help
Opinie : geschiedenis herhaalt zich : mestintermediairs zijn geen saneerders \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Uenk, J. \ 2016
Wie de geschiedenis van het Nederlandse mestdossier in Brussel kent, weet dat je er niet op kunt vertrouwen dat het wel goed komt. Toch heeft Nederland zich bij het dossier over de fosfaatrechten opnieuw laten verrassen. Met mogelijk dramatische gevo ...
help
Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010-11 en 2011-12 [Boek]
Schröder, J.J. \ Uenk, D. \ Visser, W. de \ Ruijter, F.J. de \ Assinck, F.B.T. \ Velthof, G.L. \ 2012
De stikstofwerking van organische meststoffen uit mestverwerking is in 2010 en 2011 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat, varkensdrijfmest, rundveedrijfmest, dikke fractie van geschei ...
help
Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010/2011 : tussentijdse rapportage [Boek]
Schröder, J.J. \ Uenk, D. \ Visser, W. de \ Ruijter, F.J. de \ Assinck, F. \ Velthof, G.L. \ Dijk, W. van \ 2011
De stikstofwerking van organische meststoffen afkomstig uit mestverwerking is in 2010 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat (MC), varkensdrijfmest (VDM), rundveedrijfmest (RDM), dikke ...
help
Stuur LEDs en energiebesparing bij paprika : onderzoek in de praktijk bij VOF Dingemans [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Uenk, D. \ Steenhuizen, J. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ 2010
Doel van de proef was vast te stellen of LED een stuureffect heeft op paprika, dat wil zeggen, het monochromatische karakter van LED-licht bepaalde effecten op de morfologie en ontwikkeling van de paprikaplant heeft, zelfs bij vrij lage lichtintensit ...
help
Verbetering van de lichtonderschepping in een tomatengewas door aanpassing van de rijstructuur : effecten van de rijstructuur op lichtverdeling, fotosynthese en productie [Boek]
Dueck, Tom \ Nederhoff, E. \ Nieboer, S. \ Scheffers, K. \ Steenhuizen, J. \ Chizhmak, S. \ Uenk, D. \ Sarlikioti, V. \ Visser, P. de \ 2010
Doel van dit project was te onderzoeken wat het effect is van de rijstructuur op de lichtverdeling en fotosynthese van een tomatengewas, en de effecten daarvan op de productie. Ook werd gekeken of de bladstand en de fotosynthesecapaciteit van de blad ...
help
De beschikbaarheid van fosfaat uit de dikke fractie van gescheiden drijfmest [Boek]
Schröder, J.J. \ Uenk, D. \ Visser, W. de \ 2010
Mestscheiding kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van mineralen. Bij scheiding van dierlijke mest komt fosfaat (P) voor een groot deel in de dikke fractie terecht. Omwille van een betere scheiding worden in sommige installaties ijzerhoudende to ...
help
N-werking van de dunne fractie van gescheiden drijfmest : resultaten proefveld Wintelre 2007 [Boek]
Schröder, J.J. \ Uenk, D. \ Middelkoop, J.C. van \ 2008
help
Regiotransitie in het veelzijdig platteland : case: van bedreigingen naar kansen in een landgoed [Boek]
Kortstee, H.J.M. \ Uenk, H.C. \ Hoop, D.W. de \ 2008
Het Landgoed Scherpenzeel ziet in haar regio allerlei ontwikkelingen op zich afkomen. Zoals het Reconstructieplan, recreatiedruk, en een toenemend aantal natuur- en landschapsplannen. Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei ziet als doel kansen waarnem ...
help
Haalbaarheid Groen Gas Casus Sint-Oedenrode [Boek]
Veth, J.R.M.M. de \ Uenk, J.H. \ 2008
De melkveesector streeft naar een CO2-neutrale zuivelketen. Dit wil men voornamelijk realiseren via de prodcutie van Groen Gas bij melkveehouderijbedrijven. Hiervoor heeft met een drietal pilots uitgezet. De locatie in St. Oedenrode is een van deze p ...
help
Efficiëntie van groeilicht gedurende het etmaal [Boek]
Dieleman, A. \ Meinen, E. \ Warmenhoven, M. \ Steenhuizen, J. \ Uenk, D. \ Chizhmak, S. \ Visser, P. de \ 2007
Verslag van onderzoek naar de vraag of bij rozenteelt in de kas de efficiëntie van de belichting gedurende elk uur van de dag en nacht even hoog is.
help
Ontwikkelen en opleiden op het groene kleinbedrijf: hoe bevorderen en stimuleren? [Boek]
Geerling-Eiff, F. \ Lans, T. \ Smit, C. \ Uenk, C. \ Heeres, J. \ Verhoeven, P. \ 2007
Dit onderzoek wordt beschouwd als een voorstudie om concrete acties op te zetten om het onderwijs en bedrijfsleven, in het bijzonder groene kleinbedrijven, nader tot elkaar te brengen en als een aanzet voor samenwerking tussen de verschillende actore ...
help
Bemestingswaarde en milieu-effecten als functie van de verhouding van minerale en organische N-verbindingen in mest : mestkwaliteitsproef De Marke 2002-2006 [Boek]
Schröder, J.J. \ Uenk, D. \ Hilhorst, G.J. \ 2007
Organische mest levert ook stikstof in de jaren na toediening. Tussen 2002 en 2006 is de nawerking van stikstof nader onderzocht. Dit verslag geeft uitgebreid analytische gegevens van de stikstofgehalte en fosforgehalte van gras
help
Verslag waarnemingen loofdoding consumptieaardappelen in Zeeland in 2006 [Boek]
Uenk, D. \ Kempenaar, C. \ 2007
help
Case facilitering van ondernemerschap in het veelzijdig platteland [Boek]
Kortstee, H.J.M. \ Fisher, M. \ Uenk, H.C. \ Hoop, D.W. de \ 2007
Wat gaan boeren doen als er steeds dichter tegen hun bedrijf aan gebouwd wordt? Boeren kunnen van de nood een deugd te maken en burgers het platteland laten zien. Samenwerking is wel belangrijker, omdat boeren hierdoor meer kunnen bereiken, dan wanne ...
help
Optimaliseren van de energie-efficiëntie van belichting [Boek]
Dueck, T.A. \ Jongschaap, R.E.E. \ Zwart, F. de \ Telgen, H.-J. van \ Steenhuizen, J.W. \ Uenk, D. \ Marcelis, L.F.M. \ 2007
help
Belichting tomaat : elk belichtingsuur volledig benutten [Boek]
Dueck, T. \ Meinen, E. \ Steenhuizen, J. \ Muusers, R. \ Uenk, D. \ Marcelis, L. \ 2007
De doelstelling van het onderzoek is om de effecten van verschillende belichtingsstrategieën op productie, gewasgroei, gewasontwikkeling, fotosynthese, assimilatenophoping en temperatuurverdeling te onderzoeken bij tomaat. De primaire onderzoeksvrage ...
help
Het gebruik van MLHD in de aardappelteelt [Poster]
Kempenaar, C. \ Groeneveld, R.M.W. \ Uenk, D. \ [ca. 2007]
MLHD (Minimale Letale Herbicide Dosering) is ontwikkeld voor rationeel gebruik van herbiciden om goede landbouwpraktijk (GAP) in geïntegreerde landbouw te ondersteunen. Waar mogelijk gebruikt MLHD een meettechniek om de onzekerheid over de herbidenwe ...
help
Bedrijfsontwikkeling in zorg en recreatie in de agrarische sector : aspecten rond investeringen en financiering [Boek]
Oltmer, K. \ Jager, J. \ Uenk, C. \ Venema, G. \ 2007
Het ministerie van LNV wil zicht op het investeringsgedrag en de financieringswijzen van agrarische ondernemers met een verbredingstak. Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve informatie uit het Bedrijven-Informatienet en interviews met sectordes ...
help
Bemestingswaarde van mestscheidingsproducten: theorie en praktijk [Boek]
Schröder, J.J. \ Uenk, D. \ Middelkoop, J.C. van \ 2007
help
Aanpassen dosering Reglone bij loofdoding aardappel op basis van N-sensor : toepassing N sensor en MLHD dosering consumptieaardappel in Lelystad (Proefbedrijf-agv) op 2 percelen [Boek]
Schans, D. van der \ Uenk, D. \ Kempenaar, C. \ Olijve, A.J. \ 2006
Een doseringssysteem voor pleksgewijze toediening van Reglone (diquatdibromide 200g.l-1 Syngenta Crop protection BV) werd in 2006 getest in Lelystad op 2 praktijkpercelen consumptieaardappelen. Het systeem bestond uit een Yara N-sensor op de trekker ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.