help
Het voedsel van de kleine Mantelmeeuwen van het Wormer- en Jisperveld \ Limosa [Artikel]
Camphuysen, K.C.J. \ Camphuijsen, D.C. \ Spanje, T.M. van \ 2005
Kleine mantelmeeuwen (Larus graellsii) hebben zich in 1926 als broedvogel in Nederland gevestigd. Zij halen hun voedsel voornamelijk van zee en eten verschillende soorten zeevis en zwemkrabben. De afgelopen jaren hebben zich steeds meer vogels in het ...
help
Ervaringen met het jojo-plus-effect: op en neer, keer op keer, nooit weer... \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]Bijbehorende website
Velde, B. te \ Spanje, M. van \ 2004
Jojo-plus is een risico van vermageren: op een vermageringskuur volgt een toename van het lichaamsgewicht tot boven het oorspronkelijk gewicht. Driekwart van de leden van de Nederlandse Obesitas Vereniging zegt hiermee te kampen. Vrijwel allen blijve ...
help
Wateropslag : regeling voor samen opslaan is maatwerk \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Spanje, P. H. van \ 1997
Twee ondernemers kunnen het gezamelijk gebruik van een bassin juridisch eenvoudig vastleggen. Het is beter een meer uitgebreide regeling vast te leggen voor het geval dat een van de partijen de afspraken niet nakomt
help
Gemeente gaat aanvragen weer zelf toetsen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Spanje, P.H. van \ 1996
Artikel over bouwvergunningen in de tuinbouwsector
help
Glastelers profiteren amper van vernieuwingen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Spanje, P.H. van \ 1996
De nieuwe pachtwet biedt vollegronds- en fruittelers mogelijkheden, maar zijn niet van toepassing op de glastuinbouw. Toch zijn er voor deze laatste groep alternatieven
help
Betekenis streekplan toegenomen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Spanje, P.H. van \ 1996
Door een wetswijziging op de Ruimtelijke Ordening kan de individuele burger nu ook invloed uitoefenen op een streekplan. Een toelichting op de nieuwe wetgeving wordt gegeven en wat dat voor de tuinbouw kan betekenen
help
Verhaal is mogelijk tot maximaal twintig jaar terug : wat te doen bij schade door een bestemmingsplan? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Spanje, P.H.N. van \ 1996
help
Schadevergoeding bij gemeente claimen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Spanje, P.H. van \ 1995
Telers die van een bestemmingsplan of een wijziging daarvan schade ondervinden, kunnen daarvoor binnen een periode van twintig jaar een vergoeding claimen bij de gemeente; ook als zij tegen het plan zelf geen bezwaar hebben aangetekend
help
Besluit werpt zijn schaduw vooruit \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Spanje, P.H. van \ 1995
Het besluit bedekte teelt moet veel glasgroentetelers vrijstellen van de plicht een milieuvergunning aan te vragen. Todat het besluit in werking treedt, naar verwachting medio 1995, zou men in prinipe echter gewoon een vergunning moeten aanvragen als ...
help
Bedrijfswoning van lust tot last \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Spanje, P.H. van \ 1995
Wanneer een bedrijfswoning niet meer voor het bedrijf wordt ingezet, ligt het voor de hand de woning in gebruik te geven of te verkopen aan een derde en de woning om te zetten in een burgerwoning. Bestemmingsplannen geven aan of een woning juridisch ...
help
Vriesproef biedt strengere selectie in wintertarwe \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
Schepers, J. \ Spanje, K. van \ 1989
Vergelijking van de resultaten van veldproeven en vriesproeven bij wintertarwe. De correlatie tussen de resultaten van de proeven in 1982 bleek vrij hoog te zijn. In 1987 was de correlatie tussen de proeven duidelijk lager, mogelijk veroorzaakt door ...
help
Op weg : eindrapport van de CIAD-projectgroep "Automatisering Wegontwerp" [Boek]
Vos, L. de \ Spanje, W.J.E. van \ 1988
help
Isolation and analysis of genes involved in siderophore biosynthesis in plant growth stimulating Pseudomonas putida WCS358 \ Journal of bacteriology [Artikel]
Marugg, J.D. \ Spanje, M. van \ Hoekstra, W.P.M. \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.