help
Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils [Boek]
Snels, J.C.M.A \ Klein Gebbink, S.A. \ Boogaard, K. van den \ Delahay, E. \ Borgijink, J. \ Heuvel, E. van den \ Houtman, J. \ Kleeven, N. \ Koenders, L. \ Saris, A. \ Steeghs, V. \ 2012
Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbete ...
help
Bacteriën veroorzaken nieuwe ziekte Prunus \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Bruijstens, G. \ Steeghs, M. \ Tjou-Tam-Sin, L. \ 2009
De nieuwe bladvlekkenziekte in Prunus wordt mede veroorzaakt door quarantaine-organisme Xanthomonas arboricola pv. pruni. Dit vraagt om de nodige maatregelen
help
Immuno Valley verbindt kennis van humane en dierlijke infectieziekten \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Vermeulen, A. \ Steeghs, L. \ 2008
Immuno Valley is een nieuwe organisatie die op 1 januari 2008 is gestart met als doel hoog gekwalificeerd onderzoek te versterken op het gebied van opkomende infectieziekten bij mens en dier. Een verslag van de startbijeenkomst
help
De wants Rhaphigaster nebulosa rukt op in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Steeghs, J. \ 2006
Het betreft hier een soort, die in Zuid-Europa algemeen is. Deeerste vondsten in Nederland mochten beschouwd worden als resultaat van meeliften vanuit het zuiden, zoals een geval in 1982 met houttransport naar Amsterdam. Ondertussen zijn meerdere von ...
help
Open dag brengt burger dichter bij boer : hitte weerhoudt boeren en burgers niet om nieuwe vleesvarkensstal te bezoeken \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Steeghs, N. \ 2006
Wat beweegt een ondernemer om open dagen voor nieuwe veestallen te te organiseren voor collega's en andere belangstellenden? Een impressie tijdens de opening van het vleesvarkensbedrijf van de familie Alards in Melderslo (L.)
help
Leerlijn natuur : het versterken van aandacht voor natuur en natuurbeleid in het onderwijs; een overzicht van doelen, werkwijzen en inhouden [Boek]
Steeghs, M. \ Wielen, S. van der \ Steeghs Advies \ Cailin Consult \ 2005
Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste aanbevelingen weer die zijn voortgekomen uit de gesprekken en bijeenkomsten die voor de ontwikkeling van de Leerlijn Natuur hebben plaatsgevonden. De Leerlijn Natuur is ontwikkeld in het kader van he ...
help
Invasieve gebiedsvreemde soorten; een toenemende bedreiging \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Steeghs, M. \ Aukema, B. \ Rotteveel, T. \ 2004
Gebiedsvreemde soorten zijn soorten die zich buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied vestigen. Wanneer ze zich bovendien invasief gedragen en zich in korte tijd massaal verspreiden, kunnen ze ecologische, economische en soms ook sociale- of gezond ...
help
De boom der kennis draagt vele vruchten! - A.: Actieve kennisnetwerken in het middenveld ; Randvoorwaarden voor succesvolle kennisinitiatieven ; De huidige rol van LNV in het kennissysteem rond NVM [Boek]
Kuiper, M. \ Steeghs, M. \ Berkers, R. \ 2003
help
Kennis beter delen over 'steunkousen' : succesvolle implementatie van thuiszorgtechnologie \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Heugten, C. van \ Hagedoren, E. \ Arkesteijn, S. \ Steeghs, F. \ 2003
Door het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap, is het project 'Steun de steunkous' uitgevoerd dat gericht was op bevordering van het gebruik van hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen (TEK) in de thuis ...
help
Bezoekerscentra hebben toekomst [Themanummer terreinbeheer en publiek] \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Steeghs, M. \ 2003
Bezoekerscentra staan bij beheerders van natuurterreinen sterk in de belangstelling. Een beschrijving van de verschillende typen bezoekerscentra in Nederland, het huidige functioneren van deze centra, en de maatschappelijke ontwikkelingen die bepalen ...
help
De wants Rhaphigaster nebulosa in Nederland (Heteroptera: pentatomidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Aukema, B. \ Steeghs, J.G.L. \ 2002
De pentatomide wants Rhaphigaster nebulosa komt in Europa hoofdzakelijk in het zuiden voor en zou in België de noordwestgrens van haar verspreiding bereiken. Recent blijkt de soort echter zowel in België als in Duitsland haar areaal west- en noordwaa ...
help
Tropisch stadstuintje \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Steeghs, T. \ 2001
Liefde voor Afrika vertaald in een tropische stadstuin van 35 m2 met een enorme bananenboom als stralend middelpunt
help
Earth Education biedt nieuwe kijk op natuureducatie [themanummer Natuurbeleving] \ De levende natuur [Artikel]
Steeghs, M. \ 1999
Uitleg over een nieuwe aanpak van natuureducatie, gericht op avontuurlijke natuurbeleving en daarnaast aandacht voor de grote ecologische concepten. Met voorbeelden van aangeboden activiteiten, bijv. een Aardewandeling. Een apart kader behandelt het ...
help
De prijs3 van landbouwvoorlichting : internationale landbouwdag 1997, 6 november 1997 [Boek]
Steeghs, S. \ 1998
help
Meetopzet sluismetingen Haringvliet : inventarisatie en meetwensen [Boek]
Steeghs, H.J.M.G. \ Kester, J.A.T.M. van \ Stelling, G.S. \ 1995
help
Nieuwe regels AM (aardappelmoeheid) \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Steeghs, M.H.C.G. \ 1994
help
Het is niet alles varenrouwmug wat er vliegt \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Westerman, P.R. \ Goffau, L.J.W. de \ Steeghs, N.W.F. \ 1993
help
Maden frambozenschorsgalmug veroorzaken taksterfte \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Steeghs, N. \ 1992
In het kort een beschrijving van biologische kenmerken, levenswijze, schadebeeld en bestrijdingsmogelijkheden
help
Frambozekever laat zich moeilijk vangen \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Steeghs, N. \ 1992
Om duidelijkheid te verkrijgen over het middel deltamethrin (Decis), is de werking vergeleken met twee andere goed bekend staande kevermiddelen. Daarnaast wordt in het kort ingegaan op de biologie, kenmerken en de schade die de frambozekever en aardb ...
help
Gulzig beestje maakt stengels kwetsbaar : framboos \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Vakdeel fruit [Artikel]
Steeghs, N. \ 1992
Schadebeeld en bestrijding van de frambozeschorsgalmug
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.