelijke waterketen sterk vergroten. Daarmee is de stroom van huishoudelijk afvalwater een belangrijke ...
help
Beoordeling totale milieueffecten van dynamische procesvoering in de waterketen \ H2O online [Artikel]
Snip, L. \ Brand, T. van den \ 2016
Het wordt bij de bedrijfsvoering of investeringen steeds belangrijker om ook rekening te houden met de invloed op het milieu. Vaak wordt hiervoor de CO2-voetafdruk bepaald, maar een Life Cycle Assessment (LCA) neemt meerdere aspecten mee en is daarom ...
help
Innovatieve oplossingen energie- & waterketen Lelystad Airport en Airport Garden City : TKI-clusterproject Sustainable Airports Energie-Water-Nexus [Boek]
Bloemendal, Martin \ Buijzer, Edwin de \ Snip, Laura \ Pieterse-Quirijns, Ilse \ Agudelo-Vera, Claudia \ Doorn, Annemieke van \ Paalman, Marcel \ Kooiman, Jan Willem \ 2016
Door de bekrachtiging van het Luchtvaartbesluit in 2015 is de uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk gemaakt. De organisatie Lelystad Airport (LA) geeft in haar beleidsplan Corporate Responsibility een hoge prioriteit aan een duurzame ontwikkeling ...
help
Succesvol weiden tijdens voorjaar en najaar in Nederland [Presentatie]
Snip, K.-J. \ [2016]
help
A successful pasture management in spring and autumn in the Netherlands [Studentenverslag]
Snip, K.-J. \ 2016
help
Succesvol weiden tijdens voorjaar en najaar in Nederland [Poster]
Snip, K.-J. \ Kwakernaak, C. \ Stienezen, M. \ [2016]
help
Water en energie: inventarisatie bestaande praktijkervaringen [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Oesterholt, Frank \ Snip, Laura \ Versteeg, Elize \ Roest, C. \ 2016
Barrières en succesfactoren in projecten op het gebied van ‘energie en water’ bij drinkwaterbedrijven zijn van niet-technologische aard. Dat blijkt uit dit rapport waarin barrières, valkuilen in het proces, de succes- en faalfactoren en de rentabilit ...
help
Ontharding 2.0 bij Waternet : Productielocatie Leiduin [Boek] - Herziene versie
Hofman-Caris, Roberta \ Huiiting, Hans \ Snip, Laura \ Brans, Tessa van den \ Palmen, Luc \ Vries, D. \ 2016
Vijf mogelijke scenario’s voor ontharding op locatie Leiduin zijn met elkaar vergeleken op hun milieu-impact (Life Cycle Analysis ; LCA) en totale kosten (Total Cost of Ownership ; TCO). Het ging hierbij om de volgende scenario’s: 1. Huidige onthardi ...
help
Met je smartphone het bos in : een BoekTweePuntNul uitgave [Boek]
Pikkaart, J. \ Miltenburg-Jonkers, K. van \ Snip, B. \ Zadelhoff, T. van \ 2014
Praktische tips en (les)ideeën voor leerkrachten en ouders om met technologische hulpmiddelen zoals apps en GPS kinderen te interesseren voor de natuur
help
Quantifying the greenhouse gas emissions of wastewater treatment plants [Studentenverslag]
Snip, L. \ Snip, L.J.P. \ 2009
There is an interest to determine the carbon footprints of wastewater treatment plants (WWTPs) due to global warming. The boundaries chosen for the estimation of the carbon footprint are according to Scope 2 the direct GHG emissions during the proces ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.