help
Handboek Dijkenbouw : uitvoering versterking en nieuwbouw [Boek]
Halter, Werner \ Groenouwe, Ilse \ Tonneijck, Michel \ Vergeer, Ger \ Angremond, Kees d' \ 2018
Al eeuwenlang worden er in Nederland dijken gebouwd; we zijn een volk dat voortdurend werkt aan de bescherming tegen hoogwater. Daarom bestaan er talloze leidraden, handreikingen en handboeken die gaan over de planvorming en het ontwerpen van dijkver ...
help
The living lab for mud: integrated sediment management based on Building with Nature concepts \ CEDA Dredging Days 2017 [Artikel]
Eekelen, E.M.M. van \ Sittoni, L. \ Goot, F. van der \ Nieboer, H.E. \ Baptist, M.J. \ Boer, J. \ Tonneijck, F.H. \ 2017
World-wide the turbidity of many rivers, estuaries and shallow seas is increasing, leading to degradation of water quality and growing siltation. Large volumes of dredged sediments are disposed and lost offshore, while coastal regions and river banks ...
help
Building with nature Indonesia : securing eroding delta coastlines : design and engineering plan [Boek]
Tonneijck, Femke \ Winterwerp, Han \ Weesenbeeck, Bregje van \ Bosma, Roel \ Debrot, Dolfi \ Noor, Yus Rusila \ Wilms, Tom \ 2015
help
Het juiste klimaat voor mens én plant \ Kas techniek [Artikel]
Heistek, J. \ Loo, D. van der \ Tonneijck, F. \ 2014
We moeten met elkaar werken aan een economisch klimaat waarin alle functies van de natuur in het algemeen en tuinbouwgewassen in het bijzonder op hun juiste waarde worden geschat. Die conclusie trekt kennisorganisatie Triple E. Want als wij zorgen vo ...
help
Goede kwaliteit verdient een salaris \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Tonneijck, F. \ 2013
Het stedelijke groen is een belangrijke drager van de kwaliteit van de leefomgeving. De baten zijn groter dan de lasten. Jammer genoeg krijgt die meerwaarde geen erkenning in de vorm van een ‘salaris’ voor al het werk dat stedelijk groen doet. Hoe or ...
help
Groen loont! : over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen [Boek]
Bade, T. \ Smid, G. \ Tonneijck, F. \ [ca. 2011]
Publicatie waarin aan de hand van Nederlandse voorbeelden getoond wordt wat de economische baten van groen zijn en hoe inkomsten gegeneerd en besparingen bewerkstelligd kunnen worden met gebruik van groen.
help
Lang leve(n) de tuin : de Levende Tuin als bijdrage aan een gezonde leefomgeving en een rijke stadsnatuur [Boek]
Bade, T. \ Leest, K. van der \ Tonneijck, F. \ [ca. 2010]
Recent bleek dat in negen van de tien onderzochte nieuwbouwlocaties de hoeveelheid openbaar groen minder tot veel minder was dan de Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, namelijk 75 vierkante meter per woning. Het lijkt dus voor de hand liggend, ...
help
Kleine landschapselementen voor zuivere lucht en zuiver water [Presentatie]
Tonneijck, F. \ 2010
Powerpointpresentatie over de toepassing en het effect van groen op lucht- en waterkwaliteit bij de bron
help
Economie branche nog niet op orde : forum : ontwikkelingen in de branche dak & gevelgroen \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Tonneijck, F. \ Winters, F. \ 2010
De toekomst van de dak- en gevelgroen branche ziet er ogenschijnlijk rooskleurig uit. Zo worden in Nederland steeds meer subsidies voor groendaken gegeven en is duurzaamheid een actueel onderwerp in de media. Met de komst van de opleiding voor dakbeg ...
help
Stedelijk groen en luchtkwaliteit: filtercapaciteit als uitgangspunt \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Tonneijck, A.E.G. \ 2010
Groen verwijdert verontreiniging uit de lucht en verbetert de stedelijke luchtkwaliteit. Kennis over deze eigenschap van groen en de omvang van de filterkwaliteit kan veel beter worden toegepast in de planvorming dan tot nu toe. Deze kennis moet dan ...
help
Hoeveel fijn stof vangt mijn boom? \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Tonneijck, F. \ Loo, D. van der \ 2010
Hoewel de ene boom het beter doet dan de andere, zal vrijwel elke stadsboom fijn stof uit de lucht verwijderen. Er is zelfs te berekenen hoeveel fijn stof; daarvoor moet dan wel een aantal gegevens bekend zijn, zoals de stamdiameter en de soort boom. ...
help
Vermindering van ontbossen: redden van bossen als 'klimaatregel' \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Tonneijck, F. \ 2009
Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast in de vorm van hout, bladeren en wortels. Zo vormen zij een opslagplaats van koolstof en dragen bij aan klimaatregulatie. Bij boskap komt CO2 vrij. Zeventien tot achttien procent van de mondiale CO2-uitstoot wor ...
help
Spasme over Europese milieurichtlijnen : Nederland wordt 'overrompeld' door dwaze milieumaatregelen \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Bade, T. \ Tonneijck, F. \ Schroeff, O. van der \ 2009
Namens het VNO liet bijvoorbeeld de vereniging van grootverbruikers van energie, onlangs een onderzoek verschijnen naar de economische gevolgen van de KRW voor het Nederlandse bedrijfsleven. De studie geeft aan dat 1.200 arbeidsplaatsen verloren zull ...
help
De kroon op het werk : werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen [Boek]
Bade, T. \ Tonneijck, F. \ Middendorp, B. van \ [2008]
help
Bomen : een verademing voor de stad [Boek]
Hiemstra, J.A. \ Schoenmaker, E. \ Tonneijck, A.E.G. \ All-Round Communications \ 2008
Uit onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het effect van bomen en andere vormen van groen op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. De brochure geeft een overzicht van de huidige kennis (o.a. fijnstof). De int ...
help
Over bomen en buien \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Tonneijck, F. \ 2008
Over de betekenis van stadsbomen voor het vasthouden van water en voor de leefbaarheid in de stad
help
Trees : relief for the city [Boek]
Hiemstra, J.A. \ Schoenmaker-van der Bijl, E. \ Tonneijck, A.E.G. \ All-Round Communications \ 2008
Mogelijkheden ter bestrijding van fijnstof
help
Gemeente ‘s-Hertogenbosch : 'door de bomen Den Bosch zien' : een inventarisatie van groene maatregelen voor schonere lucht [Boek]
Tonneijck, F. \ 2008
Uitvoering van een pilot, op initiatief van de gemeente Den Bosch, over de wijze waarop groene maatregelen inzetbaar zijn voor een schone lucht en hoe deze zijn in te passen in lopende plannen en projecten. Volgens het initiatiefvoorstel is het plant ...
help
Bomen in de stad verdienen zich dubbel en dwars terug \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Tonneijck, F. \ Middendorp, B. van \ Bade, T. \ 2008
Een stadsboom is niet goedkoop, maar hij is zijn geld meer dan waard. Gemeenten moeten niet in termen van 'beheerskosten' denken, maar de stadsboom als een investering in leefbaarheid te zien. Een gezonde boom legt fijn stof vast, koelt de stad en ze ...
help
Fijn stof: de vijand van de vooruitgang : landschapselementen voor verbetering van de luchtkwaliteit \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Vries, B. de \ Tonneijck, F. \ Oosterbaan, A. \ 2007
Fijn stof staat de laatste tijd volop in de belangstelling. De concentraties overschrijden de normen voor luchtkwaliteit. Bouwprojecten liggen stil door uitspraken van de Raad van State. De schade wordt op miljarden geschat. Nederland dreigt 'op slot ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.