help
Handleiding verdringingsreeks [Boek]
Kort, B. \ Teunis, B. \ 2020
Informatie voor waterbeheerders bij toepassing van de verdringingsreeks voor oppervlaktewateren volgens artikel 2.1 Waterbesluit.
help
Aanbod onderwijs bio-landbouw groeit : Pakt onderwijssector rol op in de gewenste transitie naar duurzame landbouw? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Teunis, U. \ 2020
Het schooljaar 2019/2020 loopt alweer bijna ten einde. Tijd om de balans op te maken: wat hebben de opleidingen voor de biologische landbouw opgeleverd, en wat zijn de plannen voor volgend schooljaar?
help
QMRA of adenovirus in drinking water at a drinking water treatment plant using UV and chlorine dioxide disinfection \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J. \ Teunis, P. \ Suylen, T. \ Ketelaars, H. \ Hornstra, L. \ Rutjes, S. \ 2019
According to the Dutch Drinking Water Act of 2011, Dutch drinking water suppliers must conduct a Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) for infection by the following index pathogens: enterovirus, Campylobacter, Cryptosporidium and Giardia at ...
help
Hoe ver zijn we? : meer onderwijsaanbod in biologisch \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Teunis, U. \ 2019
Sinds 2016 zet Bionext zich in om de biologische landbouw een steviger plaats in het groen beroepsonderwijs te geven. Inmiddels is het aanbod duidelijk toegenomen. Maar er moet nog wel wat meer gebeuren om te kunnen zeggen dat de biologische landbouw ...
help
Biologische bedrijfsvoering : wiki Groen Kennisnet [Website]
Teunis, U. \ 2019
De wiki Biologische bedrijfsvoering is ontwikkeld in opdracht van Bionext in samenwerking met de AOC Terra, Nordwin college en Clusius college. De wiki is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet. Het materiaal is primair bedoeld voor deel ...
help
Biologische landbouw : wat en waarom? [Presentatie]
Teunis, U. \ 2018
Deze presentatie biedt een introductie in de biologische landbouw, vooral bedoeld voor een algemene oriëntatie op biologische landbouw in het groen MBO (niveau 3-4) en HBO. De presentatie behandelt in hoofdlijnen wat biologische landbouw is en waarom ...
help
Blue Carbon in Nederlandse kwelders : resultaten van vier Kwelders in beheergebieden van Natuurmonumenten [Boek]
Teunis, M. \ Didderen, K. \ 2018
Het huidige rapport omschrijft een methodologie om Blue Carbon potentie vast te stellen en bevat vier casussen van verschillende kweldergebieden in Nederland in beheer van Natuurmonumenten. Uitgezocht is hoeveel organisch koolstof de kwelders op dit ...
help
Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte : informatie-uitwisseling en afstemming van maatregelen en communicatie [Boek]
Vries, H. de \ Kort, B. \ Teunis, B. \ 2018
Bijna elk jaar treedt in Nederland in de zomer een periode van droogte op. Er verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden en droogv ...
help
Eco-friendly design of scour protection: potential enhancement of ecological functioning in offshore wind farms : towards an implementation guide and experimental set-up [Boek]
Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Teunis, M. \ Driessen, F. \ Coolen, J.W.P. \ Bos, O.G. \ Vergouwen, S.A. \ Raaijmakers, T.C. \ Vries, M.B. de \ Koningsveld, M. van \ 2017
The aim of this study is to explore the possibilities to implement ‘Building with North Sea Nature’ in offshore infrastructures in the North Sea by providing guidelines for the eco-friendly design of scour protection structures around monopiles in pl ...
help
Technical workshop on flat oyster restoration : including guidelines for offshore pilot projects [Boek]
Schild, G. \ Strookman, N. \ Have, T. van der \ Teunis, M. \ Kamermans, P. \ Sas, H. \ 2017
This report contains a summary of the presentations and discussion that took place during a Technical Workshop on Oyster Restoration, held June 2nd 2017 in Amsterdam.
help
Herinrichting van de Rheezerwaterleiding : afstudeeronderzoek naar hydrologische maatregelen voor de herinrichting van het stroomgebied van de Rheezerwaterleiding [Studentenverslag]
Nijhoff, R. \ Teunis, W. \ 2016
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat zijn de meest geschikte hydrologische maatregelen om de gestelde vermesting en verdrogingsproblematiek in het stroomgebied van de Rheezerwaterleiding op te lossen? In de huidige situatie mondt, de ...
help
Evaluation of exposure scenarios on intentional microbiological contamination in a drinking water distribution network \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J. \ Forêt, J.M. \ Chardon, J. \ Teunis, P. \ Bouwknegt, M. \ Tangena, B. \ 2016
Drinking water distribution networks are vulnerable to accidental or intentional contamination events. The objective of this study was to investigate the effects of seeding duration and concentration, exposure pathway (ingestion via drinking of water ...
help
Entero- and parechovirus distributions in surface water and probabilities of exposure to these viruses during water recreation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lodder, W.J. \ Schijven, J.F. \ Rutjes, S.A. \ Roda Husman, A.M. de \ Teunis, P.F.M. \ 2015
Numerous studies have reported quantitative data on viruses in surface waters generated using different methodologies. In the current study, the impact of the use of either cell culture-based or molecular-based methods in quantitative microbial risk ...
help
QMRAspot: a tool for quantitative microbial risk assessment from surface water to potable water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J.F. \ Teunis, P.F.M. \ Rutjes, S.A. \ Bouwknegt, M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2011
In the Netherlands, a health based target for microbially safe drinking water is set at less than one infection per 10,000 persons per year. For the assessment of the microbial safety of drinking water, Dutch drinking water suppliers must conduct a Q ...
help
Puurwaterfabriek: projectmatige uitdagingen [thema Puurwaterfabriek] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schouten, P. \ Teunis, P. \ Kools, R. \ 2010
De realisatie van de puurwaterfabriek te Emmen van NieuWater BV vormde een grote uitdaging op verschillende terreinen. De gekozen techniek is nooit eerder op deze schaal in deze combinatie toegepast. De tijdsperiode vanaf het ondertekenen van het con ...
help
Characterization of drinking water treatment for virus risk assessment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Teunis, P.F.M. \ Rutjes, S.A. \ Westrell, T. \ Roda Husman, A.M. de \ 2009
Removal or inactivation of viruses in drinking water treatment processes can be quantified by measuring the concentrations of viruses or virus indicators in water before and after treatment. Virus reduction is then calculated from the ratio of these ...
help
De amfibieën en reptielen van Nederland [Boek]Bijbehorende website
Creemers, R.C.M. \ Delft, J.J.C.W. van \ Arntzen, J.W. \ Teunis, B. \ Reptielen, Amfibieën Vissen Onderderzoek (RAVON) \ 2009
help
KRW : Nederland als middenmoter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, M. de \ Teunis, B. \ 2008
Met de komst van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het waterbeheer in Europa helderder geworden. Overal gebruikt men inmiddels dezelfde begrippen voor de analyse van problemen met de waterkwaliteit en wordt volgens een gelijk stramien aan oplossingen ...
help
De detectie van een laag prevalente infectie in het kader van een surveillance systeem [Boek]
Döpfer, D. \ Maassen, C.B.M. \ Giessen, J.W.B. van der \ Teunis, P. \ Jong, M.C.M. de \ Buist, W. \ Engel, B. \ 2005
Adviezen en opmerkingen voor het project: 'validatie van serologische testen met het doel om de surveillance op Trichinella in Nederlandse slachtvarkens te optimaliseren'
help
Karakterisering Nederlands Maasstroomgebied : rapportage volgens artikel 5 van de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) : hoofdrapport / uitvoering Sonja Busch ; in samenwerking met: het redactieteam Rijndelta en Maas: Marjolein van Wijngaarden, Joost Huurman, Wim van Leussen, Willem Mak, Rob Bijnsdorp, Marita Cals, David de Smit, Erik van Slobbe, Elke Verbeeten, Boris Teunis, Joost van de Roovaart, Richard van Hoorn, Margriet Schoor, Marjolein Lof, Gert-Jan de Maagd, Anne-Marie Boeve [Boek]
Busch, Sonja \ Wijngaarden, Marjolein van \ Huurman, Joost \ Leussen, Wim van \ Mak, Willem \ Bijnsdorp, Rob \ Cals, Marita \ Smit, Davis de \ Slobbe, Erik van \ Verbeeten, Elke \ Teunis, Boris \ Roovaart, Joost van de \ Hoorn, Richard van \ Schoor, Margriet \ Lof, Marjolein \ Maagd, Gert-Jan de \ Boeve, Anne-Marie \ 2005
De karakteriseringsrapportage beschrijft de huidige situatie. Aan de hand daarvan wordt ingeschat welke maatregelen nodig zijn om de doelstellingen van de KRW te bereiken.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.