help
Tanks in series versus compartmental model configuration: considering hydrodynamics helps in parameter estimation for an N2O model \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Bellandi, G. \ De Mulder, C. \ Van Hoey, S. \ Rehman, U. \ Amerlinck, Y. \ Guo, L. \ Vanrolleghem, P.A. \ Weijers, S. \ Gori, R. \ Nopens, I. \ 2019
The choice of the spatial submodel of a water resource recovery facility (WRRF) model should be one of the primary concerns in WRRF modelling. However, currently used mechanistic models are limited by an over-simplified representation of local condit ...
help
Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1-situatie) [Boek]
Colson, Liesbet \ Van Hoey, Gert \ Wittoeck, Jan \ Van Colen, Carl \ 2017
De doelstelling van dit project is om een evaluatie te maken van de effecten gelinkt aan de strandsuppletie ter hoogte van Middelkerke op de bodemfauna in het intertidaal en ondiepe subtidaal. De waargenomen ecologische veranderingen worden ook gekad ...
help
Voortgangsrapport Effecten baggerlossingen periode 1 juli-31 december 2016 [Boek]
De Witte, Bavo \ Van Hoey, Gert \ Devriese, Lisa \ Hostens, Kris \ 2017
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode juli 2016 – december 2016. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-onderzoeksafdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat reguliere taken waarb ...
help
Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal waters, Waddensea type (NEA 3/4) [Boek]
Van Hoey, Gert \ Witt, Jan \ Heyer, Karin \ Loon, Willem \ Ruiter, Hans \ Bonne, Wendy \ Salas Herrero, Fuensanta \ 2016
help
Voortgangsrapport Effecten Baggerlossingen periode 1 juli-31 december 2015 [Boek]
De Witte. Bavo \ Van Hoey, Gert \ Devriese, Lisa \ Hostens, Kreis \ 2016
help
Voortgangsrapport Effecten baggerlossingen periode 1 januari-30 juni 2016 [Boek]
De Witte, Bavo \ Van Hoey, Gert \ Devriese, Lisa \ Hostens, Kris \ 2016
help
Staalname rapportage 4shore en 4shorebis campagne T1 : voorjaar 2015 [Boek]
Van Hoey, G. \ Colson, L. \ Hillewaert, H. \ Wittoeck, J. \ Vanaverbeke, J. \ 2015
Deze voortgangsrapportage betreft de ecologische monitoring in functie van de vooroever suppletie ter hoogte van Mariakerke (4shore project) en de strandsuppletie in Middelkerke (4shorebis project). Het doel van de monitoringscampagnes ecologie is om ...
help
Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal Waters (NEA 1/26) : final report [Boek]
Van Hoey, G. \ Bonne, W. \ Salas Herrero, F. \ 2015
This report gives a technical description of the intercalibration of the different benthic assessment approaches for soft sediment habitats (mud to muddy sands) in coastal waters in the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group (NEA-GIG ...
help
Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli - 31 december 2014 [Boek]
De Witte, Bavo \ Van Hoey, Gert \ Devriese, Lisa \ Hostens, Kris \ Robbens, Johan \ 2015
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen op het Belgisch deel van de Noordzee. Een overzicht van de bemonsterde gebieden met de exacte coördinaten wordt gegeven in het Belgica cruiserapport.
help
Beschrijving van de visserijactiviteiten in het belgisch deel van de noordzee in functie van de aanvraag bij de europese commissie voor visserijmaatregelen in de Vlaamse banken (habitatrichtlijngebied) [Boek]
Pecceu, E. \ Vanelslander, B. \ Vandendriessche, S. \ Van Hoey, G. \ Hostens, K. \ Torreele, E. \ Polet, H. \ 2014
Binnen het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken werden in het Ontwerp Koninklijk Besluit van het Marien Ruimtelijk plan vier zones aangeduid waar mogelijk visserijmaatregelen voorgesteld zijn. Om de potentiële gevolgen van dergelijke maatregelen op de a ...
help
Staalname rapportage 4shore campagne T1 : najaar 2014 [Boek]
Van Hoey, G. \ Hillewaert, H. \ Wittoeck, J. \ Colson, L. \ Vanaverbeke, J. \ 2014
Het doel van de monitoringscampagnes ecologie is om vooreerst de ecologische waarde van het gebied voor de proefsuppletie (Raversijde-Mariakerke) te bepalen in zowel het voorjaar als het najaar. Daarna worden eventuele veranderingen in ecologische wa ...
help
VIRA visserijrapport 2012 [Boek]
Roegiers, B. \ Bekaert, K. \ De Bruyne, S. \ Delbare, D. \ Depestele, J. \ Lescrauwaet, A.-K. \ Moreau, K. \ Polet, H. \ Robbens, J. \ Vandamme, S. \ Van Hoey, G. \ Verschueren, B. \ Platteau, J. \ Van Bogaert, T. \ Van Gijseghem, D. \ 2013
Duurzaamheid is de rode draad in het Visserijrapport. Deze term heeft vele gezichten die in het rapport elk kort aan bod komen. De Vlaamse vloot is in het verleden geëvolueerd naar een sterk gespecialiseerde platvisvisserij, maar de context waarin de ...
help
Meetplan ecologische studie onderwatersuppleties aan de Vlaamse kust (4shore) [Boek]
Van Hoey, G. \ Colson, L. \ De Backer, A. \ Hillewaert, H. \ Holzhauer, H. \ Hostens, K. \ Vanaverbeke, J. \ Vincx, M. \ Van Dalfsen, J. \ Wittoeck, J. \ 2013
Het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse Regering is van kracht en heeft als doel om de kustveiligheid gevoelig te vergroten door het prioritair aanpakken van de zwakke plekken. Hierin blijkt de beste oplossing het uitvoeren van zandsuppleties, w ...
help
Staalname rapportage 4shore campagne t0 (najaar 2013) [Boek]
Van Hoey, G. \ Colson, L. \ Hillewaert, H. \ Hostens, K. \ Vanaverbeke, J. \ Vincx, M. \ 2013
Het doel van de monitoringscampagnes ecologie is om vooreerst de ecologische waarde van het gebied voor de proefsuppletie (Raversijde-Mariakerke) te bepalen in zowel het voorjaar als het najaar. Daarna worden eventuele veranderingen in ecologische wa ...
help
Voortgangsrapport effecten baggerlossingen : periode 1 juli 2012-31 december 2012 [Boek]
De Witte, B. \ Van Hoey, G. \ Devriese, L. \ Hostens, K. \ Robbens, J. \ 2013
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode juli 2012-december 2012. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-visserij – Afdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat reguliere taken waarbi ...
help
The determination of the biological value of the Wandelaar area based on sediment profile imaging (spi) and grab sampling [Boek]
Van Hoey, G. \ Birchenough, S. \ Hostens, K. \ 2013
Nearby the harbor of Zeebrugge, in the Belgian Part of the North Sea (BPNS), the Belgian government aims to re-allocate or install a new site for dredged material disposal (diameter of approximately 2 km²) at the west side of the harbor entrance (Wan ...
help
Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2013 bemonstering (juveniele) demersale vis [Boek]
De Backer, A. \ Van Hoey, G. \ 2013
Rijkswaterstaat heeft met vier natuurbeschermingsorganisaties (Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud en de Vogelbescherming) een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin is afgesproken om de komende zes jaar onderzoek te ...
help
Statische analyse van de eerste twee monitoringscampanges (to|) binnen het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) [Boek]
Derweduwen, J. \ De Backer, A. \ Van Hoey, G. \ Hillewaert, H. \ Wittoeck, J. \ Hostens, K. \ 2013
Fluxys LNG NV bouwt in de haven van Zeebrugge een nieuwe gasinstallatie waarbij zeewater gebruikt wordt om vloeibaar gas op te warmen. Bij intake wordt het zeewater gechloreerd en na gebruik wordt het gechloreerde zeewater geloosd in het dok. De moge ...
help
Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian Part of the North Sea (licensing period 2010-2011) [Boek]
Van Hoey, G. \ Delahaut, V. \ Derweduwen, J. \ Devriese, L. \ Dewitte, B. \ Hostens, K. \ Robbens, J. \ 2012
It is important to investigate the effects of dumping of dredged material in the marine environment from ecosystem perspective, because it could lead to different responses of the ecosystem. Therefore, the regular dredging program from ILVO Fisheries ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.