help
Alle beestjes helpen : onderzoek naar achteruitgang van insecten in Nederland [Boek]
Zeegers, T. \ Steenis, W. van \ Hallmann, C.A. \ Klink, R. van \ Vermeulen, R. \ Wielink, P. van \ Spijkers, H. \ Jongejans, E. \ 2018
Dit is een beknopte Nederlandse weergave van: analysis of insect monitoring data from De Kaaistoep and Drenthe. In oktober 2017 kwam het nieuws naar buiten dat in Duitse natuurgebieden, net over de grens bij Venlo, de totale biomassa aan vliegende in ...
help
Beheermaatregelen om meer ruimte te geven aan insecten [Brochure]
Spek, E. van der \ Smits, J. \ Rijks, M. \ Steenis, W. van \ 2018
Ten behoeve van de veldwerkplaats ‘Bevorderen insectendiversiteit en -massaliteit’ op 31 augustus 2018 op de Strabrechtse heide.
help
Demand and experiences with financial products and services in climate smart villages [Boek]
Groot, A. \ Steenis, O. van \ Jans, W. \ Bolt, J.S. \ Recha, J. \ Kimeli, P. \ Radeny, M. \ Muhimbo, O. \ Osmond, E. \ Kitindo, D. \ Martinez Baron, D. \ Santacruz, V. \ Khatri-Chhetri, A. \ Jat, M. \ Aggarwal, P. \ Chanana, N. \ Pant, A. \ Phuong Thanh, P. \ Dinh Tien, N. \ Korner, J. \ Sebastiaan, L. \ Ouedraogo, M. \ Zougmore, R. \ Nyour, B. \ Ibrahim, H. \ Maalong-Gae, P. \ Bawa, T. \ Diop, M. \ Long, T. \ Asseldonk, M. van \ Wattel, C.J. \ 2018
help
Het meten van de natuurkwaliteit in en rond het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Beek, J. G. van \ Rosmalen, R. van \ Steenis, W. van \ Mostert, K. \ 2015
Beheerders vragen zich af of een gebied zich ontwikkelt zoals verwacht. Provincies vragen zich af of het natuurgeld goed wordt besteed. Dus werden er soorten geteld, soms gebieddekkend, soms maar voor een deel van de soorten of een deel van het gebie ...
help
Twee nieuwe citroenzweefvliegen voor Nederland: Xanthogramma dives en X. stackelbergi (Diptera: Syrphidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Steenis, W. van \ Bot, S. \ Barendregt, A. \ 2014
De gewone citroenzweefvlieg Xanthogramma pedissequum is een eenvoudig te herkennen zweefvlieg. Tenminste, dat dachten we tot voor kort. Nu blijkt dat de bijna identieke X. dives en X. stackelbergi ook in Nederland rondvliegen. Gelukkig zijn er enkele ...
help
Exhibitors and sponsors [Brochure]
Steenis, O. van \ 2014
Related to conference Deltas in Times of Climate Change II, Rotterdam, september 2014
help
Meeting report : Deltas in Times of Climate Change : 24 – 26 September 2014 Rotterdam, the Netherlands [Congresverslag]
Pater, F. de \ Steenis, O. van \ 2014
Florrie de Pater, Ottelien van Steenis, Knowledge for Climate (eds) (2014). Meeting report all sessions, Deltas in Times of Climate Change II, 24-26 September 2014, Rotterdam, the Netherlands.
help
De paardenhouderij in het omgevingsrecht : handreiking voor de praktijk [Boek]
Cornelissen, A.P. \ Groningen, J. van \ Toonders, M.I.J. \ Steenis, M. van \ Verweij, J.G. \ 2014
De activiteiten in de paardenhouderij zijn de laatste jaren flink toegenomen. Voor veel (agrarische) bedrijven is de paardenhouderij een interessante (neven)activiteit geworden, andere bedrijven hebben zich volledig op de paardenhouderij gericht. Al ...
help
Van kuddebeheer tot kleine waterteunisbloem : beheervragen op Tiengemeten [Studentenverslag]
Dijkstra, E. \ 2013
De visie voor de inrichting van Tiengemeten laat een duidelijke voorkeur zien voor natuurlijke processen. In deze lijn is begrazing op Tiengemeten ingezet als natuurlijk proces. Omdat behoefte is aan duidelijkheid over de rol van begrazing is voorges ...
help
Zweefvliegen houden van oude bossen [themanummer ongewervelden en natuurbeheer] \ De levende natuur [Artikel]
Steenis, W. van \ Reemer, M. \ 2013
Zweefvliegen houden van bossen. Tweederde van de 330 Nederlandse soorten is in meer of mindere mate aan bos gebonden. Het gaat goed met de Nederlandse bossen, dus gaat het ook goed met de Nederlandse zweefvliegen. Of is dit te kort door de bocht? Zij ...
help
Duinbranden: bedreiging of kans? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Roon, J. van \ Haperen, A. van \ Kooijman, A. \ Nijssen, M. \ Slings, R. \ Steenis, W. van \ 2013
In de Schoorlse duinen hebben tussen 2009 en 2011 verschillende branden gewoed. In totaal is daarbij 270 hectare duingebied verbrand (zie kaart). Staatsbosbeheer vroeg het OBN deskundigenteam Duin en Kustlandschap om advies over noodzaak en mogelijkh ...
help
Een beheerexperiment met zout in een duinvallei \ De levende natuur [Artikel]
Steenis, W. van \ Zuijen, M.P. van \ 2012
Een door mensenhanden aangelegde duinvallei groeide dicht met Grauwe wilg (Salix cinerea) en Bittere wilg (Salix purpurea). Maaien, uittrekken en begrazen zouden tot hoge kosten leiden en het zou lang duren voordat de bedekking door wilgen is afgenom ...
help
Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem [Boek]
Pater, F. de \ Steenis, O. van \ Westerbroek, I. \ Zweers, E. \ 2011
Florrie de Pater, Ottelien van Steenis (Klimaat voor Ruimte / Kennis voor Klimaat), Ineke Westerbroek, (CROW), Erik Zweers (gemeente Arnhem) (2011). Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem. De kennis- en netwerkdag bood all ...
help
De Nauwe korfslak en natuurbeheer: reactie + repliek \ De levende natuur [Artikel]
Steenis, W. van \ Gmelig Meyling, A.W. \ 2011
Tot nu toe heeft de ecologie en het beheer van inheemse slakken weinig aandacht gekregen. Het artikel van Boesveld (2011) in het meinummer van Levende Natuur brengt daar verandering in voor de twee Nederlandse landslaksoorten en een aquatische soort ...
help
Vormgeving van watergangen in stedelijk gebied [Studentenverslag]
Stokman, N. \ 2009
Voor een afstudeerscriptie is onderzoek gedaan naar de vormgeving van stedelijk water. Het doel van dit onderzoek is het maken van een stalenboek van watergangen inclusief oevers, dat gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van water in stedelijk geb ...
help
Onderzoek en natuurbeheer [Presentatie]
Steenis, W. van \ [ca. 2009]
Vernatting Groene Jonker en limitatie in dotterbloemgraslanden: twee voorbeelden (via powerpoint presentatie) van onderzoek Natuurmonumenten
help
Opgedragen projecten [Boek]
Heinen, M. \ Steenis, O. van \ 2008
Inventarisatie van projecten, die van start zijn gegaan, in verband met kennis voor klimaat
help
De leefgebiedenbenadering in de praktijk van beheerders \ De levende natuur [Artikel]
Haan, B. de \ Steenis, W. van \ 2008
Veel van de met uitsterven bedreigde soorten komen voor in beschermde natuurgebieden. Daarom zijn de natuurbeheerders een logische partner in de soortbescherming. Wat heeft het soortenbeleid voor goeds gebracht? Geeft de leefgebiedenbenadering nog me ...
help
Commissioned projects [Brochure]
Heinen, M. \ Steenis, O. van \ 2008
Climate changes Spatial Planning, a programme under the BSIK1 subsidy scheme, conducts research into ways of dealing with climate change and its effects, with a focus on land use. It tries to answer the question of what can be done to curb greenhouse ...
help
PCC Platform Communication on Climate Change [Poster]
Dorland, R. van \ Steenis, O. van \ [ca. 2008]
Poster informing about the Platform Communication on Climate Change, PCCC. PCCC was established by the Dutch climate research community to improve the quality, efficiency and effectiveness of the communication of Dutch climate research
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.