help
Pachtnormen, ergerlijk relikwie \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Steinmetz, P.H. \ 2006
De Tweede Kamer praat over de verhoging van de pachtnormen per eind oktober 2006. Wat waren de maximale pachtprijzen van 1992-2005?
help
Political and economic influence on parenting [Boek]
Peterson, G.W. \ Steinmetz, S.K. \ 2004
help
Versailles - ein Park im Umbruch \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Steinmetz, J. \ 2000
Door een storm werd binnen een uur 300 ha, meer dan een derde van de parkaanleg beschadigd. Het merendeel van de bomen is meer dan 100 jaar oud en moet vervangen worden
help
Diversity in partnering, parenting and living arrangements [Boek]
Steinmetz, S.K. \ Peterson, G.W. \ 1999
help
Pachtprijsbepaling: hoe nu verder? : tot uw dienst \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Steinmetz, P.H.A. \ 1998
Enkele zeer nuttige beschouwingen over de pacht, de grondprijzen die uitzonderlijk hoog zijn i.v.m. het buitenland, de EHS, markwerking en geliberaliseerde pacht
help
Overheidsbeleid gericht op herstel trekvis \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Steinmetz, B. \ Post, P.E.T.M. \ 1994
help
Mit Pilzen gegen Pilze an Cyclamen und Poinsettien \ TASPO Gartenbaumagazin : Monatszeitschrift der TASPO- der woechentlichen Fachzeitung fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Steinmetz, J. \ 1994
help
Was bringt die Tiefstreuhaltung? \ DGS Deutsche Gefluegelwirtschaft und Schweineproduktion [Artikel]
Hoy, S. \ Steinmetz, U. \ Ehser, U. \ 1993
Vergelijking van het diepstrooiselsysteem met de houderij op roostervloeren bij mestvarkens en -haantjes wat betreft slachtgewicht en gezondheidstoestand der dieren
help
Family and support systems across the life span [Boek]
Steinmetz, S.K. \ 1988
help
Operationeel beleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Steinmetz, A.H.Z. \ 1988
Het beleid ten aanzien van de handhaving van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
help
Handbook of marriage and the family [Boek]
Sussman, M.B. \ Steinmetz, S.K. \ 1987
help
Het beheer van de Twenthekanalen \ Visserij : voorlichtingsblad voor de Nederlandse visserij [Artikel]
Steinmetz, B. \ 1987
In 1981 werd voor de Twenthekanalen een beheersplan opgesteld. De resultaten van het gevoerde beheer zijn behandeld aan de hand van: tellingen en vangstenquetes in 1985; een merkactie met karper in 1986; waterkwantiteits- en kwaliteitsgegevens. Het k ...
help
De beoordeling van bossen in de planologie \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Steinmetz, P.H.A. \ 1986
help
Visserij in een toekomstig Zoommeer \ Visserij : voorlichtingsblad voor de Nederlandse visserij [Artikel]
Steinmetz, B. \ 1986
Na de sluiting van de Philipsdam in 1987 ontstaat een nieuw binnenwater, het Zoommeer van circa 6.000 ha. Voor drie eindsituaties: een zoet helder meer, een troebel meer en een licht brak meer wordt een prognose voor de visstand gegeven. Tevens wordt ...
help
Wegen als ordenend element in het landschap \ Planologische diskussiebijdragen 1985 [Artikel]
Steinmetz, P.B. \ 1985
help
Nachtvlinders, waargenomen in het bos Birkhoven [Boek]
Steinmetz, J.T.M. \ Lange, A.W. de \ 1984
Een inventarisatie naar de nachtvlinderfauna gedurende de maanden april tot oktober 1980. Dit leverde een lijst op van 94 soorten
help
Temperatuurmetingen bruikbaar bij onderzoek naar verbreiding van infiltratiewater uit persputten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J.H. \ Dalfsen, W. van \ Steinmetz, J.J. \ 1984
Uit temperatuurmetingen kan aanvullende informatie worden verkregen over de verdeling van de doorlatendheid, over de hoogte van een watervoerend pakket en over de verbreiding van met persputten geinjecteerd water
help
Korporaties terug in de rol van sociale huisvesters \ Volkshuisvesting [Artikel]
Delfgaauw, L. \ Steinmetz, S. \ Wiele, R. v.d. \ 1983
Over de verhouding tussen distributie van woonruimte en volkshuisvesting, n.a.v. de Amsterdamse nota 'Naar een nieuw distributiesysteem'
help
Fishery experience with the stagnant salt lake Grevelingen after its closure \ Allocation of fishery resources : proceedings of the technical consultation on allocation fishery resources held in Vichy, France, 20-23 April 1980 [Hoofdstuk uit boek]
Steinmetz, B. \ Slothouwer, D. \ [1982]
help
Sportvisserij in het Grevelingenmeer \ Recreatievoorzieningen : maandblad voor recreatie, milieu en landschap van de ANWB [Artikel]
Slothouwer, D. \ Steinmetz, B. \ 1980
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.