help
International workshop on socioeconomic impacts of genetically modified crops co-organised by JRC-IPTS and FAO : workshop proceedings [Congresverslag]
Lusser, M. \ Raney, T. \ Tillie, P. \ Dillen, K. \ Rodriguez Cerezo, E. \ 2012
The workshop covered the following topics: Session 1: Adoption of GM crop varieties and socio-economic impacts on farmers Session 2: Aggregated and global impacts of GM technology in agriculture Session 3: Economics of segregation/coexistence of supp ...
help
Beter groen is noodzaak voor de stad: groenblauwe structuur Rotterdam \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Oorschot, K. van \ Schellevis, L. \ Tillie, N. \ 2008
Uit onderzoeken blijkt dat het aanbod aan aantrekkelijke bestemmingen rond Rotterdam nog veel te beperkt is. De populaire bestemmingen die er wél zijn, dreigen aan hun succes ten onder te gaan. Uitbreiding van het groene netwerk rond de stad is hard ...
help
Evaluatie InterWad [Boek]
Lieflijn, H. \ Root, M. \ Tillie, F.H.S. \ 2004
Het programma InterWad heeft voor de periode 1 januari 2002 - 1 januari 2005 de opdracht om informatie over bestuur, beleid, beheer en monitoring van het waddenzeegebied via internet gratis beschikbaar te stellen voor een ieder en een bijdrage te lev ...
help
Meldpunt diergezondheid : verslag van een workshop, 11 maart 2004, EC-LNV, Ede [Congresverslag]
Klink, E. van \ Snijdelaar, M. \ Tillie, F. \ Expertisecentrum LNV \ 2004
Op verzoek van de Directie Veterinaire en Voedingsaangelegenheden heeft ECLNV een workshop georganiseerd om de praktische uitvoerbaarheid te toetsen van een meldpunt voor verschijnselen die kunnen duiden op risico’s voor de diergezondheid en voedselv ...
help
Een schaap met vijf poten? Stand van zaken in onderzoek en ontwikkeling van niet-biomedische toepassingen van biotechnologie bij dieren [Boek]
Regouin, E. \ Tillie, F. \ 2003
Verslag van een onderzoek om in een vroegtijdig stadium inzicht te krijgen in genetische modificatie voor niet biomedisch onderzoek. In de toekomst kan de druk groter worden om genetische modificatie ook voor niet biomedisch onderzoek toe te gaan pas ...
help
Wat vindt de Nederlander van moderne biotechnologie ; trends 1996 - 2000 [Boek]
Tillie, F. \ Vliet, J. van \ Lankeren, A. van \ 2001
De laatste jaren is een groot aantal onderzoeken verricht naar met name de kennis van en de houding ten opzichte van moderne biotechnologische toepassingen bij Nederlandse burgers en consumenten. In deze nota worden de resultaten daarvan samengevat e ...
help
Evaluatie Besluit Biotechnologie bij Dieren : gebaseerd op vergunningaanvragen in periode april 1997 tot oktober 1999 [Boek]
Vliet, J. van \ Tillie, F. \ Informatie en KennisCentrum Landbouw \ 2000
help
Monitoringsgegevens Besluit biotechnologie bij Dieren : gegevens rond vergunningaanvragen in periode april 1997 tot oktober 1999 [Boek]
Vliet, J. van \ Tillie, F. \ 2000
Op 1 april 1997 is het Besluit biotechnologie bij dieren (BBD) in werking getreden. Drie jaren daarna moet de minister van LNV in overeenstemming van de minister van VWS een evaluatie ervan aan de Staten-Generaal voorleggen. Het IKC-Landbouw (IKC-L) ...
help
Resultaten van een enquete over het Ingrepenbesluit \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ingelaat, F. \ Tillie, F. \ 1999
Uitleg van het Ingrepenbesluit van 1996 met een uitwerking van een enquete onder 64 dierenartsen naar het aantal ingrepen bij de verschillende diersoorten
help
Moderne biotechnologie, kans of bedreiging voor een duurzame landbouw? [Boek]
Besseling, P. \ Tillie, F. \ Vliet, J. van \ 1999
help
Buitengebied Oost Maastricht en nieuwe landgoederen [Studentenverslag]
Tillie, N. \ 1999
help
Moderne biotechnologie, kans of bedreiging voor een duurzame landbouw [Boek]
Besseling, P. \ Tillie, F. \ Vliet, J. van \ 1999
help
Verkenning onderzoeksvragen fokkerij en genetica [Boek]
Klink, E. van \ Tillie, F. \ 1998
Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het IKC-Landbouw een verkennende studie verricht naar wensen en onderzoeksvragen van LNV op het gebied van de fokkerij en de genetica. De bedoeling van de studie is richting t ...
help
Drie besluiten van kracht : gezondheids- en welzijnswet voor dieren \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tillie, F.H.S. \ 1996
Met ingang van 1 september 1996 worden, in het kader van de Gezondheids- en welzijnswet (GWW) voor dieren drie besluiten van kracht. Het gaat om het Ingrepenbesluit, het Besluit voortplantingstechnieken bij dieren en het Besluit scheiden van dieren. ...
help
Diergezondheid: grote druk \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tillie, F.H.S. \ 1996
De Nederlandse pluimveehouderij is zeer intensief en de exportbelangen zijn groot. De sector moet daarom veel geld en tijd steken in gezondheidsprogramma's en IKB-systemen. Is het onder zulke grote druk mogelijk concurrerend te blijven?
help
Ontsmetting pas zinvol na goed reinigen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tillie, F. \ Evers, E. \ 1996
De aandacht voor hygiene neemt voortdurend toe. Naast de Integrale Ketenbewaking draagt ook de veranderende kijk op diergezondheidszorg daar aan bij. De pluimveehouder zelf is degene die de grootste invloed heeft op de gezondheidssituatie door reinig ...
help
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, een drietal besluiten van kracht \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Tillie, F.H.S. \ 1996
Met ingang van 1 september 1996 wordt een drietal besluiten van kracht die vooral van belang zijn voor de pluimveehouderij n.m.: het 'Ingrepenbesluit', het 'Besluit voortplantingstechnieken bij dieren' en het 'Besluit scheiden van dieren'
help
De haken en ogen van drinkwatermedicatie \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tillie, F.H.S. \ Bok, R. \ 1995
In dit artikel komen de volgende aspecten van drinkwatermedicatie aan de orde: de voor- en nadelen, de eisen ten aanzien van de produktie, de dosering, de methode van verstrekken en de eisen van het drinkwatersysteem
help
Diergezondheid : grote druk \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tillie, F.H.S. \ 1995
De Nederlandse pluimveehouderij is zeer intensief en de exportbelangen zijn groot. De sector moet daarom veel geld en tijd steken in gezondheidsprogramma's en IKB-systemen. Onderzocht wordt of dit nadelig werkt op de concurrentiepositie
help
Ontsmetting pas zinvol na goed reinigen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tillie, F. \ Evers, E. \ 1995
Belangrijke aandachtspunten omtrent het reinigen en ontsmetten van pluimveestallen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.