help
Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater [Boek]
Rutgers, M. \ Brand, E. \ Janssen, P.J.C.M. \ Marinković, M. \ Muller, J.J.A. \ Oomen, A.G. \ Otte, P.F. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.J.M. \ 2019
De GenX-technologie wordt gebruikt om onder andere coatings te produceren, zoals Teflon. Hierbij komt de stof HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy) propaanzuur, of FRD902/FRD903) vrij. Deze stof is giftig en verspreidt zich naar lucht, o ...
help
Risicogrenzen voor het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt [Boek]
Wintersen, A.M. \ Römkens, P.F.A.M. \ Rietra, R.P.J.J. \ Zeilmaker, M.J. \ Bokkers, B.G.H. \ Swartjes, F.A. \ 2019
Het RIVM heeft de risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond voor de landbouwvormen akkerbouw en veeteelt. Dit is gedaan omdat er (nog) geen landelijke normen bestaan voor PFAS in grond en bagger voor deze bodemfuncties. Een aantal decentrale overheden ...
help
Risicogestuurd toezicht en handhaving : ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen [Boek]
Swartjes, F.A. \ Kok, L. \ Vercruijsse, W. \ Dekker, E. \ 2019
help
Handreiking voor de risicobeoordeling van arseen in de bodem voor de particuliere groenteteelt : GGD Informatieblad Medische Milieukunde [Boek]
Swartjes, F. \ Janssen, P. \ Dusseldorp, A. \ Hagens, W. \ 2017
Arseen kan van nature in de grond en het grondwater zitten of daar door activiteiten van de mens in het verleden in terecht gekomen zijn. Wanneer mensen zelf groenten telen, kunnen zij tijdens het tuinieren ongemerkt bodemdeeltjes inslikken. Hierdoor ...
help
A novel concept in ground water quality management: towards function specific screening values \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Swartjes, F.A. \ Otte, P.F. \ 2017
This paper is meant to initiate and feed the discussion on a more sophisticated procedure for the derivation and use of groundwater screening values (GSVs). To this purpose, the possibilities and tools for the derivation of function specific GSVs, i. ...
help
Opties voor een adequaat beoordelingskader voor grondwaterkwaliteit : normen en instrumentarium voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet [Boek]
Swartjes, F.A. \ Schijven, J.F. \ Smit, C.E. \ Blok, T. \ Otte, P.F. \ 2017
De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van de Omgevingswet. Vanwege deze overgang worden de regels voor het beheer van de grondwaterkwaliteit op termijn herzien. Het ...
help
Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ Wassenaar, P.N.H. \ Smit, C.E. \ Posthuma, C.J.A.M. \ Brand, E. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.M.J. \ Versteegh, J.F.M. \ 2017
In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en ...
help
Bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterwinningen en maatregelen om uitspoeling naar grondwater te verminderen \ H2O online [Artikel]
Aa, M. van der \ Swartjes, F. \ 2017
Restanten van bestrijdingsmiddelen kunnen via de bodem uitspoelen en op termijn het grondwater bereiken waaruit drinkwater wordt geproduceerd. Bij een kwart van circa 200 drinkwaterwinningen worden bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater ...
help
Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen- drinkwaterleidingen : methodiek voor de beoordeling van risico’s voor de drinkwaterkwaliteit [Boek]
Otte, P.F. \ Schans, M.L. van der \ Meerkerk, M.A. \ Swartjes, F.A. \ 2016
Het is mogelijk dat organische verontreinigingen in grondwater via kunststof (polyethyleen) drinkwaterleidingen de kwaliteit van het drinkwater aantasten. De verontreinigingen kunnen door de buiswand dringen en zo in het drinkwater terechtkomen (perm ...
help
Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen [Boek]
Swartjes, F.A. \ Linden, A.M.A. van der \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2016
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw en in de openbare ruimte. Restanten daarvan kunnen via de bodem wegspoelen en op termijn het grondwater bereiken waaruit drinkwater geproduceerd wordt. De afgelopen decennia zijn er in Nederland min ...
help
Beoordeling bodem- en grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden : discussiestuk [Boek]
Swartjes, F.A. \ Wuijts, S. \ Otte, P.F. \ 2014
Uit de praktijk blijkt dat in Nederland circa 25% van de ruim 200 drinkwaterwinningen uit grondwater is beïnvloed door historische bodemverontreiniging. De beoordeling van de bronnen voor drinkwater (Drinkwaterwet) is over het algemeen beduidend stre ...
help
Beoordeling gezondheidsrisico’s van arseen op de Zandmotor [Boek]
Bruggen, M. van \ Swartjes, F.A. \ Janssen, P.J.C.M. \ Pit, I.R. \ Griffioen, J. \ Spijker, J. \ [2014]
Voor de kust van Ter Heijde en Den Haag is in 2011 de Zandmotor aangelegd, een schiereiland van 128 hectare om de kust te beschermen en te onderhouden. Bij wetenschappelijk onderzoek naar de bodem – het zand is afkomstig van de bodem van de Noordzee, ...
help
DOG : een gids voor duurzaam omgaan met de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater [Boek]
Slenders, Hans \ Jansen, Ragna \ Bakker, Laurent \ Roovers, Claude \ Verchoor, Tessa \ Otte, Piet \ Swartjes, Frank \ 2012
De gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater is het “in samenhang met boven- en ondergrondse functies en maatschappelijke belangen saneren/beheren van grondwaterverontreiniging in een bepaald afgebakend gebied”. Deze gids geeft handen en vo ...
help
In zeven fasen ontleed : beoordeling van bodemkwaliteit in retrospectief [25 jaar Wbb] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swartjes, F.A. \ Lijzen, J.P.A. \ Otte, P.F. \ Posthuma, L. \ Rutgers, M. \ Berg, R. van den \ 2012
De meeste van u zijn goed ter been. U kunt eenvoudig via de kortste weg te voet uw doel bereiken, als u er zin in hebt tussendoor een pirouette maken en desgewenst zijsporen bewandelen. Je zou bijna vergeten dat er een tijd was dat u als peuter van l ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in de praktijk : ondersteuning bij enige relevante uitvoeringsaspecten [Boek]
Swartjes, F.A. \ 2011
Gebiedsafbakening, aanpak bronzone, procedure voor monitoring, risico gebaseerde toetsing grondwaterkwaliteit, kosten-batenanalyse
help
Bodem en gezondheid :'een moeilijke relatie' : een gezonde leefomgeving is een belangrijke taak van de overheid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Otte, P.F. \ Swartjes, F.A. \ 2010
Levensstijl en leefomgeving hebben grote invloed op onze gezondheid.We worden bijna dagelijks gewezen op de voordelen van een gezonde voeding, voldoende beweging en de negatieve gezondheidseffecten van bijvoorbeeld roken, drugs en alcohol. De gezondh ...
help
Internationale samenwerking bodemverontreiniging werkt! Turkije en Roemenië pakken bodemverontreiniging aan \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swartjes, F.J. \ Otte, P.F. \ Honders, A.H. \ Roeloffzen, A.B. \ 2009
De Nederlandse ervaring met bodemverontreiniging is een goed vertrekpunt voor internationale samenwerking. De Kaderrichtlijn Water en de Europese bodemstrategie triggeren nationale ontwikkelingen in Turkije en Roemenië.
help
Towards consistency in risk assessment tools for contaminated sites management in the EU : the HERACLES strategy from the end of 2009 onwards [Boek]
Swartjes, F.A. \ cop. 2009
Momenteel gebruiken Europese landen verschillende Risk assessment tools om de risico’s van bodemverontreiniging te beoordelen. Dit is onwenselijk, omdat hierdoor in Europa verschillende risicokwalificaties ontstaan voor vergelijkbare gevallen van bod ...
help
Emissies naar grondwater : overzicht van beleidsuitgangspunten en procedures voor beoordeling [Boek]
Verschoor, A.J. \ Swartjes, F.A. \ cop. 2008
Verontreinigingsbronnen op of in de bodem, zoals afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen of mest, kunnen de kwaliteit van het grondwater bedreigen. Voor elk bijbehorend beleidskader bestaan wetten om de verontreinigingsbronnen te reguleren. Doel van het o ...
help
Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid [Boek]
Dirven-van Breemen, E.M. \ Lijzen, J.P.A. \ Otte, P.F. \ Vlaardingen, P.L.A. van \ Spijker, J. \ Verbruggen, E.M.J. \ Swartjes, F.A. \ Groenenberg, J.E. \ Rutgers, M. \ [2007]
Naar aanleiding van de aanpassingen in het bodembeleid en het opstellen van het Besluit Bodemkwaliteit binnen de Wet bodembescherming, zijn in dit rapport getalswaarden afgeleid voor referentiewaarden, ter onderbouwing van de maximale waarden in de n ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.