help
Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt : een quickscan [Boek]
Weterings, A. \ Ivanova, O. \ Diodato, D. \ Lankhuizen, M. \ Thissen, M. \ Schure, K. \ Koelemeijer, R. \ 2018
help
Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen : variatie in gewasschade [Boek]
Thissen, Johan \ Bommel, Frans van \ Groten, Jos \ La Haye, Maurice \ 2018
help
Faunabeheerplan Noord Holland 2017-2023 : naar een planmatig een effectief beheer [Boek]
Guldemond, A. \ Thissen, J. \ Kloen, H. \ Keuper, D. \ Allema, B. \ Dijk, W. van \ Bommel, F. van \ 2017
help
Bruine en zwarte ratten, een review van recente inzichten over oude exoten \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Thissen, J.B.M. \ Uiterwijk, M. \ 2017
Het vaak aangehaalde jaar 1727 als tijdstip van de introductie van de bruine rat (Rattus norvegicus) in Nederland is niet gedocumenteerd. Mogelijk is het verward met de oversteek van de Wolga door ratten in dat jaar. Zoölogische publicaties uit de 18 ...
help
Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Two new records of the Pannonic root vole (Microtus oeconomus mehelyi Ehik, 1928) in Austria \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Thissen, J.B.M. \ Bekker, D.L. \ Herzig-Straschil, B. \ Koelman, R.M. \ 2015
Ter bevestiging van de aanwezigheid van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus mehelyi) aan de westzijde van de Neusiedler See hebben wij daar recent een vangactie uitgevoerd.
help
The distribution of the Pannonic root vole (Microtus oeconomus mehelyi Ehik, 1928) in Austria \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Thissen, J. B. M. \ Bekker, D. L. \ Spreitzer, K. \ Herzig-Straschil, B. \ 2015
As part of a LIFE project about the Pannonic root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in Slovakia we also have investigated its occurrence in the nearby Austrian part of its range.
help
Het Europese scorebord van regionaal concurrentievermogen : regionaal-economische beleidsstrategieontwikkeling gebaseerd op de concurrentiekracht : achtergrondrapport [Boek]
Thissen, M. \ 2014
Dit document geeft uitgebreide voorbeelden van regionaal-economische beleidsstrategieontwikkeling gebaseerd op regionaal-economische gegevens over handel en concurrentie. Het is daarmee een uitgebreide handleiding van de website Het Europese scorebor ...
help
Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept [Boek]
Kwakkel, J.H. \ Thissen, W.A.H. \ 2014
Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te dem ...
help
Dorpen in verandering \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Thissen, F.C.M. \ Loopmans, M. \ 2013
Dorpen in Nederland en Vlaanderen zijn voortdurend in verandering. Onderzoek en beleid doen vaak weinig recht aan de veranderende realiteit in dorpen. Machtige beelden uit het verleden verhinderen zowel bij onderzoekers als beleidsmakers het zicht op ...
help
Koplopers : 15 pioniers met duurzame innovaties in de Nederlandse visketen [Boek]
Kruiderink, S. \ Thissen, M. \ 2013
In het jaar 2004-2005 wordt duidelijk dat de Nederlandse visserijsector in grote problemen verkeert. Er is sprake van lagere vastquota, stijgende brandstofkosten en tegenvallende economische opbrengsten. De aandacht voor de negatieve effecten van de ...
help
Notitie werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio’s [Boek]
Raspe, O. \ Dongen, F. van \ Thissen, M. \ 2013
Beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau zien zich daarbij meer en meer geconfronteerd met de noodzaak om slimme concurrentiestrategieën te formuleren. Strategieën gericht op het versterken van het vestigingsklimaat, om daarmee het bedrijfsleve ...
help
Het voordeel van een nadeel : een blinde imker en zijn bijenmaatje \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Thissen, T. \ 2012
Gesprek met een blinde imker. Voor het gesprek wist de interviewer niet of het een blindgeborene is of een imker die op latere leeftijd blind werd en zijn hobby niet wilde opgeven.
help
Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
help
Begrippen rondom onzekerheid [Boek]
Mens, M.J.P. \ Kwakkel, J.H. \ Jong, A. de \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2012
Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Them ...
help
Description of the calculations to transform measures into criterion for the Welfare Quality assessment protocol for laying hens = Beschrijving van de berekeningen om metingen om te zetten naar criteria scores voor het Welfare Quality protocol voor leghennen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Thissen, J.T.N.M. \ Reenen, C.G. van \ 2012
Dit rapport bevat de beschrijving van de modellen en de methodologie om de criteria-scores te berekenen voor leghennen. Om de metingen van het Welfare Quality protocol voor leghennen te transformeren in scores per principe, zijn vijf experts gevraagd ...
help
Anesthesie bij het oudere dier \ In praktijk : vaktijdschrift voor dierenarts en dierenartsassistent [Artikel]
Thissen, S. \ 2012
Jo Murrell, senior lector veterinaire anesthesie aan de Universiteit van Bristol geeft in een aflevering van VetVisuals adviezen op basis van haar kennis en ervaring voor de aanpak van anesthesie bij het oudere dier. Dit artikel is deels een weergave ...
help
Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren [Boek]
Reenen, K. van \ Vereijken, P. \ Buist, W. \ Thissen, J. \ Engel, B. \ 2012
In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met wa ...
help
Rivierprikken in de Kendel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kranenburg, J. \ Spikmans, F. \ Thissen, J.B.M. \ Bruin, A. de \ Herder, J.E. \ 2012
Vanuit de kustwateren van de Noordzee trekken honderdduizenden Rivierprikken (Lampetra fluviatillis) de Nederlandse Rivieren op. De meeste trekken door naar Duitsland via de Rijn en de Eems, of naar België via de Schelde. De optrekkers van de Maas ga ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.