help
Vriezen ze niet dood, dan schieten we ze dood \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2010
Eindelijk weer eens een winter met zicht op een witte kerst en met misschien zelfs een elfstedentocht, zal menigeen hebben gedacht toen al een week voor kerst 2009, de winter zijn opwachting maakte. Dat lukte niet helemaal, maar toch werd het een lan ...
help
Tja, tja, tja... Wat zullen we eten? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2010
Het zogenoemde wildeetseizoen staat weer voor de deur en met bekende praatjes over “eco-“ en “scharrel-”vlees gaat de jachtlobby ons ongetwijfeld weer het nodige zand in de ogen strooien. Wild eten is goed voor mens èn dier! Niet dat de zomermaanden ...
help
Wetenschap in dienst van de jachtwereld \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2010
Tijdens de viering van het 100-jarige bestaan van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) in de Grote Kerk in Naarden in 2005, werd bekendgemaakt dat er een Bijzondere Leerstoel Faunabeheer zou worden opgetuigd binnen de Landbouw Universi ...
help
Afschotcijfers als munitie : jagers bepalen eigen vangstquota \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2009
“We schieten steeds minder hazen” luidt de klacht van jagers. Dan zouden toch alle bellen bij beleidsmakers moeten gaan rinkelen? Want de hazenstand wordt berekend aan de hand van afschotcijfers. Dat is allereerst zeer onbetrouwbaar want jagers geven ...
help
Het wilde zwijn: Een opgejaagde, ‘beschermde’ diersoort \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2009
Het wilde zwijn is in Nederland weliswaar een bij wet beschermde diersoort, maar van die bescherming komt in de praktijk weinig tot niets terecht. Niet alleen doordat ze intensief worden bejaagd, maar ook omdat het ministerie van LNV een zogenoemde n ...
help
Faunahooligans slaan hun slag in Zuid-Holland \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2009
In 2007 heeft er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een ganzentelling plaatsgevonden door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Op basis daarvan gaat die provincie ervan uit dat er 55.000 grauwe ganzen en 19.000 brandganzen zijn. De Fauna ...
help
Ganzen met gouden voetjes : falend beleid alleen goed voor jagers en boeren \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ Stockmann, R. \ 2009
Onder de titel “Ganzen met gouden voetjes” werd al in de jaren zeventig van de vorige eeuw gesproken en geschreven over de in Nederland overwinterende ganzen. In die tijd werden ganzen fel bejaagd van een half uur voor zonsopgang tot voormiddag 10.00 ...
help
Michael van Gessel, landschapsarchitect : onzichtbaar werk [Boek]
Gessel, M. van \ Bertram, C. \ Zwarts, K. \ Stockmann, G. \ cop. 2008
De ontwerpen van een Nederlandse landschapsarchitect staan centraal in deze uitgebreid gedocumenteerde uitgave. Onzichtbaar werk genaamd. De ingrepen van Van Gessel bestaan vaak uit het weghalen van elementen om daardoor rust en ruimte te creëren. Vo ...
help
Bezigheden Faunafonds steeds verder af van intentie Flora- en faunawet \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]Faunafonds
Stockmann, R. \ 2008
Bij de invoering van de Flora- en Faunawet in 2002 werd het bestaande Jachtfonds omgedooppt tot Faunafonds met als wettelijke taak "Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door in het wild levende dieren, alsmede het v ...
help
Faunabeheereenheid Noord-Holland : koehandel en handjeklap tussen jagers, boeren en natuurbeheerders \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2008
help
De duivencarrousel: een verboden jachtmiddel \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2008
help
Hoefdieren Deelerwouden nog steeds opgehokt : particuliere eigenaren op de Veluwe blijven in gebreke \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, H. \ 2008
Het gebied Deelerwouden op de Hoge Veluwe bestaat uit drie gebieden. Een deel is van Natuurmonumenten en de rest is particulier bezit van twee verschillende eigenaren. In beide privé gebieden lijkt jacht een belangrijke rol te spelen. Alleen een real ...
help
Scepsis over nieuwe vorm van zwijnenjacht \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2007
Ook de één op één jachtmethode zal het aantal wilde varkens op de Veluwe niet terug kunnen brengen
help
Spannende tijden voor weide- en akkervogels \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stockmann, L. \ 2007
In toenemende mate staan akker- en weidevogels onder druk. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Ook zijn er enkele initiatieven om de populaties weer meer leven in te blazen. Zo worden er diverse leefgebieden ingericht en wordt mozaïekbehee ...
help
Vossenjacht weer open \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2006
Een kritisch artikel over het openstellen van de vossenjacht in Nederland door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Ook wordt ingegaan op methoden die door jagers worden gebruikt om vossen te vangen
help
Natuurranden op het Hogeland \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stockmann, L. \ Weijman, W. \ 2005
Landschapsorganisaties en overheden in Groningen werken aan een fijnmazig ecologisch netwerk van bermen, bosjes en oevers
help
Nieuwe faunabeheereenheden : ongewenste vermaatschappelijking van jachtorganisaties \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2003
Faunabeheereenheden (FBE's) zijn volgens de Flora- en faunawet samenwerkingsverbanden van jachthouders. De provincie kan een FBE goedkeuren ten behoeve van het beheer (bejagen) van diersoorten en ter bestrijding van schade aangericht door dieren. Dez ...
help
Meer natuur en landschap rond de boerderij \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stockmann, L. \ 1997
Voor zes boerenbedrijven in Groningen zijn bedrijfsnatuurplannen ontwikkeld door Landschapsbeheer Groningen. Een overzicht van de maatregelen en de gunstige effecten op flora en fauna
help
Maatregelen in Bedrijfsnatuurplan vrij eenvoudig uit te voeren \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Stockmann, L. \ 1997
Description of some measures taken on a biological stock farm in the province of Groningen (Netherlands) to create more nature on the farm
help
Rotganzen onder vuur : Terschelling \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ Stockmann, R. \ 1997
De jarenlange juridische strijd van de Stichting Kritisch Faunabeheer tegen de afschotvergunningen voor de beschermde rotgans op Terschelling. Ministerie van LNV, provincie Friesland en jagersvereniging kijken hoever ze kunnen gaan, hoewel de rotgans ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.