Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 150

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Stortelder
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuur in de buurt : gemeentelijke natuurmonumenten in Nederland [Boek]
Schaminée, Joop \ Stortelder, Anton \ 2018
help
Natuur en biodiversiteit in de biologische markt : verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden [Boek]
Meeusen, M \ Koopmans, C. \ Stortelder, A. \ Zaalmink, W. \ Prins, H. \ Onwezen, M. \ Ham, A. van den \ Wagenaar, J.P. \ 2015
In deze studie zijn de mogelijkheden verkend om natuur en biodiversiteit op biologische melkveebedrijven te vermarkten. Er is consumentenonderzoek uitgevoerd, er zijn pakketten van maatregelen opgesteld en getoetst op hun bijdrage aan biodiversiteit ...
help
Boeren voor natuur past uitstekend tussen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Westerink, J. \ Stortelder, A.H.F. \ Ottburg, F.G.W.A \ 2015
Natuurbeheer kan effectiever door beheer in natuur- en landbouwgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. Beide typen beheer vallen binnen dezelfde provinciale natuurbeheerplannen, waardoor boerencollectieven en terreinbeherende organisaties worde ...
help
Pilot Natuur- & Landschapsnorm : resultaten uit de pilot Natuur-& landschapsnorm: 3 jaar ervaring op 19 bedrijven [Boek]
Visser, A. \ Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ Kloen, H. \ Lommen, J. \ Stortelder, A. \ 2014
Het basisidee van de Natuur- en LandschapsNorm (NLN) voor landbouwbedrijven is om een eenvoudig uitvoeringsen financieringssysteem te ontwikkelen voor een aantrekkelijke, streekeigen natuur- en landschapskwaliteit. De natuur- en landschapsnorm gaat o ...
help
Venster op km² Dreischor [Boek]
Schaminée, J. \ Stortelder, A. \ Parramore, J. \ Ende, W. van der \ [2014]
Het project Venster op deWereld, waarin wetenschappers een vierkante kilometer bij Dreischor van alle kanten belichten, is inmiddels een eind op streek. Het leidt tot boek, documentaire en kunst. Hydrologen, landbouweconomen, ornithologen, meteorolog ...
help
GLB en ecological focus area's : oefenen op Schouwen-Duiveland [Boek]
Stortelder, A.H.F. \ Schaminée, J.H.J. \ 2014
Het oefenen met ecological focus area's op Schouwen-Duiveland is een regionale verkenning van de mogelijkheden om tot een invulling te komen van het nieuwe GLB op akkerbouwbedrijven. Met deze verkenning wil het ministerie inzicht verkrijgen in de str ...
help
Natuur in de uitverkoop? : beschouwingen over ecologie en economie [Boek]
Arts, G. \ Boer, R. de \ Corporaal, A. \ Groenendael, J. van \ Heide, M. van der \ Heiden, M. van der \ Janssen, J. \ Kalisvaart, M. \ Medema, A. \ Nevenzeel, E. \ Schaminee, J. \ Slim, P. \ Stip, A. \ Stortelder, A. \ Wolters, J.W. \ cop. 2013
Natuur in de uitverkoop?' biedt een kritische beschouwing over de verbondenheid van natuur en economie. Het boek maakt duidelijk dat deze verbondenheid niet vrijblijvend is, maar noodzakelijk, en zo ook de samenwerking tussen ecologen en economen. Hi ...
help
Boeren voor natuur : hoe werkt het en wat levert het op? [Boek]
Westerink, J. \ Stortelder, A.H.F. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Boer, T.A. de \ Schrijver, R.A.M. \ Vries, C.K. de \ Plomp, M. \ Smolders, E.A.A. \ Eysink, A.T.W. \ Bulten, G.H. \ 2013
Boeren voor Natuur is een visie over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een extensief bedrijfssysteem (natuurgericht bedrijf). De boer wordt zelfvoorzienend in voer en mest en werkt met hogere waterstanden en meer landschapselemente ...
help
Innovatie en duurzaamheid : effecten van het topsectorenbeleid op de kwaliteit van de groene ruimte [Boek]
Haas, W. de \ Braat, L.C. \ Breman, B.C. \ Dessing, E.G.M. \ Hermans, C.M.L. \ Kramer, K. \ Smit, A. \ Stortelder, A.H.F. \ Timmerman, J.G. \ 2012
Het bedrijvenbeleid is gericht op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid binnen negen topsectoren. Hiervoor zijn in het voorjaar van 2012 innovatiecontracten afgesloten. Voor drie van de negen topsectoren, Agro & Food, Tuinbouw ...
help
Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area’s : verkenning van doelen, randvoorwaarden, kosten en baten [Boek]
Doorn, A.M. van \ Melman, T.C.P. \ Geertsema, W. \ Elbersen, B.S. \ Prins, H. \ Stortelder, A.H.F. \ Smidt, R.A. \ 2012
Een belangrijk element in de voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 is het vergroenen van de directe betalingen aan boeren via een verplicht aantal maatregelen. Het Nederlandse kabinet ziet voora ...
help
Boeren voor Natuur : monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op Twickel in 2009 [Boek]
Akker, P. van den \ Damste, P.J. \ Huiskes, R. \ Kuit, G. \ Smolders, G. \ Stortelder, A. \ Verkaik, J. \ 2011
In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept Boeren voor Natuur. Daartoe is eind 2007 een langjarig contract afgesloten tussen de betrokken ondernemers en same ...
help
Boeren voor Natuur, waar kan dit concept met succes worden ingevoerd? [Boek]
Stortelder, A. \ Kiers, M. \ 2011
In welke gebieden en onder welke omstandigheden kan in ons land het bedrijfssysteem Boeren voor Natuur met succes worden ingevoerd? Het ministerie van EL&I heeft gevraagd kaartmateriaal te ontwikkelen waarop aangegeven wordt waar het bedrijfssysteem ...
help
Landschappelijke verkenning Emst-Zuid [Boek]
Stortelder, A.H.F. \ Vries, C. de \ Huiskes, H.P.J. \ Kruit, J. \ Jansen, A.J.M. \ Vrielink, J.G. \ Bruinsma, J.L.M. \ 2011
In het gebied Emst-zuid, gelegen op de oostelijke Veluwerand, zijn allerlei ruimtelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling (realisatie EHS-Wisselse Poort), uitbreiding recreatieve voorzieningen, landbouw en kave ...
help
Beken en beekdalen in Nederland [Brochure]
Stortelder, A. \ 2011
Beken worden vaak gezien als losse elementen in het landschap. Ze vormen echter een onderdeel van een groot, open, samenhangend systeem: het stroomgebied. De stroomgebiedsbenadering plaatst de beek en het beekdal in de regionale hydrologische context ...
help
Vermaatschappelijking van het GLB : kunnen agrarische natuurverenigingen inspiratie opleveren? [Boek]
Prins, H. \ Smit, A.B. \ Stortelder, A.H.F. \ Brokx, J.M.G.A. \ Hammerstein, J.J.C.M. \ 2011
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is aan verandering onderhevig. In plaats van prijsondersteuning ter bevordering van landbouwproductie wordt de aandacht verlegd naar maatschappelijke waarden als natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn. Voor ee ...
help
Bedrijfsopzet natuurgericht landbouwbedrijf Emst-Zuid : bedrijfsmodel voor een gemengd bedrijf met een gesloten kringloop in het dal van de Smallertse en Nijmolense beek ten zuiden van Emst [Boek]
Vries, C. de \ Stortelder, A.H.F. \ Huiskes, H.P.J. \ Kruit, J. \ Jansen, A.J.M. \ Vrielink, J.G. \ Bruinsma, J.L.M. \ 2011
Uitwerking van een bedrijfsplan voor een natuurgericht landbouw bedrijf op de oostelijke Veluweflank in het dal van de Nijmolense en Smallertse beek ten zuiden van Emst. Het gaat om het inzetten van extensieve landbouw met een gesloten bedrijfsvoerin ...
help
Op weg naar een Natuur- en Landschapsnorm -II : aanvullende verkenning van inzet en draagvlak voor natuur en landschap bij biologische bedrijven [Boek]
Kloen, H. \ Tolkamp, W. \ Stortelder, A. \ Willems, S. \ 2010
Door middel van een internetenquête is aan 120 biologische bedrijven gevraagd wat hun huidige inspanningen zijn op het gebied van natuur en landschap. Deze 120 bedrijven hebben nog niet eerder deelgenomen aan een natuurproject. 38 bedrijven hebben de ...
help
Natuur voor boeren, boeren voor natuur \ Stratiotes [Artikel]
Weeda, E.J. \ Stortelder, A. \ 2010
We kunnen er niet omheen: als buffer tussen kwestbare natuur en hoogproductieve landbouw moeten extensievere vormen van landbouw een kans krijgen. Het stellen van ambitieuze natuurdoelen heeft anders geen zin. Ook de landbouw is gebaat bij ruimte voo ...
help
Biologische boer als natuurbeheerder [Dossier]
Stortelder, A. \ Bos, M. \ Smeding, F. \ 2010
Biokennis heeft een dossier samengesteld over de mogelijkheden voor natuurbeheer voor biologische landbouw. Daarin zijn diverse bronnen en nieuwsberichten bij elkaar gezet.
help
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid : [thema] \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Westerink, J. \ Silvis, H. \ Werkman, R. \ Doorn, A. \ Elberse, B. \ Stortelder, A. \ 2010
Themanummer over het gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.