help
Dorpsleven tussen stad en land : Slotpublicatie Sociale Staat van het Platteland [Boek]
Steenbekkers, Anja \ Vermeij, Lotte \ Houwelingen, Pepijn van \ 2017
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken1 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2004 gewerkt aan het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland. Deze publicatie vormt de afsluiting van dit programma, waarin het sc ...
help
Niet buiten de burger rekenen! : over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel [Boek]
Broek, Andries van den \ Steenbekkers, A. \ Houwelingen, P. van \ Putters, K. \ Sociaal en Cultureel Planbureau. \ 2016
help
Dichtbij huis : lokale binding en inzet van dorpsbewoners [Boek]
Vermeij, L. \ Steenbekkers, A. \ 2015
De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Ne ...
help
"Of course sustainability is important, but … " : a discursive perspective on identity in relation to sustainable food consumption [Studentenverslag]
Stigt, N. van \ 2015
In recognition of the harmful effects of food production, a shift towards more sustainable food consumption should be stimulated. Despite the acknowledgement of identity as an essential factor to influence sustainable behaviour, the relation between ...
help
Social exclusion and organic food consumption : framing organic consumption as pro-social behaviour [Studentenverslag]
Risthaus, J. \ 2015
To what extent does social exclusion lead to a preference for organic food consumption? What are the underlying mechanisms of this phenomenon?
help
Consumenten en streekeigen producten [Studentenverslag]
Groen, P. \ 2013
Het aanbod van streekeigen producten neemt de laatste jaren toe door de opkomst van de belevingseconomie. Herkomst, gezondheid, kwaliteit, duurzaamheid en authenticiteit zijn tegenwoordig belangrijke thema’s voor de consument. De productie van streek ...
help
De dorpenmonitor : ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners [Boek]
Steenbekkers, A. \ Vermeij, L. \ 2013
In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale en leefbare dorpen. Het verni ...
help
Consumer technology [Collegedictaat]
Butijn, C.A.A. \ Steenbekkers, L.P.A. \ 2011
help
Social media: driver for sustainable food consumption? : stimulating sustainable consumption patterns through social media [Studentenverslag]
Eekhout, L. van \ 2011
The aim of this study is to stimulate the consumption patterns towards more sustainable food consumption by using a relatively new phenomenon: social media. This stands for all websites, programmes, applications etcetera, which provide space for in-d ...
help
Kampri's kijk op de toekomst \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Kamphuis, W. \ Steenbekkers, B. \ Kleyweg, S. \ Harkema, H. \ Verschoor, J. \ 2010
Kampri, inrichter van toprestaurants en topkeukens in Nederland en in groeiend tempo ook buiten Nederland, richtte in oktober 2007 het Restaurant van de Toekomst in bij het Forumgebouw van Wageningen UR. Geleverd werden de totaalinrichting van het re ...
help
Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Wijk, R. de \ Gorselink, M. \ Steenbekkers, B. \ Wabeke, M. \ Thomasson, T. \ 2010
Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Res ...
help
Ambachtelijk, bourgondisch en natuurlijk?! : een onderzoek naar de motieven van de consument voor het al dan niet kopen en gebruiken van streekproducten [Studentenverslag]
Gurp, I.M.J. van \ 2010
Om meer inzicht te geven in de rol van de consument met betrekking tot streekproducten worden in deze scriptie de motieven voor de consument om al dan niet streekproducten te kopen en te gebruiken in kaart gebracht. In dit onderzoek wordt onder ander ...
help
Platteland van alle Nederlanders? \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Steenbekkers, A. \ 2010
Bij de lancering van Agenda Vitaal Platteland schetste LNV het volgende wensbeeld :" Het platteland van de toekomst zal niet alleen de activiteiten van boeren en plattelandsbewoners weerspiegelen". Dit vraagt om inspanningen voor extra woonkwaliteit, ...
help
Diervriendelijk gekweekte vis: wie wil dat betalen? \ Aquacultuur [Artikel]
Schelvis, R. \ Steenbekkers, B. \ Kole, A. \ 2010
Binnen de Europese aquacultuursector wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van het welzijn van de vissen. De sector stelt daarbij altijd de vraag of deze investering ook gewaardeerd wordt door de consument. Binnen het Europese project BENEFISH h ...
help
Het platteland van alle Nederlanders : hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken [Boek]
Steenbekkers, A. \ 2008
In het rapport geven de onderzoekers ir. Anja Steenbekkers, dr. Carola Simon, dr. Lotte Vermeij en drs. Willem-Jan Spreeuwers een beeld van het belang van het platteland voor de bevolking. Voor het - kwantitatieve - onderzoek werden ruim 2000 persone ...
help
Het beste van twee werelden : plattelanders over hun leven op het platteland [Boek]
Simon, C. \ Vermeij, L. \ Steenbekkers, A. \ 2007
Op verzoek van LNV voert het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoeksprogramma Sociale staat van het platteland uit. Het onderzoeksprogramma heeft als doel te komen tot een monitorinstrument waarmee sociale ontwikkelingen op het platteland gevo ...
help
Thuis op het platteland : de leefsituatie van platteland en stad vergeleken [Boek]
Steenbekkers, A. \ Simon, C. \ 2006
Inventarisatie van Sociaal en Cultureel Planbureau over de situatie van het Nederlandse platteland. Dit SCP rapport kwam tot stand in het kader van hun onderzoeksprogramma Sociale staat van het platteland; een eerste rapportage op verzoek van LNV. De ...
help
Leven zonder drukte : wat stedelingen waarderen in het platteland [Boek]
Ziel, T. van der \ Steenbekkers, A. \ 2006
In de zomer van 2005 verzocht dr. C.P. Veerman, minister van LNV, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) nader onderzoek te doen naar de collectieve waarden van het platteland. Het platteland van Nederland is niet meer overwegend boerenland; er vi ...
help
At home in the countryside : a comparison of rural and urban life (summary) [Boek]
Steenbekkers, A. \ Simon, C. \ Veldheer, V. \ 2006
This SCP publication is an abridged version of Thuis op het platteland (At Home in the Countryside), and presents a broad description and analysis of the living situation of the rural population as compared to the urban population in the Netherlands. ...
help
De boer als maatschappelijke ondernemer [Boek]
Simon, C. \ Steenbekkers, A. \ [2006]
Boeren die maatschappelijk ondernemen, investeren in aanvulling op de traditionele agrarische activiteit van voedsel- en sierteeltproductie in een of meer maatschappelijke functies. Het maatschappelijk ondernemen heeft vooralsnog een geringe economis ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.