Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Urbanus
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Weers- en seizoensinvloeden op huishoudelijk waterverbruik in DMA's \ H2O online [Artikel]
Vertommen, I. \ Blokker, M. \ Urbanus, J. \ 2016
Voor Evides Waterbedrijf is onderzoek gedaan om het waterverbruik beter te kunnen vaststellen. Op basis van reeds beschikbare gegevens van DMA’s (District Metered Areas) zijn in dit onderzoek verschillende typische verbruikspatronen geïdentificeerd ( ...
help
Waterbeheer België en Nederland zonder grenzen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
De waterschappen Brabantse Delta en de Dommel hebben met de Belgische provincie Antwerpen en met de Vlaamse Milieumaatschappij een samenwerkingscharter ondertekend over het operationele waterbeheer van grensoverschrijdende en grensvormende beken en r ...
help
Exotische waterplanten: veel werk en kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
Woekerende tropische waterplanten zijn een groot probleem voor de Nederlandse waterschappen. Ze verdringen inheemse waterplanten en groeien zo snel dat watergangen compleet dichtgroeien. Sommige soorten zijn bovendien zeer lastig te bestrijden. Wel l ...
help
Muskusratten vangst neemt sterk af in Nederland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
Er worden in Nederland steeds minder muskusratten gevangen. Deze daling is zo'n 10 jaar terug ingezet, al wordt soms ineens weer een stijging van de aantallen vangsten zichtbaar. In Oost-Vlaanderen worden nog veel minder muskusratten gevangen. Wel is ...
help
Neonicotinoïden schaden mogelijk ook het bodemleven \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
Landbouwbestrijdingsmiddelen uit de groep neonicotinoïden lijken niet alleen zeer schadelijk te zijn voor bijen en andere insecten, maar ook het voor de landbouw zo belangrijke bodemleven. De effecten op langere termijn zijn ongewis, blijkt uit onder ...
help
Sluiting kringloop door bioraffinage en energieopwekking \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
Bioraffinage is een mogelijkheid om resstromen uit de agrarische sector en die van het waterschap beter te benutten. Waterschap Aa en Maas doet samen met een aantal partners uit de agrarische sector onderzoek naar de winning en verwaarding van produc ...
help
Visstand Waddenzee kan profiteren van betere vismigratie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
De visstand in de Waddenzee lijdt onder achteruitgang van het leefgebied. Maatregelen als de vismigratierivier in de Afsluitdijk, kleinere vispassages en visvriendelijk sluisbeheer kunnen de situatie verbeteren. In juni bogen zo'n vijfhonderd interna ...
help
Landbouwgif imidacloprid bedreigt vogels en insecten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Vogelpopulaties lopen terug in gebieden met hoge concentraties van het landbouwgif imidacloprid in het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek door de Radboud universiteit Nijmegen. Voor waterbeheerders is dit lastig. De insecticiden zijn toegelat ...
help
Natuurlijkheid blijft kwetsbaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Vlaanderen en Nederland doen gezamenlijk onderzoek naar duurzaam beheer van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen. Zorgen zijn er over de grotere en landinwaarts verplaatste getijslag, het behoud van het natuurlijke meergeulenstelsel, de ...
help
Vispassages lijken goed te werken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat oppervlaktewater in goede ecologische en chemische conditie moet zijn. Nederlandse waterschappen leggen daarom steeds meer vispasages aan bij stuwen en gemalen. Bij verschillende gemalen in Zeeland i ...
help
Gemeente Maasdriel oneens met invulling Nationaal Waterplan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Maasdriel heeft zorgen over de wijziging in het Nationaal Waterplan. Het dorp Alem zou een lager beschermingsniveau krijgen tegen hoogwater en er zijn gevolgen voor de voortzetting van agrarische bedrijven. De planvorming houdt ook geen rekening met ...
help
Aanpak oude kades in binnenstad gaat veel geld kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Honderden kilometers aan kademuren in oude binnensteden verkeren in minder goede of zelfs slechte staat. Overbelasting door zwaar wegverkeer, rottende houten funderingspalen en grondkerende schermen zijn de voornaamste oorzaken. Aanpakken is onontkoo ...
help
Baggerspecie buffer voor verontreinigde bodemas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, C.P.R. \ 2014
In een nieuw procedé wordt AEC-bodemas gemengd met baggerspecie en onder water opgeslagen. Zo wordt in de bodemas aanwezige verontreiniging zeer efficiënt gebufferd. Bij droge toepassingen van bodemas is uitspoeling naar het milieu juist een probleem ...
help
Shared innovation programme biorefinery for raw materials availability and flexibility [Boek]
Visschers, R. \ Zondervan, C. \ Burgering, M. \ Jetten, J. \ Langelaan, B. \ Bussmann, P. \ Jong, A. de \ Mulder, W. \ Slaghek, T. \ Kolfschoten, R. \ Haveren, J. van \ Bakker, R. \ Urbanus, J.H. \ Groen, J. \ 2014
The programme will be founded on the ambition to provide the technology and value chain integration to: guarantee the sustainable supply of raw materials and the flexibility in their application to realize food security, and supply biomass-derived ra ...
help
Freshmaker vergroot zoetwatervoorraad \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Op een fruitteeltbedrijf in Ovezande wordt geëxperimenteerd met ondergrondse zoetwateropslag. De bestaande zoetwaterlaag wordt in de winterperiode vergroot om tijdens droge periodes over voldoende zoet water te kunnen beschikken. De resultaten zijn g ...
help
Waterbeheerhistorie in boekvorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
2 lijvige boekwerken completeren een trilogie over de roerige geschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse waterbeheer vanaf de middeleeuwen. Het 1e deel 'Polders en waterschappen in het Hulster Ambacht in Oost-Zeeuws Vlaanderen' verscheen in 2000. Dit boek i ...
help
Zeeuws-Vlaamse kreek het Groote Gat vol munitie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Natuurgebied het Groote Gat in Zeeuws-Vlaanderen wordt uitgebaggerd om de waterkwaliteit en de afvoercapaciteit te verbeteren - een kostbare zaak voor waterschap Scheldestromen. Dat er munitie uit de 2e Wereldoorlog zou liggen was te verwachten, maar ...
help
Plasticvisser nieuw wapen tegen zwerfplastic in water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Zwerfplastic is wereldwijd een gigantisch probleem. Het merendeel belandt via de rivieren in zee. Om dat te voorkomen is een nieuw wapen ingezet. De plasticvisser, een vaartuig met 2 vangarmen, kan plastic afvangen en sorteren in open water. Met name ...
help
Land- en tuinbouwsector aan de slag met watervragen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Voor duurzame groei heeft de landbouw voldoende en kwalitatief goed zoet water nodig, evenals een goede waterhuishouding. Waterbeheerders zoeken naar ruimte om water vast te houden en willen een betere waterkwaliteit. Binnen het Deltaplan Agrarisch W ...
help
Strolaag onder kuilvoer voorkomt dode sloten bij rundveebedrijf \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Perssappen uit kuilvoer op rundveehouderijen kunnen in korte tijd een levende sloot in dood water veranderen. Met een eenvoudige absorberende onderlaag van stro wordt dat voorkomen blijkt uit een proef op diverse rundveebedrijven.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.