help
Evaluation of OSPAR recommendations for endangered and/or declining species and habitats in the Netherlands [Boek]
Bos, Oscar G. \ Tamis, Jacqueline E. \ 2020
help
Evaluatie van OSPAR aanbevelingen voor bedreigde en/of achteruitgaande soorten en habitats in Nederland [Boek]
Bos, Oscar G. \ Tamis, Jacqueline E. \ 2020
help
De kust opruimen met de Boskalis Beach Clean Up tour: analyse van kenmerken en motivaties van deelnemers (2013-2019) [Boek]
Tamis, Jacqueline \ Koning, Susan de \ 2020
help
Exoten: toelaten of niet? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Weijden, W.J. van der \ Reinhold, W.F.E. \ Udo de Haes, H.A. \ Tamis, W.L.M. \ 2020
Over het toelaten van exoten bestaan heel verschillende opvattingen. Protectionisten zijn terughoudend en bepleiten het voorzorgbeginsel. Liberalen bepleiten open grenzen. Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold gaan hierover in debat met Helias Ud ...
help
Seine fishing on the Dutch and German parts of the Dogger Bank, 2013-2019 : overview of the economic importance and the ecologic impact of the Belgian, British, Danish, Dutch, French, German and Swedish fleets [Boek]
Hamon, Katell G. \ Glorius, Sander \ Klok, Arie \ Tamis, Jacqueline \ Jongbloed, Ruud \ 2020
De inspanning, waarde en aanlandingen door de Nederlandse, Britse, Deense, Duitse, Belgische, Zweedse en Franse zegenvisserij op het Nederlandse en Duitse deel van de Doggersbank vertonen in de periode 2013-2019 een lage en onregelmatige activiteit, ...
help
Tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ : deelproject Milieu [Boek]
Verschoor, A. \ Zwartkruis, J. \ Hoogsteen, M. \ Scheepmaker, J. \ Jong, F. de \ Knaap, Y. van der \ Leendertse, P. \ Boeke, S. \ Vijftigschild, R. \ Kruijne, R. \ Tamis, W. \ 2019
De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden nog te vaak overschreden. Het tussentijdse doel dat de normen in 2018 vijftig procent minder vaak worden overschreden dan in 2013, is daardoor niet gehaald. Dit doel is een onderdeel ...
help
NatuurBalans Noordzee : voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de balans van de leefomgeving [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H \ Vries, P. de \ Piet, G.J. \ Asjes A. \ 2019
help
NatuurVerkenning voor de Noordzee : voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de Natuurverkenningen [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Tamis, J.E. \ Vries, P, de \ Piet, G.J. \ 2019
help
Quickscan mogelijke effecten gaswinning bij Borkumse Stenen op platteoesterrif [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H. \ Kamermans, P. \ 2019
In 2018 is een platteoesterrif bij de Borkumse Stenen aangelegd als natuurherstelmaatregel door het Wereld Natuur Fonds. In het gebied zijn ook gasvelden aangetroffen waarnaar proefboringen worden uitgevoerd. In dit rapport is een quickscan uitgevoer ...
help
MICROPROOF Micropollutants in Road RunOff : environmental risk assessment [Boek] - Deliverable 3.1
Tamis, Jacqueline \ Jongbloed, Ruud \ 2019
Overall, the objective of this project, MICROPROOF, is to provide scientific insights about risks and measures in a practical manner for road managers in order to preserve, protect and improve European water quality. To reach the objective, this proj ...
help
Achtergrondrapportage Programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel: Noordzee en Visserij [Boek]
Smith, S. \ Steins, N.A. \ Ammerlaan, I. \ Bogaart, L. van den \ Bos, O.G. \ Maarse, M. \ Rijn, J. van \ Schadeberg, A.. \ Tamis, J. \ Tatman, S. \ 2019
Deze Achtergrondrapportage hoort bij twee andere, afzonderlijke programmeringsstudies: Duurzame Noordzee (Steins et al., 2019) en Visserij (Smith et al., 2019). Deze programmeringsstudies schetsen een beeld van de onderzoeks- en innovatieopgaven die ...
help
Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater : een analyse van meetgegevens [Boek]
Knoben, R. \ Schoffelen, N. \ Tamis, W. \ Zelfde, M. van 't \ 2018
Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is niet meer toegestaan, op verhardingen (sinds april 2016) en op niet-verhardingen (sinds november 2017). In bepaalde situaties gelden uitzonderingen, zoals voor sport- en vo ...
help
Ems‐Dollard ecosystem model to study changing turbidity and higher trophic level response [Boek]
Brinkman, A.G. \ Tamis, J.E. \ 2018
The report contains model characteristics: model set‐up, assumptions, collection and elaboration of quantity and quality of inflow from tributaries, simulation results and a single scenario on reduced suspended matter content in a part of the system. ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Drivers of change and pressures on aquatic ecosystems : guidance on indicators and methods to assess drivers and pressures [Boek]
Pletterbauer, Florian \ Funk, Andrea \ Hein, Thomas \ Robinson, Leonie \ Culhane, Fiona \ Delacámaram, Gonzalo \ Gómez, Carlos M. \ Klimmek, Helen \ Piet, GerJan \ Tamis, Jacqueline \ Schlüter, Maja \ Martin, Romina \ 2017
The AQUACROSS project, funded under the EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, seeks to improve the management of aquatic ecosystems, thereby supporting the achievement of the EU 2020 Biodiversity Strategy and the Strategic Plan for Bio ...
help
Cumulative effects assessment : proof of concept marine mammals [Boek]
Piet, Gerjan \ Boon, Arjen \ Jongbloed, Ruud \ Meulen, Myra van der \ Tamis, Jacqueline \ Teal, Lorna \ Wal, Jan Tjalling van der \ 2017
This development of the framework and approach for a Cumulative Effects Assessment (CEA) is based on a literature review. The literature identified some key challenges that need to be addressed for CEA to evolve into a consistent, appropriate tool to ...
help
Priorities in management implementation for marine mammal conservation in the Saba sector of the Yarari sanctuary [Boek]
Debrot, A.O. \ Tamis, J.E. \ Haan, D. de \ Scheidat, M. \ Wal, J.T. van der \ 2017
help
Quickscan potentiële natuurwaarden in bestaande Nederlandse offshorewindparken [Boek]
Tamis, J.E. \ Wal, J.T. van der \ Bos, O.G. \ 2017
In het kader van het Nationaal Waterplan worden mogelijkheden verkend om offshorewindparken open te stellen voor doorvaart en medegebruik. In dit rapport wordt op basis van literatuuronderzoek een overzicht gegeven van (potentiële) natuurwaarden voor ...
help
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016 [Boek]
Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2016
Eind 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken verzocht om een vervolgstudie op basis van metingen tot en met februari 2016 voor de twee kassenregio’s, Westland en Oostland in de provincie Zuid-Holland. Hierbij moest speciaal aandacht worden be ...
help
Collecting literature for identifying data sets and data sources : literature review, Arctic Sea Basin Checkpoint [Boek]
Vries, Pepijn de \ Tamis, Jacqueline \ Heuvel-Greve, Martine van den \ Thijsse, Peter \ Kater, Belinda \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.