help
Co-creatieve rivierlandschappen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smits, A.J.M. \ Straatsma, M.W. \ Fliervoet, J.M. \ 2019
Scheepvaart, landbouw, zand- en kleiwinning hebben, naast hoogwaterveiligheid, eeuwenlang de inrichting en het beheer van het rivierengebied bepaald. In de jaren tachtig van de vorige eeuw (her)ontdekte men het natuurpotentieel van het rivierengebied ...
help
Mothers of peace: the motherhood of FARC ex-combatants in post-accord Colombia [Studentenverslag]
Straatsma, Anna Floor \ 2019
help
Biodiversity recovery following delta-wide measures for flood risk reduction \ Science advances [Artikel]
Straatsma, M.W. \ Bloecker, A.M. \ Lenders, H.J.R. \ Leuven, R.S.E.W. \ Kleinhans, M.G. \ 2017
Biodiversity declinedmarkedly over the past 150 years,with the biodiversity loss in fluvial ecosystems exceeding the global average. River restoration now aims at flood safety while enhancing biodiversity and has had success locally. However, at the ...
help
FrieslandCampina over rol en belang van de bodem [Video]
Straatsma, J.W. \ 2016
Bijdrage Jan Willem Straatsma in Burgum op NFW.
help
Verlagen energieverbruik in droogprocessen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Fox, M. \ Akkerman, C. \ Straatsma, H. \ Jong, P. de \ 2011
De meeste op de markt verkrijgbare poederproducten worden met behulp van een sproeidroogproces geproduceerd. Droogprocessen staan bekend als de processen met het hoogste energieverbruik in de voedingsmiddelenindustrie. De Nederlandse zuivelindustrie ...
help
The effect of uncertain floodplain roughness in hydrodynamic flood simulations \ Proceedings of the 10th International Symposium on Stochastic Hydraulics (Water 2010), Quebec City, Canada [Hoofdstuk uit boek]
Straatsma, M. \ Huthoff, F. \ 2010
In the Netherlands, 2D-hydrodynamic simulations are used to evaluate the effect of potential safety measures against river floods. In the investigated scenario’s the floodplains are completely inundated, thus requiring realistic representations of hy ...
help
Gereedschap voor uiterwaardenbeheer: bepaling van de vegetatieruwheid met laseraltimetrie \ Geografie [Artikel]
Straatsma, M. \ 2010
De opstuwing van water door vegetatie in de uiterwaarden leidt tot grote onzekerheid over de waterstand tijdens pieken in de Rijn en Maas. Met hoogtemetingen vanuit de lucht kan de opstuwing echter goed berekend worden. Dat helpt het effect van behee ...
help
Masterplan voeding : water en voeding voor champignons: kansen en noodzaak voor innovatie [Boek]
Sonnenberg, A.S.M. \ Straatsma, G. \ Elings, A. \ Marcelis, L. \ Amsing, J. \ 2008
Champignons worden nu geteeld op compost die bestaat uit stro-rijke paardenmest, kippenmest, gips en water. Voordelen van deze ingrediënten zijn dat ze tot nu toe voldoende aanwezig zijn tegen lage kosten. Het composteringsproces is op zich een redel ...
help
Voeding voor uitgroeiende champignons van hoge kwaliteit : optimale benutting van substraat in de uitgroeiperiode met een grote voedingsbehoefte [Boek]
Sonnenberg, A.S.M. \ Amsing, J.G.M. \ Straatsma, G. \ 2008
Dit is de rapportage van de eerste fase van het project. Hierin is het verloop van de concentratie en beschikbaarheid van een aantal macro- en micronutriënten gemeten in de compost en in uitgroeiende champignons. Aanleiding voor deze analyse is gewee ...
help
Computerbeeldanalyse van vroege knopvorming voor monitor en bijsturing van knopvorming [Boek]
Straatsma, G. \ Loon, P. van \ Heijdeni, G. van der \ 2008
Er werden vier series fotografische opnamen gemaakt, twee eerste vluchten bij een snijbedrijf en twee eerste vluchten bij een handoogstbedrijf. De opnamen werden tot vier videoclips verwerkt, bekeken en beschreven. Van individuele champignons werd ha ...
help
NIZO food research komt met optimalisatie \ Bulk [Artikel]
Schutyser, M.A.I. \ Straatsma, H. \ Hadiyanto, M. \ Akkerman, C. \ Jong, P. de \ 2008
Droogprocessen opereren vaak suboptimaal. Dit heeft te maken met de complexe afweging van energiekosten, productkwaliteit, drogerontwerp en veiligheid. NIZO food research kan bij het vinden van oplossingen assisteren middels een stapsgewijze optimali ...
help
Optimale vochtvoorziening onder uitgroeiende champignons \ Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België [Artikel]
Amsing, J. \ Straatsma, G. \ 2007
Watergeven aan champignoncompost op het moment dat de vlucht uitgroeit, vertoont een verbetering van de opbrengst aan champignons. Dat is het resultaat van onderzoek dat door PRI Paddenstoelen is uitgevoerd
help
Moleculaire detectie van bacteriën in dekaarde [Boek]
Baars, J.J.P. \ Straatsma, G. \ 2007
Bacteriën spelen een belangrijke, maar niet goed opgehelderde rol bij de knopvorming van de champignon. Om te achterhalen welke soorten bacteriën daarbij een rol spelen zijn tot nu toe alleen maar reinkweken gebruikt. Het gevaar van deze methode is d ...
help
Vochtvoorziening van uitgroeiende champignons [Boek]
Straatsma, G. \ Amsing, J.G.M. \ 2007
Een onlangs door PPO uitgevoerd literatuuronderzoek maakte duidelijk dat 30% van de totaal aanwezige hoeveelheid water in compost en dekaarde verdwijnt in slechts enkele dagen voor en tijdens de oogst. Dit geeft aan dat het erg belangrijk is om een v ...
help
Nieuwe methoden voor de handmatige oogst van champignons [Boek]
Straatsma, G. \ Tuijl, A.J. van \ 2007
In overleg met een ondernemerswerkgroep werden uitgangspunten opgesteld voor het ontwerpen van nieuwe oogstmethoden voor champignons voor de versmarkt. Het oogstproces dient ergonomisch verbeterd worden en het systeem waarin dit gerealiseerd wordt mo ...
help
Systeeminnovatie in teelt en voeding van champignons [Boek]
Straatsma, G. \ Sonnenberg, A. \ Loo, R. van \ 2007
In de champignonsector bestaat een grote behoefte aan het belangrijk verhogen van de betrouwbaarheid van het teeltsysteem; ook wordt de wens geuit naar een volledige nieuw systeem, zoals voor de teelt van planten met een voedingsoplossing. Uitgaande ...
help
Hydrodynamic roughness of floodplain vegetation : airborne parameterization and field validation [Proefschrift]
Straatsma, M. \ 2007
De Utrechtse geowetenschapper Menno Straatsma heeft een nieuwe methode ontwikkeld om geautomatiseerd kaarten te maken van de vegetatiehoogte en de vegetatiedichtheid in riviergebieden. Door klimaatverandering worden in de toekomst hogere waterstanden ...
help
Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost? [Boek]
Straatsma, G. \ 2006
SMS (Spent Mushroom Substrate) is zeer stabiel. De hoeveelheid stikstofmineralen in SMS is even laag als in andere compostmengsels en stukken lager dan in vaste bemesting. Het risico van lekken van N-mineraal van SMS is beperkt.
help
Minerale voeding van de champignon [Boek]
Straatsma, G. \ Olijnsma, T. \ Paradi, I. \ Baar, J. \ 2006
Slechte of matige groei, kwaliteit en opbrengst van champignons kunnen veroorzaakt worden door een tekort aan één of meerdere essentiële voedingsstoffen. De vraag is in hoeverre de voorziening met voedingsstoffen voldoende is om de behoefte van de ch ...
help
Birds and visitors : living apart together in the English countryside : a research into the interaction between nature and recreation in the Peak District National Park [Studentenverslag]
Pardoen, M. \ Straatsma, W. \ 2006
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.