Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 128

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Turnhout
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018 [Boek]
Turnhout, Chris van \ Majoor, Frank \ Zutt, Tim \ 2019
help
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018 [Boek]
Turnhout, Chris \ Majoor, Ftank \ 2018
help
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2017 [Boek]
Turnhout, Chris van \ Majoor, Frank \ Zutt, Tim \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
Rethinking wildlife management : living with wild animals [Proefschrift]
Boonman-Berson, Susan \ 2018
help
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria [Boek]
Kleunen, André van \ Foppen, Ruud \ Turnhout, Chris van \ 2017
help
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016 [Boek]
Turnhout, Chris van \ Majoor, Frank \ 2017
De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe Tapuiten het in 2016 hebben gedaan in de terreindelen waar in de winter van 2014/15 gerichte maatregelen voor de soort zijn uitgevoerd. Daarnaast is de vraag wat het effect is van actieve nestbescherming tegen ...
help
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017 [Boek]
Turnhout, Chris van \ Majoor, Frank \ 2017
help
Voorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018 [Boek]
Bremer, Loes van den \ Turnhout, Chris van \ Schekkerman, Hans \ 2017
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssyteem voor het natuurbeleid [Boek]
Schmidt, A.M. \ Turnhout, C.A.M. van \ Wolterbeek, T. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Swaaij, C.A.M. \ 2017
help
De natuurwaarnemer in beeld \ De levende natuur [Artikel]
Born, R. van den \ Ganzevoort, W. \ Turnhout, S. \ Vries, H. de \ 2017
In Nederland worden veel data over flora en fauna verzameld door vrijwillige natuurwaarnemers. Duizenden mensen geven informatie door over allerlei soortgroepen. Deze verspreidingsgegevens zijn erg belangrijk voor het Nederlandse biodiversiteitsbelei ...
help
Ontwikkelingen bij waarnemersnetwerken \ De levende natuur [Artikel]
Turnhout, S. \ Westrienen, R. \ Wolterbeek, T. \ 2017
Juli 2016 heeft het algemeen bestuur van de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) besloten om voortaan als het netwerk SoortenNL door het leven te gaan. In deze bijdrage geven we een overzicht van de ontwikkelingen die tot dit besluit hebben ...
help
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording en eerste evaluatie [Boek]
Vogel, Rob \ Boele, Arjan \ Hornman, Menno \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ Zoetebier, Dirk \ 2016
help
De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming [Boek]
Bink, R.J. \ Schmidt, A.M. \ Vreeswijk, T. van \ Swaay, C.A.M. \ Turnhout, C.A.M. van \ Verweij, R.J.T. \ Woltjer, I. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Soldaat, L. \ 2016
Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinci ...
help
Prof. Esther Turnhout over het gebruik van wetenschappelijke kennis in beleidsvorming Wageningen UR [Video]
Turnhout, E. \ 2016
Wetenschappers willen graag dat hun kennis nuttig en bruikbaar is, bijvoorbeeld in beleid. Maar daarbij hoort ook dat wetenschappers verantwoording afleggen voor de keuzes die ze maken. Dit wordt onterecht niet gezien als een kerntaak voor wetenschap ...
help
The politics of environmental knowledge [Boek]
Turnhout, E. \ 2016
help
Beheeradvies Noordduinen - Grafelijkheidsduinen : herstel verstuivingsdynamiek [Boek]
Til, Mark van \ Arens, Bas \ Turnhout, Chris van \ Nijssen, Marijn \ 2016
De adviesvraag is tweeledig. Enerzijds wordt een globaal advies gevraagd, waarin het DT een oordeel geeft over de mogelijkheid en wenselijkheid om op een dergelijke oppervlakte het genoemde aantal stuifkuilen aan te leggen of te reactiveren en/of and ...
help
Stadsvogels tellen: Meetnet Urbane Soorten gaat tiende jaar in \ De levende natuur [Artikel]
Schoppers, J. \ Turnhout, C. van \ Kooijmans, J. \ Meij, T. van der \ 2016
Het tellen van vogels in stedelijk gebied is van oudsher weinig in trek bij vogelaars. Daarom startten Sovon en Vogelbescherming in 2007 met het laagdrempelige Meetnet Urbane Soorten. Met dit meetnet zijn aantalsontwikkelingen en verspreiding van sta ...
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid - Deel 1: Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages [Boek]
Schmidt, A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Turnhout, C.A.M. van \ Swaay, C.A.M. van \ Zoetebier, D. \ Woltjer, I. \ 2015
In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.