help
Rapport : De groene sector aantrekkelijk voor jongeren? Een segmentatieonderzoek naar drijfveren van jongeren om voor de groene sector te kiezen [Boek]
Oomen, K. \ Voorn, M. \ Vegter, F. \ 2018
GroenPact heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide studenten in de groene sector, nu en in de toekomst. Daartoe moet onder meer het imago van groene opleidingen onder jongeren verbeterd word ...
help
Presentaties bij veldwerkplaats beheer Pingoruïnes [Presentatie]
Verbers, A. \ Hoek, W. \ Dijkstra, B. \ Vegter, U. \ 2017
Presentatie Anja Verbers Landschapsbeheer Drenthe. Presentatie Wim Hoek Universiteit Utrecht. Presentatie Bert Dijkstra Landschapsbeheer Drenthe. Presentatie Uko Vegter Stichting het Drentse Landschap.
help
Het Hunzedal : wedergeboorte van een beekdallandschap [Boek]
Boivin, Bertus \ Bilt, Eric van der \ Meer, Sonja van der \ Vegter, Uko \ Vries, Geert de \ 2017
In dit boek neemt Het Drentse Landschap u mee op een ontdekkingstocht door dit natuurgebied. Twintig jaar geleden kreeg Het Drentse Landschap de kans om de Hunze aan te pakken. Natuur was in het Hunzedal in geen velden of wegen te bekennen. Stichting ...
help
Inspiring natural landscapes in a crowded country : five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes [Boek]
Braat, Chris \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Hoedt, André ten \ Janssen, John \ Rossenaar, Arnout-Jan \ Sanders, Marlies \ Schipper, Piet \ Vegter, Uko \ Winter, Erwin \ 2016
help
Klimaatadaptatie in een stroomversnelling : waterberging als tastbare maatregel in Stroomversnelling projecten [Boek]
Vegter, K. \ Philippart, M. \ 2016
Stroomversnelling richt zich op het Nul op de Meter maken van de ruim 3 miljoen naoorlogse woningen uit de jaren ’50 tot en met ’80. De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de vraag of klimaatadaptieve maatregelen in Stroomversnelling projecten ...
help
Broekbossen : karakteristiek voor het Drentse landschap \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vegter, U. \ 2016
Broekbossen zijn eigenlijk niets anders dan natte jungles waarin het voor de meeste mensen niet prettig vertoeven is. Je kunt wegzakken in de venige ondergrond, lek gestoken worden door horden muggen en het is er veelal donker en geheimzinnig. Iets w ...
help
Project 'Onze Hunze' biedt Hunzedal nieuwe kansen \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vegter, U. \ 2016
Het Drentse landschap is onlangs samen met de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en Waterschap Hunze en Aa's gestart met het project 'Onze Hunze'. Dit initiatief beoogt mensen uit het Hunzegebied meer te betrekken bij de natuur en het landschap i ...
help
De toekomst van de bodem [Boek]
Edelenbosch, A. \ Vegter, J. \ Wensem, J. van \ 2016
Diverse essays ter gelegenheid van het afscheid van de Technische commissie bodem (TCB) op 13 april 2016. De essays zijn geschreven door (oud)leden en -medewerkers van de TCB.
help
Oude Weer : nieuwe impulsen voor natuur in de Hunze \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bezijen, T.W.M. \ Vegter, U. \ 2015
Een opnieuw meanderende Hunze omgeven door natuur en een nieuwe ijsbaan. Dat is het resultaat van samenwerking tussen waterschap, provincie en landschap. Op de Zoersche Landen, een deelgebied in het Hunzedal, werd onlangs uitgebreid met een nieuw lee ...
help
Visie op de Hunze : succesvolle leidraad voor natuurherstel in het Hunzedal \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Krol, M. \ Vegter, U. \ 2015
In het voorwoord van de Hunzevisie uit 1995 schreef toenmalig voorzitter van het Wereld Natuurfonds Ed Nijpels: ‘Natuurontwikkeling van enige omvang komt vooralsnog alleen in de uithoeken van ons land van de grond’. Twintig jaar later vliegen er in z ...
help
Bonnerklap : essentiële schakel in het Hunzedal \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bezuijen, T. \ Vegter, U. \ 2015
Het nieuwe natuurgebied Bonnerklap bij Gieterveen verbindt de recent ingerichte gebieden Torenveen en Oude Weer met de al langer bestaande reservaten Elzemaat, Duunsche Landen en Annermoeras. Over een lengte van vele kilometers vormt het Hunzedal zo ...
help
Drentsche Aa bij de tijd : visie van Staatsbosbeheer op ontwikkeling en beheer in de 21e eeuw \ De levende natuur [Artikel]
Schipper, P.C. \ Elerie, J.N.H. \ Takman, E. \ Wolf, J.A. \ Vegter, U. \ 2015
Natuurbescherming gaat om behoud en om het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het verleden is een belangrijke inspiratiebron, maar een visie is op de toekomst gericht. Het gaat om de natuur, maar ook om de mens en het landgebruik in en rond het natuu ...
help
Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa, wat is het vooruitzicht? \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, J.P. \ Smittenberg, J.C. \ Vegter, U. \ Schipper, P.C. \ Hooijmeijer, J.C.E.W. \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2015
Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa heeft veel opgeleverd; het is het best bewaarde beekdal van de laaglanden van Noordwest Europa, beschermd natuurgebied en cultuurhistorisch erfgoed in de vorm van een gaaf heide-, beken- en esdorpenlandsch ...
help
Nieuwe inzichten in beheer natuurgebieden \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vegter, U. \ 2014
Als beheerder van natuurterreinen heeft Het Drentse Landschap belang bij het op peil houden van haar beheerkennis. Daarbij hoort ook het toepassen van nieuwe inzichten op het gebied van natuurbeheer, natuurherstel en natuurontwikkeling. In de afgelop ...
help
Veldgids buitendienst : beheer en onderhoud volgens natuurwetgeving [Boek]
Strykstra, Roel \ Vegter, Uko \ 2014
In deze veldgids staat een grote hoeveelheid informatie die aangeeft op welke manier het waterschap het beste beheer- en onderhoudswerk kan uitvoeren in lijn met de huidige Nederlandse natuurwetgeving. Deze informatie is zo veel mogelijk praktijkgeri ...
help
Terreinbeschrijving: rumoer rond herstel Reestdal \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Buruma, M.H. \ Vegter, U. \ 2013
In de loop van vijftien jaar is veel verbeterd in het Reestdal. Gericht beheer en lokale inrichtingsmaatregelen leidden lokaal tot natuurherstel. Van volledig herstel is echter geen sprake. Door recente bezuinigingen ontstond rumoer omdat dertig jaar ...
help
Smartphones, tablets en tuinbouwapps in opmars [thema : smartphones en tablets] \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ Bannisseht, Q. von \ 2013
Bellen, mobiel internetten, mailen, foto's maken, weerbericht bekijken, whatsappen met collega's. Voor veel telers is de smartphone al een normale werktool. De tablet volgt in dat spoor. In opkomst zijn apps speciaal ontwikkeld voor gebruik door tele ...
help
Dertig jaar vegetatie-onderzoek op het Drouwenerzand \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Nijland, G. \ Vegter, U. \ 2013
In het natuurgebied Drouwenerzand wordt door Het Drentse Landschap sinds 1981 elke 10 jaar de ontwikkeling van de vegetatie gevolgd, het laatst in 2011. In de huidige tijd van snelheid is dit welhaast een unicum. Doel van dit langdurige onderzoek is ...
help
Plantvorm beïnvloeden voor efficiëntere belichting \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ 2012
Vooral bij gewassen met open structuur, zoals in de opkweek, gaat veel licht verloren doordat het niet door de bladeren onderschept wordt. Met stuurlicht de plantvorm beïnvloeden zodat licht efficiënter is te benutten kan daarom grote effecten op de ...
help
Pioen ontgroeit de trommelstok \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ 2012
Het beleid van FloraHolland om de aanvoerkwaliteit van pioen te verbeteren lijkt te werken. Telers nemen hun verantwoordelijkheid en de handel merkt verbetering in de rijpte van de bloemen. Sceptici wijzen echter op de invloed van het zachte voorjaar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.