help
Waterstof als energiedrager : Hoe zit het met de financiële haalbaarheid \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Swart, A. de \ 2020
Waterstof is nu nog een kostbare brandstof dankzij kostbare machines die nog nauwelijks beschikbaar zijn. Het is dus moeilijk om een toekomstig kostenplaatje te schetsen. Duidelijk is wel dat het nu zeker twee keer zo duur is als diesel.
help
Puumalavirusinfecties en de zaadproductie van bomen \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Maas, M. \ Pijnacker, R. \ Swart, A. \ 2018
Het aantal patiënten met een Puumalavirusinfectie varieert over de jaren. Dit wordt sterk bepaald door de grootte van de rosse woelmuispopulatie en het aantal muizen binnen de populatie dat besmet is met Puumalavirus (PUUV). Om beter te voorspellen o ...
help
Plenteren op z’n Nederlands : zakelijk en professioneel \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kuper, J. \ Swart, B. \ 2018
In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn bosbeheerders massaal afgestapt van kaalkap en heraanleg als exploitatievorm van bossen omdat het leidt tot afbraak van de immateriële waarden van het bos, natuur en esthetiek. Sindsdien hebben zich interes ...
help
Brabant beweegt in kringlopen : op weg naar een circulaire economie [Boek]
Swart, B. de \ 2018
Willen we in 2050 volledig circulair zijn, dan moeten we in 2030 al minstens de helft minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Een flinke uitdaging voor Brabant; hier draait de economie vooral om landbouw, agrofood, chemie, metaa ...
help
Gouden Gronden: samenwerking tussen landbouw en waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Swart, B. \ Wanink, J. \ 2018
In Noord-Groningen is in 2016 een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen de landbouw en het waterbeheer. Met het programma Gouden Gronden streven de lokale landbouworganisaties, het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen samen naar een ...
help
Beheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal : planperiode 2018-2023 [Boek]
Jaspers, Hans \ Kwadijk, Frans \ Kolk, Lisette van der \ Swart, Evalyne de \ 2018
help
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies) : analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen [Boek]
Hagenaars, Thomas \ Hoeksma, Paul \ Roda Husman, Ana Maria de \ Swart, Arno \ Wouters, Inge \ 2017
Uit luchtmetingen in de woonomgeving blijkt dat de concentratie endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of het aantal veehouderijen in een gebied (de dichtheid) groter wordt. Endotoxinen zijn kleine onde ...
help
Financiën : zorg dat u de weg weet : aanvullende subsidiemogelijkheden en andere stimuleringsregelingen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Swart, A. de \ 2017
In een vorig artikel zijn verschillende financiële (stimulerings)regelingen en mogelijkheden voor bedrijven uiteengezet. Dit keer willen we ingaan op aanvullende subsidiemogelijkheden en andere stimuleringsregelingen. Er worden ook regelingen benoemd ...
help
Natuurtoets Peilbesluit IJsselmeergebied [Boek]
Jaspers, C.J. \ Bucholc, A. \ Hoogenstein, L. \ Swart, E. de \ Barke, J. \ 2017
Voor de wateren van het IJsselmeergebied wordt een nieuw peilbesluit vastgesteld. Hierbij zijn peilwijzigingen voorzien, die kunnen leiden tot effecten op beschermde soorten in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming. Voor deze effecten dient t ...
help
De Deltawerken [Boek]
Steenhuis, Marinke \ Voerman, Lara \ Swart, Siebe \ Emmerik, Joost \ NAi Uitgevers. \ 2016
Klimaatverandering maakt de wateropgave opnieuw urgent. Het boek 'De Deltawerken' toont de unieke kwaliteiten en innovaties van de veertien onderdelen van de Deltawerken, en belicht de daadkracht van de speciaal opgerichte Deltadienst, die de delta i ...
help
Financiën : belastingvoordelen : MIa/Vamil, EIA en andere fiscale regelingen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Swart, A. de \ 2016
Voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden om een extra financiële compensatie te krijgen. De bekendste regelingen in relatie tot investeringen zijn de MIA/Vamil en de EIA. We zullen hier de belangrijkste mogelijkheden voor een voordeel in be ...
help
Een frisse blik op het verzorgen van jong bos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Swart, B. \ Schulting, R. \ 2016
Sinds de jaren tachtig is er veel veranderd in het bosbeheer in Nederland. Belangrijke mijlpaal daarin was het afschaffen in 1994 van de herplantsubsidie op de bosverjonging. Daardoor werd het minder aantrekkelijk om bos over grotere oppervlaktes kaa ...
help
Monitoring 40 years of land use change in the Mau forest complex, Kenya : a land use change driver analysis [Studentenverslag]
Swart, Rebecca \ 2016
help
Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding [Boek]
Schipper, P. \ Groenendijk, P. \ Eekeren, N. van \ Zanen, M. \ Rozemeijer, J. \ Jansen, G. \ Swart, B. \ 2015
Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofge ...
help
Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
help
National monitoring, reporting and evaluation of climate change adaptation in Europe [Boek]
Isoard, Stéphane \ Pringle, Patrick \ Mäkinen, Kirsi \ Prutsch, Andrea \ Karali, Eleni \ Klostermann, Judith \ Hildén, Mikael \ Swart, Rob \ Street, Roger \ McCallum, Sabine \ 2015
help
Praktijknetwerk boerenbos Noord-Nederland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Stouten, P. \ Swart, B. \ 2014
In de afgelopen twintig jaar heeft een fors aantal boeren op een deel van hun grond bos aangelegd, met name in het noordelijke deel van ons land. Een aantrekkelijke subsidieregeling voor blijvend bos, waarmee niet alleen de kosten voor de inrichting ...
help
Productive science-practice interactions in climate change adaptation : lessons from practice [Boek]
Groot, A. \ Hollaender, K. \ Swart, R. \ 2014
In the early stage of a project, it is important to account for a diversity of users. Policy makers and practitioners need to be distinguished from politicians, business managers and other actual decision-makers as they might have different informati ...
help
Learning through collaboration : knowledge sharing and development in climate change adaptation research between European and developing countries [Boek]
Swart, R. \ 2014
From 2004-2009, and from 2009-2014, partners of CIRCLE (Climate Impact Research & Response Coordination for a Larger Europe) have collaborated to fund research and share knowledge on climate change impacts, vulnerability and adaptation and the promot ...
help
Blessen : welke boodschap zit achter de bos-graffiti? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oorschot, J. \ Drie, C. van \ Bouwmeester, M. \ Swart, B. \ Vos, A. \ 2014
Op vrijdag 2 maart 2012 vond op het Landgoed Den Treek-Henschoten de eerste Nationale Strependag plaats, een initiatief van Nederlandse blessers. Het doel van deze informeel en informatief opgezette dag was het uitwisselen van ervaringen en gedachten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.