help
Experimenten voor echte prijzen : Naar een Meerjarig Experimenteerprogramma Echte en Eerlijke Prijzen [Boek]
Broek, E. van den \ Soest, J.P. van \ 2020
In landbouw- en voedselsystemen - en ook in andere sectoren - is sprake van een variëteit aan externe effecten, die naar elders en later worden afgewenteld. Deze effecten komen buiten de markttransacties om tot stand, maar kunnen wel degelijk tot sch ...
help
Acquisition and regeneration of Spinacia turkestanica Iljin and S. tetrandra Steven ex M. Bieb. to improve a spinach gene bank collection \ Genetic resources and crop evolution : an international journal [Artikel]
Treuren, R. van \ Groot, L. de \ Hisoriev, H. \ Khassanov, F. \ Farzaliyev, V. \ Melyan, G. \ Gabrielyan, I. \ Soest, L. van \ Tulmans, C. \ Courand, D. \ Visser, J. de \ Kimura, R. \ Boshoven, J.C. \ Kanda, T. \ Goossens, R. \ Verhoef, M. \ Dijkstra, J. \ Kik, C. \ 2019
Spinach (Spinacia oleracea L.) is a highly nutritious leafy vegetable and an economically important food crop. The wild species S. turkestanica Iljin and S. tetrandra Steven ex M. Bieb. are inter-fertile with cultivated spinach and constitute importa ...
help
De échte kracht van de Noordzee [Boek]
Groenendijk, F. \ Braber, M. den \ Soest, J.P. van \ 2019
Dit essay, opgesteld door Floris Groenendijk en Marjan den Braber van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en Jan Paul van Soest, is geschreven in het kader van Springtij 2019, om de gedachtenvorming over de Noordzee een impuls te geven, in het N ...
help
Global and regional greenhouse gas emissions neutrality : implications of 1.5 °C and 2 °C scenarios for reaching net zero greenhouse gas emissions [Boek]
Soest, Heleen van \ Elzen, Michel den \ Forsell, Nicklas \ Esmeijer, Kendall \ Vuuren, Detlef van \ 2018
help
Green Liaisons : hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen : contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050 [Boek]
Warmenhoven, Hans \ Soest, Jan Paul van \ 2018
Over de noodzaak van de energietransitie is in wezen geen discussie meer. Het Parijse klimaatakkoord vraagt een ongekende daling van de CO 2 -uitstoot (en van andere broeikasgassen) tot om en nabij nul in 2050. Er zijn ook andere redenen voor de ener ...
help
Greenhouse gas mitigation scenarios for major emitting countries : analysis of current climate policies and mitigation commitments: 2017 update [Boek]
Kuramochi, Takeshi \ Fekete, Hanna \ Hans, Frederic \ Luna, Lisa \ Gonzales-Zuñiga, Sofia \ Sterl, Sebastian \ Hagemann, Markus \ Höhne, Niklas \ Soest, Heleen van \ Elzen, Michel den \ Esmeijer, Kendall \ Roelfsema, Mark \ Forsell, Niklas \ Turkovska, Olga \ 2017
This report provides an overview of projected greenhouse gas (GHG) emissions in 25 emitting countries/regions (Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Democratic Republic of the Congo (DRC), Ethiopia, the European Union, India, ...
help
Lastige hengstige merrie \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Soest, J. van \ 2017
Een hengstige merrie kan soms erg vervelend zijn om mee te werken. De hormonen gieren door haar lijf en ze heeft daardoor meer aandacht voor andere dingen dan voor de ruiter. Soms kan het zo vervelend zijn dat er iets aan gedaan moet worden.
help
CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid : bijlagen bij eindrapport [Boek]
Soest, J.P. van \ Warmenhoven, H. \ Wiltink, H. \ 2017
Concept rapport Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie.
help
Opties voor energie- en klimaatbeleid [Boek]
Ros, J.P.M. \ Schure, K.M. \ Matthijsen, J. \ Vringer, C.R. \ Elzenga, H.E. \ Notenboom, J \ Koelemeijer, R.B.A. \ Geilenkirchen, G.P. \ Hilbers, H.D. \ Hoen, A. \ Dam, J.D. van \ Soest, H.L. van \ Vuuren, D.P. van \ 2016
De consequentie van het Klimaatakkoord in Parijs is dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Dat kan alleen als de energievoorziening op een geheel andere manier wordt ingevuld; een veranderingsproces dat enkele decennia z ...
help
Mondiaal belang waterlinzen (eendenkroos) [Video]
Meer, I. van der \ Vreman, H. \ Peren, T. \ Hurk, S. van den \ Soest, H. van \ Berens, P. \ Vogelenzang, M. \ 2016
Het is een wereldwijd probleem dat we te weinig plantaardig eiwit hebben. Er zijn een aantal alternatieven naast elkaar gezet en waterlinzen (eendenkroos) komt daarvan het beste uit de bus. Dit filmpje gaat over waterlinzen, het onderzoek dat erna ge ...
help
Alternatieve financieringsmechanismen voor natuurbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bouma, J.A. \ Hauck, D. \ Koetse, M. \ Ansink, E.H. \ Soest, D.P. van \ 2016
Afnemende overheidsfinanciering en een toegenomen vertrouwen in de bereidheid van burgers om vrijwillig bij te dragen aan publieke taken als natuurbescherming heeft ertoe geleid dat een groter deel van het natuurbeheer privaat moet worden gefinancier ...
help
Hoe verder na de klimaattop? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Roelfsema, M. \ Soest, H. van \ Pulles, T. \ Biesta, D. \ 2016
De uitkomst van de Conference Of Parties (COP21) in Parijs is een juridisch bindend akkoord waarin de ernst van het klimaatprobleem wordt erkend, maar waarin niet-bindende afspraken over kwantitatieve nationale emissiereducties vastgelegd zijn. Ook z ...
help
A comparison of rating and dating techniques to estimate the threat of soil erosion to archaeological monuments under agricultural fields [Studentenverslag]
Soest, M.A.J. van \ 2015
For the protection of Dutch archaeological sites against degradation, the TOPsites project is investigating the rate, extent and mitigation of the most important processes involved. One of these processes is soil translocation or soil redistribution. ...
help
A method for the deliberate and deliberative selection of policy instrument mixes for climate change adaptation \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Mees, H.L.P. \ Dijk, J. \ Soest, D. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Runhaar, H.A.C. \ 2014
Policy instruments can help put climate adaptation plans into action. Here, we propose a method for the systematic assessment and selection of policy instruments for stimulating adaptation action. The multi-disciplinary set of six assessment criteria ...
help
Het GLB en de landgoedeigenaar : afstudeeronderzoek naar kansen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor landgoedeigenaren [Studentenverslag]
Soest, I. van \ Suijkerbuijk, T. \ 2014
In opdracht van LBP|SIGHT is onderzocht welke kansen er liggen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten aanzien van duurzame instandhouding van landgoederen. Het onderzoek heeft als doel om het werkveld van de beherend rentmeester en ...
help
Dilemma's rond duurzame consumptie \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Vringer, K. \ Vollebergh, H. \ Soest, D. van \ Heijden, E. van der \ Dietz, F. \ 2013
Uit een economisch gedragsexperiment blijkt dat veel consumenten duurzame consumptie belangrijk vinden en dat ze bereid zijn daaraan bij te dragen, maar vooral op voorwaarde dat andere consumenten ook hun bijdrage leveren. De omvang van de feitelijk ...
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Global environmental problems, voluntary action, and government intervention \ Global environmental commons : analytical and political challenges in building governance mechanisms [Wetenschappelijk artikel]
Richter, A. \ Soest, D.P. van \ 2012
This chapter provides an overview of the literature on the circumstances under which formal interventions can crowd out voluntary contributions to the common good. Furthermore, it is discussed how the effectiveness of government intervention may be i ...
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Boek]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
(Re)allocating responsibilities and risks [Poster]
Dijk, J. \ Soest, D. van \ 2012
This project focuses on how policy instruments such as taxes, tradable permits, smart subsidies and procurement auctions can stimulate the supply of climate adaptation services in a way that is efficient Poster presented at Midterm Assessment, 4 Oct. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.