help
Mosseltransitie en natuurherstel : sociaal-economische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017 [Boek]
Oostenbrugge, J.A.E. van \ Steins, N.A. \ Mol, A. \ Smith, S.R. \ Turenhout, M.N.J. \ 2018
Door de ondertekening van het Mosselconvenant is in de periode 2008-2016 de traditionele bodemzaadvisserij gedeeltelijk vervangen door de productie van de mosselzaad met zogenoemde mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze studie geeft de ontwikkeli ...
help
Balanceren op het Wad : de private sector en de baten uit Waddenzeebeheer [Boek]
Valk, O.M.C. van der \ Reinhard, Stijn \ Oostenbrugge, Hans van \ Strietman, Wouter Jan \ Turenhout, Mike \ 2017
De private sectoren in het Waddengebied ontlenen baten aan beheer dat wordt uitgevoerd voor natuurontwikkeling en ten bate van de economie in het Waddengebied. Het gaat hierbij om respectievelijk: recreatie en toerisme; recreatievaart; havens; visser ...
help
Pulsvisserij in de garnalensector : aanvoer en gasolieverbruik [Factsheet]
Turenhout, M. \ Zaalmink, W. \ Klok, A. \ Mol, A. \ 2016
help
Bouwstenen voor beleid duurzame landbouw : de rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de provincie Noord-Holland [Boek]
Dolman, M.A. \ Reijs, J.W. \ Ruijs, M.N.A. \ Smit, A.B. \ Turenhout, M.N.J. \ 2016
help
Visserij in cijfers : een overzicht van de economische ontwikkelingen in de Nederlandse visserij [Presentatie]
Turenhout, M. \ 2016
help
Costs of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector : addendum to LEI report 2015-145 [Boek]
Oostenbrugge, Hans van \ Turenhout, Mike \ Hamon, Katell \ 2016
Naast de kosten-batenanalyse die in Van Oostenbrugge et al. (2015) is uitgevoerd, biedt dit memorandum een schatting van de kosten van vier sluitingsvarianten voor het beschermen van het bentische ecosysteem van het Friese Front en de Centrale Oester ...
help
Pulse fisheries in the Netherlands : economic and spatial impact study [Boek]
Turenhout, M.N.J. \ Zaalmink, B.W. \ Strietman, W.J. \ Hamon, K.G. \ 2016
help
Costs of the final proposal for seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector [Boek]
Oostenbrugge, Hans van \ Turenhout, Mike \ Hamon, Katell \ 2016
help
Emissie Nederlandse Visserij : indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening [Boek]
Turenhout, Mike \ Hamon, Katell \ Oostenbrugge, Hans van \ Mol, Arie \ Klok, Arie \ 2016
help
Research agenda shrimp pulse fishery [Boek]
Marlen, B. van \ Rasenberg, M. \ Verschueren, B. \ Polet, H. \ Turenhout, M. \ 2015
In the recent decennia, many developments have taken place to improve the selectivity of the shrimp fishing gears. Recently, the development of a pulse gear for catching shrimps has taken up again as an opportunity to decrease discards, inspired by d ...
help
Expert judgement garnalenvisserij [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Steenbergen, J. \ Kooten, T. van \ Turenhout, M. \ Taal, C. \ 2015
Het Waddenfonds wil inzicht in de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen uit het convenant en de natuurambitie met betrekking tot de garnalenvisserij in de Waddenzee. Hiertoe is aan IMARES gevraagd de op dit moment ‘best professional judgement ...
help
Garnalenvisserij : inzet 2010-2014 [Poster]
Turenhout, M.N.J. \ [2015]
De garnalenvisserij is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse visserijvloot. In 2014 waren 199 kotters in meer of mindere mate actief in de garnalenvisserij. Als onderbouwing voor de aanvraag van een MSC certificaat voor de Nederlandse garnalenv ...
help
Vissen in de 12-mijlszone : inzetverandering visserij na introductie puls [Boek]
Turenhout, M. \ Hamon, K. \ 2015
Door de introductie van puls-techniek lijkt een ruimtelijke verplaatsing van de kottervisserij plaats te vinden (door economische overwegingen van vissers) naar de kustwateren (12-mijlszone). Door de efficiëntere tongvangsten lijkt het niet meer nood ...
help
Vissen in windmolenparken: inventarisatie van de (on)mogelijkheden [Boek]
Rasenberg, M. \ Smith, S. \ Turenhout, M. \ Taal, K. \ 2015
Steeds meer gebieden op de Noordzee worden gebruikt voor verschillende activiteiten waaronder visserij, olie en gaswinning, energie en scheepvaart. Een van deze activiteiten is windenergie op zee. Scheepvaart in windmolenparken is momenteel verboden ...
help
Kostprijs garnalen : kenniskring duurzame garnalenvisserij [Factsheet]
Turenhout, M. \ Klok, A. \ Zaalmink, W. \ 2015
Om een gezonde visserij te hebben, is het van belang om niet onder de kostprijs te vissen. Het is daarom goed om te weten wat het daadwerkelijk kost om vis of garnalen te vangen. De Kennis-kring Garnaal wil inzicht in de recente kostprijs voor garnal ...
help
Brandstofbesparing 75% : energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter) [Boek]
Turenhout, M.N.J. \ Taal, C. \ Klok, A.J. \ 2015
Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuige ...
help
Dutch demersal fisheries [Presentatie]
Turenhout, M. \ 2015
Dit is een presentatie van LEI (Wageningen Universiteit) over de Nederlandse demersale visserij, door Mike Turenhout.
help
Socio-economic impact of landing obligation for the Dutch demersal fisheries [Presentatie]
Turenhout, M. \ Batsleer, J. \ 2015
Dit is een PowerPoint presentatie over de (socio)-economische gevolgen van de landing verplichtingen voor de demersale visserij in Nederland.
help
Opbrengsten en kosten in de kottersector : product van Kenniskringen visserij [Factsheet]
Turenhout, M. \ Klok, A. \ Zaalmink, W. \ 2015
Als kottereigenaar is het van belang om economisch duurzaam te ondernemen. De kosten mogen gemiddeld niet hoger liggen dan de verkregen opbrengsten. Maar waar bestaan de kosten en opbrengsten in de kottersector daadwerkelijk uit? In deze factsheet va ...
help
Economische kengetallen garnalenvisserij : aanvulling op 'Expert judgement garnalenvisserij' [Boek]
Turenhout, M.N.J. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Beukers, R. \ 2015
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.