help
High Output LED in hybride belichting : monitoring praktijkproef bij Alstroemeria [Boek]
García Victoria, Nieves \ Weerheim, Kees \ Kempkes, Frank \ Steenhuizen, Johan \ Vreugdenhil, Arend \ Groot, Marco de \ 2018
help
Vermindering emissie van meststoffen met controlled released fertilizers (CRF) bij potorchidee (Phalaenopsis) [Boek]
Kromwijk, Arca \ Haaster, Bram van \ Steenhuizen, Johan \ 2017
De Glastuinbouw streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met zo min mogelijk milieubelasting. In een kasproef met Phalaenopsis is onderzocht in hoeverre het gebruik van controlled released fertilizers (CRF) de emissie van meststoffen vanuit de teelt ...
help
Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater [Boek]
Kromwijk, Arca \ Voogt, Wim \ Steenhuizen, Johan \ Winkel, Aat van \ Mourik, Nico van \ 2017
In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en heeft Wageningen University & Research onderzoek ui ...
help
Systeemstap naar minimaal energieverbruik Alstroemeria : metingen op praktijkbedrijven en een energiezuinige teeltconcept [Boek]
García, Nieves \ Zwart, Feije de \ Weel, Peter van \ Steenhuizen, Johan \ Groot, Marco de \ 2017
Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw heeft in opdracht van Kas als Energiebron een integraal energiezuinig teeltconcept voor Alstroemeria ontworpen en doorgerekend. Elementen in het teeltconcept zijn: maximaal isoleren (twee schermen), z ...
help
Effect of perchlorate in fertilisers on lettuce and fruit vegetables : uptake and distribution of perchlorate in greenhouse soil-grown butterhead lettuce and soilless-grown cucumber, sweet pepper, round and cherry tomato [Boek]
Voogt, W. \ Eveleens, B. \ Steenhuizen, J. \ Vandevelde, I. \ Vis, R. de \ Lommel, J. van \ [2014]
In 2013 traces of perchlorate were detected in fruits and vegetable samples. Because perchlorate (ClO4 -) is part of a group of substances (goitrogens) that may inhibit the uptake of iodine by the thyroid, these findings caused commotion in the marke ...
help
Uptake and distribution of iodine in cucumber, sweet pepper, round, and cherry tomato [Boek]
Voogt, W. \ Steenhuizen, J. \ Eveleens, B. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ [2014]
Eénderde van de wereldbevolking lijdt aan een tekort aan het essentiële voedingselement jodium. De verrijking van groenten met jodium (biofortificatie) kan dit jodiumtekort helpen voorkomen. Daarom werd het effect bestudeerd van toediening van jodium ...
help
'Grip op licht' bij Phalaenopsis : meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring [Boek]
Noort, F van \ Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Meinen, E. \ Steenhuizen, J. \ Kempkes, F. \ Marcelis, L. \ [2014]
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het licht diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te bespare ...
help
Uitspoeling van zouten in een kasgrond : onderzoek aan uitspoeling aan grondkolommen met natriumchloride- en natriumsulfaattoediening [Boek]
Voogt, W. \ Steenhuizen, J.W. \ Winkel, A. van \ Bosch, C.J.W. van den \ cop. 2012
In een laboratoriumopstelling zijn percolatieproeven uitgevoerd om te kunnen vaststellen hoeveel water per tijdseenheid nodig is om natrium en chloor effectief uit grond te spoelen. De proef is in een kascompartiment uitgevoerd met PVC-buizen van 1 m ...
help
Verticale temperatuurgradiënten in geconditioneerde kassen : effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Janse, J. \ Lagas, P. \ Eveleens, B. \ Qian, T. \ Elings, A. \ Steenhuizen, J. \ Stanghellini, C. \ Nederhoff, E. \ Savvides, A. \ Farneti, B. \ Visser, R. de \ Woltering, E. \ Marcelis, L. \ cop. 2012
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR ...
help
Optimalisatie bemesting : een blauwdruk voor optimaal hergebruik van drainwater getoetst op vijf bedrijven [Boek]
Boer-Tersteeg, P. de \ Winkel, A. van \ Steenhuizen, J. \ IJdo, M. \ Eveleens, B. \ Blok, C. \ cop. 2012
Het doel van dit onderzoek is het beperken van de uitstoot van overtollig drainwater naar het milieu door beter beheersen van de water- en voedingsstromen binnen het bedrijf. Een kerngedachte hierbij is dat de emissie kan verminderen door de samenste ...
help
Meten met ion specifieke meters : praktijkervaringen in een gerbera- en paprikateelt [Boek]
Blok, C. \ Steenhuizen, J. \ Winkel, A. van \ Ayik, A. \ Lekkerkerk, H. \ Klein, P. \ cop. 2012
Het gebruik van een ionspecifieke meter in de tuinbouw maakt het naar verwachting mogelijk de behoefte van het gewas per dagdeel in beeld te brengen. Vervolgens kan snel en per element worden bijgestuurd. Hierdoor kan de uitstoot van meststoffen omla ...
help
Temperatuurstrategieën in geconditioneerde kassen : effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Janse, J. \ Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Elings, A. \ Qian, T. \ Steenhuizen, J. \ Biemans, R. \ cop. 2012
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR ...
help
On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk [Boek]
Bontsema, J. \ Hemming, J. \ Janssen, H.J.J. \ Meinen, E. \ Rispens, S. \ Steenhuizen, J.W. \ Visser, P. de \ cop. 2011
WUR Glastuinbouw heeft monitoren ontwikkeld voor de on-line bepaling van de verdamping en fotosynthese. Deze monitoren zijn uitgetest bij diverse vruchtgroentetelers en slatelers. In het onderzoek is ook een nieuwe transpiratiemonitor ontwikkeld, op ...
help
Stuur LEDs en energiebesparing bij paprika : onderzoek in de praktijk bij VOF Dingemans [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Uenk, D. \ Steenhuizen, J. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ 2010
Doel van de proef was vast te stellen of LED een stuureffect heeft op paprika, dat wil zeggen, het monochromatische karakter van LED-licht bepaalde effecten op de morfologie en ontwikkeling van de paprikaplant heeft, zelfs bij vrij lage lichtintensit ...
help
Tomaten telen onder LED belichting in de praktijk : vergelijking belichtingssystemen bij RedStar Trading [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Steenhuizen, J. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ 2010
Tijdens het in dit rapport beschreven project is gekeken naar de effecten van belichting (met LED vs SON-T lampen) op de teeltresultaten van tomaten.
help
Verbetering van de lichtonderschepping in een tomatengewas door aanpassing van de rijstructuur : effecten van de rijstructuur op lichtverdeling, fotosynthese en productie [Boek]
Dueck, Tom \ Nederhoff, E. \ Nieboer, S. \ Scheffers, K. \ Steenhuizen, J. \ Chizhmak, S. \ Uenk, D. \ Sarlikioti, V. \ Visser, P. de \ 2010
Doel van dit project was te onderzoeken wat het effect is van de rijstructuur op de lichtverdeling en fotosynthese van een tomatengewas, en de effecten daarvan op de productie. Ook werd gekeken of de bladstand en de fotosynthesecapaciteit van de blad ...
help
Efficiëntie van Led-belichting bij roos [Boek]
Sterk, F. \ Marcelis, L. \ Swinkels, G.-J. \ Warmenhoven, M. \ Steenhuizen, J. \ Zuurbier, R. \ Dueck, T. \ 2009
Teelt onder LED en SON-T boven- en tussenbelichting zijn met elkaar vergeleken. Lichtintensiteit van de LED bovenbelichting leverde tussen januari en maart een hogere productie per mol PAR op, zowel in aantal takken, als in het totaal gewicht van de ...
help
Effects of anaerobic root growth and nutrient limitation to the photosynthetic response and exudation of tomato and reed mannagrass plants [Boek]
Ioannis, K. \ Blok, C. \ Warmenhoven, M. \ Khodabaks, R. \ Steenhuizen, J. \ Strik, D. \ Gerritsen, I. \ 2009
De Plant-MFC (microbiele brandstofcel) is gebaseerd op twee principes: 1. De energie geleverd door de zon kan worden opgeslagen in het wortelstelsel van planten via fotosynthese en 2. Bacteriën kunnen de in de wortel opgeslagen stoffen omzetten in br ...
help
Tomaten telen in een geconditioneerde kas: groei, productie en onderliggende processen [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Eveleens, B. \ Elings, A. \ Janse, J. \ Lagas, P. \ Qian, T. \ Steenhuizen, J. \ Meinen, E. \ 2009
In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven waarop (semi) gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven blijken nog vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. WUR Glastuinbouw voert onderzoek uit naar ...
help
Effect van LEDs op komkommer in de praktijk : de Waddenkas [Boek]
Sterk, F. \ Steenhuizen, J. \ Dueck, T. \ 2009
Binnen het Waddenkas project wordt gezocht naar duurzame en energiebesparende innovaties voor tuinders in de provincie Friesland en één daarvan is het gebruik van LED-belichting in de glastuinbouw. In dit rapport resultaten van metingen op het bedrij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.