help
De knoflookpad : herintroductie in Noord-Brabant [Brochure]
Bosman, W. \ Struijk, R. \ [ca. 2017]
Brochure over de knoflookpad in Noord-Brabant.
help
Translocatie reptielen bij de verbreding A12 Ede – Grijsoord \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Delft, J. van \ Burgmans, J.W. \ Loehr, V. \ Vries, E. de \ Struijk, R. \ 2016
De verbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord van 2x2 naar 2x3 rijstroken door Rijkswaterstaat en Heijmans is afgelopen zomer afgerond. Het project had drie hoofddoelen: 1. betere doorstroming van het verkeer tussen Ede en knooppunt Grij ...
help
De Knoflookpad in Nederland : ondergang of ‘slechts’ een bottleneck? \ De levende natuur [Artikel]
Bosman, W. \ Struijk, R.P.J.H. \ Zekhuis, M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Crombaghs, B. \ Schut, D. \ Hoof, P. van \ 2015
In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knof ...
help
Kan de Knoflookpad op termijn van de intensive care af? \ De levende natuur [Artikel]
Ottburg, F.G.W.A. \ Crombaghs, B. \ Bosman, W. \ Zekhuis, M. \ Schut, D. \ Hoof, P. van \ Struijk, R.P.J.H. \ Westrienen, R. van \ Zollinger, R. \ Jansman, H.A.H. \ Snep, R.P.H. \ 2015
In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knof ...
help
Translocatie van reptielen bij de verbreding rijksweg A12 (Ede-Grijsoord) [Boek]
Delft, Jeroen J.C.W. van \ Struijk, Richard P.J.H. \ 2015
help
De vissen van Zuid-Holland [Boek]
Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
help
Herpetoduct Elspeetsche Heide : de nieuwe standaard voor herpetofauna? \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ Jansen, S. \ Veer, O. van de \ 2015
Het intensief gebruikte Nederlandse landschap is voor veel diersoorten versnipperd. De laatste jaren wordt deze versnippering aangepakt door aanleg van ecoducten en andere faunapassages. Dit artikel behandelt de resultaten van een nieuw type faunapas ...
help
Hoe klein is ‘klein’? : populatiedynamica in vier Nederlandse populaties van de knoflookpadpopulaties \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ Lamers, S. \ Sanders, G. \ Bosman, W. \ 2015
Populaties van de knoflookpad staan onder druk. Veel populaties zijn erg klein. Maar hoe klein is ‘klein’ eigenlijk? In dit artikel worden verschillende populaties onder de loep genomen en wordt voor het eerst de werkelijke omvang van enkele populati ...
help
Zuid-Hollandse vissen op de kaart : nieuwe visatlas schetst hoopvolle toekomst voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Bergsma, J. \ Struijk, R. \ 2015
Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren, duin- en recreatieplassen. Het ...
help
Vissen op de kaart in Zuid-Holland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Bergsma, J. \ 2015
Zuid-Holland is een van de waterrijkste provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren en duin- en recreatieplassen. Het i ...
help
Nieuwe verbindingszone Strijper Aa groot succes \ Nature Today [Artikel]
Bosman, W. \ Scheepens, M. \ Struijk, R. \ 2014
Dankzij Waterschap De Dommel is in 2009 een bijzondere ecologische verbindingszone gerealiseerd langs de Strijper Aa met spectaculair resultaat voor amfibieën. Zo blijkt uit de resultaten van 5 jaar monitoring.
help
Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad in Gastel, 2009 - 2013 : onderzoek uitgevoerd in het kader van het project knoflookpad Strijper Aa [Boek]
Bosman, W. \ Struijk, R.P.J.H. \ 2014
De knoflookpad werd in 1982 in het Strijper Aa gebied ontdekt. In de periode 2000 – 2010 bleek dat de populatie in aantal achteruit ging. De knoflookpad gebruikte één water, het Hondsven, om zich voort te planten en de landhabitat bestond zeer waarsc ...
help
Over muurhagedissen, vuursalamanders en Marktplaats : de (internet)handel in inheemse herpetofauna \ Dier & milieu [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ Bogaerts, S. \ Delft, J.J.C.W. van \ 2014
In de periode 2008-2011 is door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) regelmatig gecontroleerd of via internet inheemse soorten reptielen en amfibieën in de verkoop gebracht worden. De aandacht ging vooral uit naar de verkoopsite Mar ...
help
Migratiepatronen van ringslangen in het Reeuwijkse plassengebied : een onderzoek naar de ecologische infrastructuur van ringslangen in het Reeuwijkse plassengebied [Studentenverslag]
Clements, A.N. \ 2012
Het Reeuwijkse Plassengebied herbergt veel Ringslangen, al is niet tot in detail bekend waar ze voorkomen. De afgelopen jaren hebben er veel ruimtelijke ingrepen plaatsgevonden die invloed hebben op Ringslangen, met name wat betreft verlies en versni ...
help
Het gebruik van faunapassages door reptielen \ De levende natuur [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ 2011
Wegen vormen serieuze barrières bij de migratie, verspreiding en genetische uitwisseling van dieren, waaronder reptielen. Verkeersslachtoffers onder reptielen zijn plaatselijk dan ook niet zeldzaam. Mitigerende maatregelen in de vorm van ecoducten, k ...
help
Oases van biodiversiteit : beheer, aanleg en analyse van soortenrijke kleine wateren in Nederland [Boek]
Struijk, R.P.J.H. \ Zollinger, R. \ Termaat, T. \ Koese, B. \ 2010
Tot 2005 zijn veel soortbeschermingsplannen verschenen en uitgevoerd die betrekking hadden op een of enkele soorten of een bepaalde groep. In de laatste vijf jaar is het soortenbeleid steeds verder geïntegreerd geraakt met het gebiedenbeleid. RAVON h ...
help
Rasters voor reptielen : een verkennende studie [Boek]
Struijk, R.P.J.H. \ 2010
Wegen vormen serieuze problemen voor tal van diersoorten en in het bijzonder voor reptielen. Hoewel de aandacht met betrekking tot mitigerende maatregelen voor deze soortgroep de laatste jaren toeneemt, is dit decennia lang niet gebeurd. Een belangri ...
help
Amfibieëntunnels voor ringslangen, een goed idee? \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ Hofman, H. \ 2010
Op de overgang van de Wageningse Berg naar de uiterwaarden van de Neder-Rijn ligt de Westbergweg. Vanaf begin 2000 bleek deze weg een knelpunt voor amfibieën.Tijdens de voorjaarstrek vielen jaarlijks grote aantallen slachtoffers, hoofdzakelijk gewone ...
help
Stuifzand als leefgebied voor de levendbarende hagedis \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ 2009
Omdat recentelijk steeds meer aandacht van natuurbeheerders naar stuifzanden uitgaat, is het van belang de waarde van dit landschapstype voor reptielen eens nader onder de loep te nemen. Daartoe zullen waarnemingen in vier verschillenden vegetatietyp ...
help
Melanistische en blauwgevlekte hazelwormen (Anguis fragilis fragilis) op de Noordwest Veluwe \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Struijk, R. \ 2007
Kleurafwijkingen worden bij reptielen niet vaak waargenomen, zeker niet bij hazelworemne. In de Nederlandse literatuur is dan ook weinig informatie hierover te vinden. De vondst van een melanistische hazelworm op de Veluwe, en enkele opvallende waarn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.