help
Sloterplas: systeemanalyse, blauwalgbestrijding en maatregelen KRW - hoofdrapport [Boek]
Stroom, J. \ 2016
Dit rapport heeft tot doel het ecologisch functioneren van de Sloterplas te beschrijven en maatregelen voor te stellen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de normen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en, wat blauwalgen betreft, de Zwemwaterrichtl ...
help
Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas [Boek]
Stroom, J.M. \ 2016
De doelstellingen van dit rapport zijn om voor de Sloterplas: 1. kwantitatief te onderbouwen dat de quaggamossels de systeemomslag van troebel blauwalgwater naar veel helderder water hebben veroorzaakt 2. een prognose te geven van de ontwikkeling van ...
help
De meerwaarde van een onderwaterdrone bij het monitoren van oppervlaktewater, pilot Sloterplas \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Lima, R. de \ Stroom, J. \ 2016
Bij onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit kunnen onderwaterdrones worden toegepast. De drones, uitgerust met diverse sensoren en camera’s, blijken een waardevolle toevoeging aan de reguliere steekmonsters die de ecologische kwaliteit van het wate ...
help
How to combat cyanobacterial blooms: strategy toward preventive lake restoration and reactive control measures \ Aquatic ecology [Artikel]
Stroom, J.M. \ Kardinaal, W.E.A. \ 2016
Water managers worldwide are facing the serious problem of dense blooms of cyanobacteria in surface waters. In the quest for the optimal method to combat cyanobacterial dominance, many questions and many possible solutions arise. This paper presents ...
help
Systeemanalyse Grote Maarsseveense Plas en Maarsseveense Zodden tbv. WGP Noorderpark [Boek]
Stroom, J.M. \ 2014
De Grote Maarsseveense Plas, de Maarsseveense Zodden en de Kleine Maarsseveense Plas staan in open verbinding met elkaar en vormen samen het peilvak de Maarsseveense Plassen in het Noorderpark. De Grote en de Kleine Plas zijn diepe zandwinputten en d ...
help
Systeemanalyse Noorder IJplas [Boek]
Stroom, J.M. \ Pelsma, T.A.H.M. \ 2013
In het KRW-uitvoeringsprogramma uit 2008 van de Noorder IJplas zijn naast het gedeeltelijk verondiepen en herinrichten van de plas (gestart in augustus 2009) twee maatregelen opgenomen. Het gaat daarbij om het verbrakken van de plas en het realiseren ...
help
Netherlands : risks of toxic cyanobacterial blooms in recreational waters and gidelines \ Current approaches to Cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries [Hoofdstuk uit boek]
Ibelings, B.W. \ Stroom, J.M. \ Lürling, M.F.L.L.W. \ Kardinaal, E.A. \ 2012
The current central aim of water management in The Netherlands has been described as: “to obtain and maintain a safe country and to preserve and strengthen healthy, resilient water systems that ensure sustainable use of water”(Nationaal Waterplan 200 ...
help
Ouderkerkerplas: systeemanalyse en onderzoek flexibel peil [Boek]
Stroom, J.M. \ 2010
De Ouderkerkerplas voldoet niet aan de doelstellingen voor de kaderrichtlijn water. Bloei van blauwalgen is een jaarlijks terugkerende oorzaak van zwemverboden in het recreatiegebied. De waterkwaliteit in de plas dient verbeterd te worden. In het wat ...
help
EWACS: vroegtijdig voorspellen van drijflaagvorming door blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Burger, D. \ Ibelings, B. \ Stroom, J. \ Talsma, M. \ 2009
Drijflaagvorming door blauwalgen is de voornaamste reden voor het sluiten van zwemlocaties. Stankoverlast door rottende drijflagen komt regelmatig voor bij beschutte locaties of stedelijke gebieden aan open water. In een drijflaag kunnen de concentra ...
help
Rijnland pakt overlast cyanobacteriën aan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, A. \ Oudendammer, T. den \ Stroom, J. \ Rijk, S. de \ Slot, D. \ 2008
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft jaarlijks te kampen met overlast door blauwalgen. Stankoverlast en het sluiten van zwemlocaties zijn het gevolg van drijflagen van toxische cyanobacteriën. Om deze overlast gericht aan te pakken, is inzicht no ...
help
Summer heatwaves promote blooms of harmful cyanobacteria \ Global change biology [Artikel]
Jöhnk, K.D. \ Huisman, J. \ Sharples, J. \ Sommeijer, B. \ Visser, P.M. \ Stroom, J.M. \ 2008
Dense surface blooms of toxic cyanobacteria in eutrophic lakes may lead to mass mortalities of fish and birds, and provide a serious health threat for cattle, pets, and humans. It has been argued that global warming may increase the incidence of harm ...
help
Chemicaliënkeuze t.b.v. defosfatering op Rijnlandse zuiveringen [Boek]
Stroom, J.M. \ 2001
help
Rekenmodel biedt mogelijkheid voor differentiatie in chemische defosfatering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stroom, J. \ Bakkum, R. \ 2001
Voor het oppervlaktewater binnen het polder- en boezemsysteem van het Hoogheemraadschap van Rijnland is een modelstudie uitgevoerd (met behulp van een waterkwaliteitsmodule ontwikkeld binnen het SOBEK modelinstrumentarium) waarbij de inzet van chemis ...
help
Optimalisatie fosforlozingen Rijnlandse zuiveringen : rapport + supplement [Boek]
Stroom, J.M. \ 2001
help
Ontwikkeling van een blauwalgenbloeimodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Flipsen, E. \ Los, F. \ Mur, L. \ Stroom, J. \ 2000
Resultaten van een workshop georganiseerd door Arcadis in opdracht van STOWA over de ecologie van cyanobacterien (blauwalgen), recent uitgevoerd en lopend onderzoek naar eigenschappen en gedrag van blauwalgen, en in Nederland operationele modellen vo ...
help
Eutrofieringstoestand in Rijnlands meren en plassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, E.H.S. van \ Schaik, F.H. van \ Stroom, J. \ 1998
help
Consument is op zoek naar sfeer en gemak \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Stroom, R. van der \ 1998
Artikel over de tuin- en de consumentenmarkt. Segmentatieonderzoek in 1990 heeft onder tuinbezitters drie groepen consumenten gevonden n.m. de hobbyist, de traditionele en de ongemotiveerde. Aan de groep lifestyle (consument die vooral sfeer en gemak ...
help
De concurrentiepositie van de vruchtbomensector [Boek]
Goedegebure, Ko \ Groot, Marianne \ Stroom, Ronald van der \ 1996
help
Fruittelers lijken minder vruchtbomen te kweken : concurrentiepositie van de vruchtboomkwekerij (1) \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Goedegebure, K. \ Groot, M. \ Stroom, R. van der \ 1996
Het aantal bedrijven in de vruchtboomkwekerij is gedaald van 447 in 1990 tot 317 in 1995. De daling is het sterkst bij bedrijven met minder dan 1 hectare vruchtbomen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het aantal fruittelers dat zelf zijn bomen kweekt, a ...
help
Aan de sterke positie van Nederland wordt getornd : concurrentiepositie van de vruchtboomkwekerij (2) \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Goedegebure, K. \ Groot, M. \ Stroom, R. van der \ 1996
De Nederlandse vruchtboomkwekerij neemt op de West-Europese markt een sterke positie in vanwege de kwaliteit van het produkt en de gunstige prijs/kwaliteits-verhouding. De kwalitatieve voorsprong staat echter onder druk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.