Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 167

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tulp
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The consequences of seabird habitat loss from offshore wind turbines, version 2 : displacement and population level effects in 5 selected species [Boek]
Kooten, Tobias van \ Soudijn, Floor \ Tulp, Ingrid \ Chen, Chun \ Benden, Daniel \ Leopold, Mardik \ 2019
help
Ecologisch gericht suppleren: meetplan strandsurvey 2019 [Boek]
Geest, Matthijs van der \ Tulp, Ingrid \ Hal, Ralf van \ 2019
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of na ...
help
Developments in benthos and fish in gullies in an area closed for human use in the Wadden Sea : 2002-2016 [Boek]
Glorius, S.T. \ Tulp, I.Y.M. \ Meijboom, A. \ Bolle, L.J. \ Chen, C. \ 2018
Sinds november 2005 is een klein deel van de Nederlandse Waddenzee gesloten voor (potentieel) schadelijke menselijke activiteiten. Het gebied ligt ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog en beslaat zo’n 7400 hectare. Doel van de sluiting is om de ...
help
The consequences of seabird habitat loss from offshore wind turbines : displacement and population level effects in 5 selected species [Boek]
Kooten, Tobias van \ Soudijn, Floor \ Tulp, Ingrid \ Chen, Chun \ Benden, Daniel \ Leopold, Mardik \ 2018
help
Syntheserapport PMR NCV [Boek] - Versie 30 maart 2018
Tulp, I. \ Prins, T.C. \ Craeymeersch, J.A.M. \ IJff, S. \ Sluis, M.T. van der \ 2018
In dit Syntheserapport worden de relevante bevindingen uit het onderzoek en de monitoring binnen het monitorings- en onderzoeksprogramma PMR NCV gecombineerd om tot een eenduidig antwoord te komen op een aantal onderzoeksvragen. Bij aanvang van het m ...
help
Feeding behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Ems estuary \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Weel, S.M.H. \ Geelhoed, S.C.V. \ Tulp, I. \ Scheidat, M. \ 2018
Passive acoustic monitoring (PAM) was used to study the occurrence and distribution of feeding behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Ems estuary, on the border between the Netherlands and Germany. Occurrence was expressed as detec ...
help
Herziening spieringadvisering [Boek]
Hammen, T. van der \ Winden, J. van der \ Kraan, M. \ Tulp, I. \ 2017
Het huidige spieringprotocol voor de openstelling van de visserij op spiering in het IJsselmeer en Markermeer-IJmeer dateert uit 1997 en is herzien in 2007. Het ministerie van LNV heeft aan WMR gevraagd om een advies over de herziening van het huidig ...
help
Ecologisch Gericht Suppleren;: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2017 [Boek]
Baptist, Martin \ Bolle, Loes \ Couperus, Bram \ Tulp, Ingrid \ Hal, Ralf van \ 2017
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of na ...
help
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 : deel I:trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Griffioen, A.B. \ Overzee, H.M.J. van \ Tien, N.S.H. \ Tulp, I. \ Vries, P. de \ Deerenberg, C. \ 2016
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Hab ...
help
Achtergronddocument t.b.v. de uitgave Wadden in Beeld 2015 [Boek]
Tulp, I.Y.M. \ Cremer, J.S.M. \ Troost, K. \ Glorius, S.T. \ Asjes, J. \ 2016
help
Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren : inventarisatie survey data [Boek]
Tulp, Ingrid \ Tulp, Ralf van \ Damme, Cindy van \ Smith, Sarah \ 2016
De zeebaarspopulatie neemt sinds 2010 sterk af door een hoge visserij-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008. Zeebaars is een langlevende soort die zich pas op latere leeftijd gaat voortplanten. Op een leeftijd van ca 4 jaar en m ...
help
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : ontwikkeling vis in de Voordelta na instelling bodembeschermingsgebied ter compensatie van de aanleg Tweede Maasvlakte [Boek]
Tulp, Ingrid \ Tien, Nicola \ Damme, Cindy van \ 2016
In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van de bemonsteringen vanaf de T0 (2005-2007) tot na de instelling van het Bodembeschermingsgebied (2009-nu), voor zover mogelijk tot en met de resultaten van voorjaar 2013.
help
Effecten van garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden [Boek]
Glorius, S. \ Craeymeersch, J. \ Hammen, T. van der \ Rippen, A. \ Cuperus, J. \ Weide, B. van der \ Steenbergen, J. \ Tulp, I. \ 2015
De garnalenvisserij is economisch en in aantallen schepen één van de belangrijkste visserijen in Nederland en opereert vooral binnen Natura 2000 gebieden. Voor zowel de Noordzeekustzone als de Waddenzee is er binnen de Natura 2000 wetgeving een verbe ...
help
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2013 - Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Griffioen, A.B. \ Overzee, H.M.J. van \ Tien, N.S.H. \ Tulp, I. \ Vries, P. de \ 2015
In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. Van acht commercieel benutte vissoorten (aal, baars, blankvoorn, brase ...
help
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : bodemdieren 2004-201 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Escaravage, V. \ Adema, J. \ Asch, M. van \ Tulp, I. \ Prins, T. \ 2015
Met de aanleg van Maasvlakte 2 is de haven van Rotterdam uitgebreid. Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling die in 2007 is uitgevoerd, is een aantal effecten van de aanwezigheid van Maasvlakte als signif ...
help
Analyse visgegevens DFS (Demersal Fish Survey) ten behoeve van de compensatiemonitoring Maasvlakte2 [Boek]
Tulp, Ingrid \ 2015
Binnen het monitoringprogramma dat is ingesteld om de compensatie opgave voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte te onderzoeken is er in 2014 geen specifiek visprogramma uitgevoerd. In plaats daarvan is een analyse uitgevoerd van de data uit de lange ...
help
Monitorings- en onderzoeksplan vervolg Monitoring PMR-NCV [Boek]
Tulp, Ingrid \ Prins, Theo \ Tien, Nicola \ Craeymeersch, Johan \ Sluis, Marieken van der \ 2015
help
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
Graaf, M. de \ Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Vries, P. de \ Tien, N. \ Tulp, I. \ Griffioen, B. \ 2013
De visstand bemonsteringen die in opdracht van RWS Waterdienst plaatsvinden maken deel uit van een uitgebreider programma: de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). In de loop der tijd is uit pragmatische overwegingen de uitvo ...
help
'Goede zit komt van binnen' : Zen en paardrijden \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Tulp, M. \ 2013
Een workshop zen en paardrijden. Het klinkt zweverig, maar Tom Nagel en Karen Irland zijn dat niet. Ze onthullen het geheim van een goede zit op het paard: die zit komt van binnenuit. Je krijgt het door je bekken te kantelen en je psoas-spieren op de ...
help
Tussenrapportage onderzoek "Effecten van garnalenvisserij" - onderdeel bijvangst [Boek]
Steenbergen, J. \ Hammen, T. van der \ Rasenberg, M. \ Tulp, I. \ 2013
In juni 2012 is gestart met een uitgebreid onderzoek naar de bijvangsten in de garnalenvisserij. Dit onderzoek is onderdeel van een groter project, een studie naar de effecten van de garnalen visserij in Natura 2000 gebieden. IMARES voert dit project ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.