help
The use of slideware in academic education: what's behind the projection? [Studentenverslag]
Steinbuch, L. \ 2012
This study qualitatively explores the diverse ways slideware (PowerPoint etc.) is used in academic education.
help
Europese Bio-studenten slaan handen ineen : internationale uitwisseling krijgt gestalte in Mikkeli, Finland \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Steinbuch, L. \ 2002
In de zomer van 2002 troffen 25 studenten van diverse Europese universiteiten en hogescholen elkaar in Finland. Doel was het oprichten van een Europees netwerk van studenten, die geïnteresseerd zijn in biologische landbouw. Vooral Nederland, Scandina ...
help
Ziektewerendheid van compost beperkt onderzocht \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bokhorst, J. \ Steinbuch, L. \ 2000
Geintegreerde bestrijding van schimmels: onderzoek naar het werkingsmechanisme van antagonische schimmels en de mechanismen die een rol spelen bij de ziekteonderdrukkende werking van compost
help
Ziektewerend vermogen van de bodem \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ Steinbuch, L. \ 2000
Voor de ziektewerendheid van de bodem speelt het bodemleven een belangrijke rol. Oogstresten, groenbemesters, mest en compost zijn daarvoor belangrijke hulpmiddelen. Overzicht van de werkingsmechanismen bij ziekte-onderdrukking door biologische activ ...
help
En de boer, hij/zij ploegde ondieper, oftewel : hoe diep moeten we gaan? : een onderzoek naar de invloed van de ploegdiepte op mineralisatie en regenwormen, en naar de invloed van regenwormen op mineralisatie [Studentenverslag]
Cuijpers, W. \ Steinbuch, L. \ 1996
In this student report the authors investigated the influence of two ploughing depths on the earthworm populations and nitrogen behaviour (in particular nitrate, ammonia and organic nitrogenous compounds) during the autumn and winter. They also inves ...
help
Hoge eisen aan unit vloeibare mest \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Steinbuch, F. \ Weel, P. van \ 1992
help
Een tussentijds verslag na 1 teeltseizoen [Boek]
Steinbuch, F. \ Hoogeveen, M. \ 1986
help
Aechmea is onder dubbeldek te telen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Steinbuch, F. \ Hoogeveen, M.G. \ Rewinkel, M.J.H. \ 1985
De teelt van Bromeliaceae kenmerkt zich onder meer door de vrij grote energiebehoefte. Een mogelijkheid om dit te verminderen is het telen onder een dubbel kasdek. Uit een proef waarbij geteeld werd onder enkel en dubbel kasdek bleek dat het gewas zi ...
help
A strategy to control greenhouse thermal screens based on theoretical plant responses \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Steinbuch, F. \ 1985
help
A multilevel control system for greenhouse cultivation \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Vooren, J. van de \ Steinbuch, F. \ Hendriks, P. \ 1985
help
Plantdichtheid van invloed op kwaliteit en produktie : onderzoek 'Sonia' onder enkel en dubbel kasdek \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Steinbuch, F. \ 1985
help
'Madelon' staat model bij schermregeling rozenteelt \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Steinbuch, F. \ 1985
help
Bloemisterijgewassen en dubbele kasdekken : proefresultaten [Boek]
Steinbuch, F. \ 1984
Het onderzoek naar de teeltmogelijkheden onder een dubbel kasdek in vergelijking met een standaard kas met enkelglazen kasdek is bij bloemisterijgewassen in 1979 gestart. Op vier proeftuinen (Eelde, Vleuten, Lent en Rijnsburg) en op het Proefstation ...
help
CO2-concentratiemetingen onder enkel en dubbel kasdek \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Steinbuch, F. \ 1983
help
Positieve onderzoekresultaten met telen onder dubbel dek \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Steinbuch, F. \ 1983
Het telen van een aantal uiteenlopende snijbloemen en potplanten onder dubbel dek blijkt goed uitvoerbaar. In het onderzoek, dat in dit kader werd en wordt gedaan, kwamen Saintpaulia, chrysanten, violieren, Begonia en Euphorbia fulgens goed voor de d ...
help
Onderzoek naar de teeltmogelijkheden onder dubbel kasdek in de glastuinbouw \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Steinbuch, F. \ 1982
De opzet van het onderzoek. Punten van onderzoek en de voorlopige resultaten
help
Alternatieve kasomhullingsmaterialen : materialen, buitenlandse ervaringen, proeven en proefresultaten [Boek]
Steinbuch, F. \ 1981
help
Knopvorming en kwaliteit van champignons. Deel 2. Invloed van teeltmaatregelen op de hoedanigheden van geconserveerde champignons \ De champignoncultuur [Artikel]
Visscher, H.R. \ Steinbuch, E. \ Rol, W. \ Pompen, T.G.M. \ 1981
Het forceren van de teelt, het willen oogsten van groot uitgegroeide champignons in dezelfde tijd waarin kleinere champignons normaliter uitgroeien, is de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond getreden. Al eerder is van de kant van het Sprenger ...
help
Kwaliteit van verse en geconserveerde champignons \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Steinbuch, E. \ Rol, W. \ 1981
Het Produktschap voor Groenten en Fruit heeft in samenwerking met het bedrijfsleven voorschriften opgesteld. Aangezien in ons land een nauwe koppeling bestaat tussen de kwaliteit van verse en geconserveerde champignons, zijn de voorschriften voor het ...
help
Automatisering bij de industriele verwerking van groente en fruit \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Steinbuch, E. \ 1980
Zoals bij vele andere takken van industrie, is ook de ontwikkeling van de conservenindustrie gekenmerkt door een zeer geleidelijke groei van een zuiver ambachtelijke bedrijvigheid, die zich toelegde op de bewerking van overschotten, naar de toepassin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.