Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tanis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecologische sleutelfactor organische belasting : hoofdrapport [Boek]
Tanis, Hans \ Fennema, Marieke \ Brederveld, Bob \ Jaarsma, Nico \ Droog, Martin \ Aalderink, Hans \ Langeveld, Jeroen \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse.Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalenvan realistische waterkwalite ...
help
Waterstromen in beeld : handleiding bij de Excelrekentool Waterbalans [Boek]
Tanis, H.R. \ Schep, S.A. \ Dijk, A. van \ 2018
Dit is een handleiding bij de Waterbalans, een rekentool in Excel waarin op basis van meteorologische gegevens, gebiedskenmerken, waterpeilen en maalstaten een waterbalans van een bepaald gebied wordt opgesteld. In hoofdstuk 2 wordt op hoofdlijnen de ...
help
Ecologische sleutelfactor belasting stromend water : tussenrapportage [Boek]
Schep, Sebastiaan \ Tanis, Hein \ Ek, Remco van \ Fennema, Marieke \ Jaarsma, Nico \ Mandemakers, Jeroen \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Handreiking innovaties waterkeringen [Boek]
Tromp, E. \ Knoeff, H. \ Tanis, H. \ Heijn, K. \ Leung, N. \ 2016
Deze handreiking is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat en is een actualisatie van de in 2013 verschenen groene versie Handreiking Innovaties Waterkeringen.
help
Life on land : mythologies and microbiopolitics of the living soil [Studentenverslag]
Tanis, Jonathan \ 2016
help
Watersysteemrapportage 2014 : toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater [Boek]
Jong, J. de \ Lucas, M. \ Niewold, H. \ Tanis, H. \ Bruine, A. de \ Willems, M. \ 2014
Een actueel beeld van de toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. In hoeverre wordt voldaan aan doelstellingen voor waterkwaliteit, peilbeheer en ecologie. Wat zijn trends ...
help
Beheren van de openbare ruimte middels een effectbestek [Studentenverslag]
Dofferhoff, M. \ 2014
De gemeente Zoetermeer wil het beheer van de openbare ruimte een stapje verder brengen, op dit moment geven de traditionele bestekken onvoldoende mogelijkheden. Het doel van het onderzoek is een wel afgewogen advies te geven aan de gemeente Zoetermee ...
help
Water op straat! : is de stad klaar voor de stortbui? : een onderzoek naar praktische oplossingen voor klimaatrobuuste hemelwatervoorzieningen in bestaand stedelijk gebied [Studentenverslag]
Frelier, M. \ Melse, A. \ 2013
De onderzoeksvraag luidde: Water op straat! Is de stad klaar voor de stortbui? Een onderzoek naar praktische oplossingen voor klimaatrobuuste hemelwatervoorzieningen in bestaand stedelijk gebied. Het doel van dit onderzoek is te komen tot concrete aa ...
help
Infiltratievoorzieningen : een ervaringsonderzoek naar de ervaringen van gebruikers met infiltratievoorzieningen [Studentenverslag]
Blommers, J. \ Breugel, B. van \ 2012
In deze studie staat centraal: Welke ervaringen hebben gemeenten opgedaan met de aanleg en beheer van infiltratievoorzieningen en wat is de rol van deze ervaringen in de toekomst. In totaal zijn daartoe tien gemeenten geïnterviewd. Om meer zicht te k ...
help
Dierlijke restverwerking: niets blijft ongebruikt : van dropjes tot porselein: de bestanddelen van het rund worden in ontelbaar veel producten verwerkt \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Tanis, M. \ 2012
Mensen eten vlees van runderen. Maar wat gebeurt er met de delen die niet gegeten worden? Botten, bloed, huid en vet: niets blijft ongebruikt. Een zoektocht naar de bij- en restproductenverwerking van het Nederlandse rund.
help
Toppers met honderdtonners : bedrijven met veel honderdtonners hebben een hoge productie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Tanis, M. \ 2012
Wie op de website van CRV en VRV kijkt, vindt een indrukwekkende lijst van honderdtonners op Nederlandse en Vlaamse bedrijven. Steeds meer bedrijven tellen meer dan één honderdtonner. Welke bedrijven hebben de meeste en wat typeert ze?
help
Pensverzuring door granen : Ad van Vuuren: 'We zijn van koeien varkens aan het maken' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Tanis, M. \ 2012
Voor een gemiddeld bedrijf met zeventig koeien kost pensverzuring jaarlijks bijna 3000 euro. De indirecte kosten zijn de grootste kostenpost. Dat vertelde Willem van Laarhoven tijdens de studiemiddag van Speerstra Feed Ingredients BV met als thema ‘P ...
help
Gemeente Ede spoort foutaansluitingen op met DTS \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Tanis, L. \ Schilperoort, R. \ 2010
Gemeente Ede heeft hoge ambities op het gebied van riolering en stedelijk water. Op industrieterrein Frankeneng ligt een gescheiden rioolsysteem. In dit gescheiden stelsel zijn de afgelopen jaren lamellenfilters aangelegd om het regenwater te behande ...
help
Eerste kustverdedigingsproject met PPS in Groot-Brittannië' \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Tanis, M. \ Vergeer, T. \ 2009
Herstel van de basiskustlijn inclusief het beheer en onderhoud voor 25 jaar', dat was het doel van de Engelse Environment Angency bij het uitschrijven van de tender voor de eerste kustbeschermingsproject met PPS (Publiek Private Samenwerking) als con ...
help
Effecten van storten van baggerspecie in het Marsdiep : een passende beoordeling ter onderbouwing van een aanvraag op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Dankers, N.M.J.A. \ Brinkman, A.G. \ Dalfsen, J.A. van \ Smit, C.J. \ Tanis, J.E. \ 2006
Het Ministerie van Defensie wil baggerspecie, afkomstig uit de Nieuwe Haven van Den Helder en de Mokbaai van Texel, storten in het Marsdiep. Twee vergunningen zijn daarvoor benodigd: die vanuit de WVO (die al verleend is) en vanuit de Natuurbeschermi ...
help
Huren in Amsterdam het sterkst gestegen \ CBS webmagazine [Artikel]
Tanis, K. \ Zanten, B. van \ 2006
Na de historisch lage huurstijging in 2005 van 2,0 procent zijn de woninghuren per 1 juli 2006 met gemiddeld 2,7 procent omhoog gegaan ten opzichte van 1 juli 2005. Van deze huurstijging kwam 0,3 procentpunt voor rekening van de harmonisatie van hure ...
help
De Goereese schurvelingen en zandwallen : een cultuur erfgoed met een lange historie \ Tussen Haringvliet en Grevelingen : de vogels van Goeree-Overflakkee [Hoofdstuk uit boek]
Ouweneel, G.L. \ Tanis, K. \ 2004
help
Temperatuuronderzoek stoksnijbonen [Boek]
Tanis, C.C. \ 1996
Bij stoksnijbonen is temperatuuronderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de effecten van een hoge danwei lage etmaaltemperatuur op het productieverloop. In een vroege stookteelt zijn een hoge etmaaltemperatuur (dagtemperatuur 21°C en nachtt ...
help
Snijbonen houden van warmte \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Tanis, C. \ 1996
Wat is de optimale temperatuur voor snijbonen? Veel telers kampen met deze vraag, want bij de juiste kastemperatuur gedijt het gewas niet alleen goed, ook zijn de produktie en de kwaliteit dan optimaal. Onderzoek wees uit dat snijbonen van hoge tempe ...
help
Kasbloemkool vooral in voorjaar interessant \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Tanis, C \ 1996
Bloemkool onder glas wordt al sinds jaar en dag geteeld. Zeker buiten de zomerperiode, en dan vooral in het voorjaar, kan het een interessante teelt zijn. Wat komt er zoal kijken bij deze teelt, waarop moet worden gelet, welke rassen zijn voorhanden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.