Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Turkensteen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van zwavel, borium en mangaan bij de teelt van zetmeelaardappelen : eindrapport over de jaren 2011 en 2012 [Boek]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ Veldman, W.S. \ 2013
In 2011 en 2012 werden in opdracht van Productschap Akkerbouw veldproeven uitgevoerd in het kader van het project “Effecten van meso- en micro-elementen bij de teelt van zetmeelaardappelen”. Doel van het onderzoek was te bepalen welke effecten toedie ...
help
Op welke grond wordt bemest? \ Aardappelwereld [Artikel]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ 2010
Sinds de eeuwwisseling is sprake van een geleidelijke afname in de aardappelopbrengst. Bij de teelt van suikerbieten is daarentegen nog steeds een stijgende lijn waar te nemen. Het is volgens de aardappelonderzoekers Nol Mulder en Lo Turkensteen bevr ...
help
Geheimen Alternaria en Pseudo-Alternaria onthuld : teelt en techniek \ Aardappelwereld [Artikel]
Turkensteen, L.J. \ Spoelder, J. \ Mulder, A. \ 2010
In de zomer van 2009 is door het HLB te Wijster een onderzoek naar het optreden van Alternaria in Nederland uitgevoerd. Dit onderzoek is verricht in het kader van het 4D-project. Uit het onderzoek kwam naar voren dat op Alternaria lijkende bladlesies ...
help
Haas- hemelwaterafvoer analyse systematiek : onderzoek naar kwantificering van hemelwaterafvoer naar de riolering en de RWZI [Boek]
Wieringen, H. van \ Turkensteen, W. \ Tilma, M. \ 2009
Het ontwerpen van riolering was tot voor enkele jaren geleden voornamelijk gebaseerd op theoretische uitgangspunten en aannamen. Dit bleef lange tijd zo, omdat er relatief weinig werd gemeten. De laatste jaren wordt echter routinematig veel meer geme ...
help
Monitoring van vroege Phytophthora-haarden : thema: BO-06-427 Phytophthora [Poster]
Evenhuis, B. \ Turkensteen, L. \ Raatjes, P. \ Flier, W. \ [ca. 2007]
Verschillende primaire inoculumbronnen zijn verantwoordelijk voor de primaire aantasting door Phytophthora infestans. Het inderzoek bestaat uit het in de periode 1998 t/m 2005 karakteriseren naar de primaire oorzaak van de aantasting van 184 percelen ...
help
Overzichtsrapportage 1998-2005 van primaire haarden en eerste aantastingen door Phytophthera infestants : in het kader van het Masterplan Phytophthera en Parapluplan Phytophthera, DWK 427 [Boek]
Evenhuis, B. \ Turkensteen, L.J. \ Raatjes, P. \ Flier, W.G. \ 2007
Om de bestrijdingsstrategie te optimaliseren zijn in de periode 1998-2005 in totaal 184 percelen met primaire haarden van Phytophthora bezocht, waarbij de meest waarschijnlijke oorzaak van de infectiewaard werd vastgesteld. De belangrijkste conclusie ...
help
Primaire haarden en eerste aantastingen door Phytophthora infestans in 2005 : in het kader van Parapluplan Phytophthora, DWK 427 [Boek]
Evenhuis, B. \ Turkensteen, L.J. \ Raatjes, P. \ Wolfs, A. \ Lutgert, H.J. \ Goorden, P. \ 2006
2005 werd gekenmerkt door een relatief vroeg optreden van de aardappelziekte, met name in de primeurteelt onder plastic. Daarnaast werden opvallend vaak niet afgedekte afvalhopen met aardappelziekte gemeld. De meeste meldingen kwamen uit de polders. ...
help
Primaire haarden en eerste aantastingen door Phytophthora infestans in 2004, in het kader van het Parapluplan Phytophthora, DWK 427 : een vervolg op het vroege haardenproject geïnitieerd door het Masterplan Phytophthora [Boek]
Turkensteen, L.J. \ Evenhuis, B. \ Raatjes, P. \ Griend, P. van de \ Flier, W. \ 2005
Het jaar 2004 werd gekenmerkt door een relatief laat optreden van de aardappelziekte. Dit hangt vermoedelijk samen met een lage uitgangsbesmetting van pootgoed en een geringe mogelijkheid tot initiatie en uitbreiding van de ziekte door de in veel geb ...
help
Phytophthora infestans : onderzoek naar primaire haarden en eerste aantastingen in 2003 in het kader van het masterplan Phytophthora [Boek]
Turkensteen, L.J. \ Raatjes, P. \ Evenhuis, B. \ 2004
Evenals in voorgaande jaren is in het kader van het MasterPlan Phytophthora onderzoek gedaan naar de herkomst van vroeg optredende haarden van Phytophthora infestans in 2003. Daartoe zijn percelen met aantasting bezocht in het noordoostelijk zetmeela ...
help
Heerlen vergroot bergend vermogen van rioolstelsel : hydraulische studie naar effect van maatregelen : dossier: Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Turkensteen, W.L.J.K. \ Dael, R.W.A.P. van \ Heffels, E. \ Hellebrekers, E. \ 2004
De gemeente Heerlen gaat bergbezinkbassins aanleggen in het Caumerbeekdal. Adviseurs hebben 2 rioleringsmodellen opgesteld om tot het beste ontwerp en de beste dimensionering van de bassins te komen
help
Host and non-host resistance against Phytophthora infestans, the causal organism of late blight of potatoes and tomatoes \ Eucarpia leafy vegetables 2003 : proceedings of the Eucarpia meeting on leafy vegetables genetics and breeding, Noordwijkerhout, The Netherlands, 19-21 March 2003 [Hoofdstuk uit boek]
Turkensteen, L.J. \ Flier, W.G. \ 2003
help
Feiten rondom Phytophthora anno 2002 \ Aardappelwereld [Artikel]
Turkensteen, L.J. \ Mulder, A. \ Flier, W.G. \ Kloos, L.J. \ 2002
Verspreiding van Phytophthora infestans in Nederland. Gegevens in bijgaande tabellen en figuren: 1) relatieve toename te velde van de potentiële ziektedruk van de huidige populatie van Phytophthora infestans ten opzichte van de oude populatie (van vo ...
help
Aardappelziektenboek : ziekten, plagen en beschadigingen [Boek] - herz. uitg.
Delft, M. van \ Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ 2002
In dit boek staan alle tot nu toe bekende ziektes beschreven en geillustreerd met foto’s. De indeling is steeds gelijk. Achtereenvolgens worden aantastingsbeeld, levenswijze en voorkomen/bestrijden behandeld. Op pagina 86-101 worden de aaltjesziekten ...
help
De rol van oösporen in de epidemiologie van Phytophthora infestans : periode: oktober 1999 tot en met oktober 2002 [Boek]
Kessel, G.J.T. \ Flier, W.G. \ Schepers, H.T.A.M. \ Turkensteen, L.J. \ 2002
Samenvattend kan gezegd worden dat P. infestans oösporen een nieuw, maar blijvend probleem tijdens de teelt van aardappelen in Nederland zijn geworden. Oösporen zijn echter zeker beheersbaar. Voorkomen is, zeker m.b.t. oösporen, véél beter dan geneze ...
help
Oorsprong en gevolgen van vroege aantastingen door de aardappelziekte \ Aardappelwereld [Artikel]
Turkensteen, L.J. \ Fler, W.G. \ Kloos, L.J. \ 2001
Beheersing van vroeg aangetaste percelen en het vernietigen van (latent) ziek pootgoed kan verspreiding van de aardappelziekte voor een groot gedeelte voorkomen
help
Structurele en tijdelijke tekorten van micro- en macro-elementen bij de zetmeelaardappelteelt in Noordoost-Nederland [Boek]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ 2001
Onderzoek naar de aanwezigheid en aard van gebrekverschijnselen bij de zetmeelaardappelteelt in Noordoost-Nederland hebben het volgende beeld opgeleverd. Uit surveys te velde bleek dat symptomen samenhangend met gebrek aan calcium en borium bij kieme ...
help
De Aardappelziekte Phytophthora infestans \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Turkensteen, L.J. \ Mulder, A. \ 1999
Phytophthora bij aardappel: ziektedruk, invloed van temperatuur op infectie, verspreiding van de ziekte door sporulatie en paringstypen
help
Achtergrondinformatie bij ringrot als bedreiging voor de aardappelteelt \ Aardappelwereld [Artikel]
Wolf, J.M. van der \ Turkensteen, L.J. \ 1999
help
Wird der Krautfaeule - Erreger immer aggressiver? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Turkensteen, L.J. \ 1998
Ervaringen in Nederland met phytophthora in aardappelen, seizoen 1997
help
Nieuwe, nieuwere en nieuwste aandoeningen van aardappel \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ 1998
Attendering op een aantal in het oogspringende ziektes, die voor problemen zorgen bij de teelt en bewaring van aardappelen: verschillende schimmelziekten, wratziekte en het maiswortelknobbelaaltje
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.