Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 136

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Veldhuizen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag : berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model [Boek]
Rozemeijer, Joachim \ Boomsma, Huite \ Veldhuizen, Ab \ Pouwels, Janneke \ Akker, Jan van den \ Kroon, Timo \ 2019
In het veenweidegebied is het verminderen van maaivelddaling een belangrijk thema. Onderwaterdrainage wordt gezien als een mogelijkheid om de laagste grondwaterstanden te verhogen en is daarmee een van de mogelijkheden om maaivelddaling te vermindere ...
help
An explorative study on a university’s outreach in the field of UN Sustainable Development Goal 2 [Boek]
Jetten, Theo H. \ Veldhuizen, Linda J.L. \ Siebert, Mark \ Ommen Kloeke, A.E. Elaine van \ Darroch, Peter I. \ 2019
This research explores whether and how the societal impact of research can be demonstrated by using proxy measures such as mentions of research in mainstream news media, social media and in policy documents. We explore the use of these measures withi ...
help
Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ [Boek]
Veldhuizen, S. van \ Mellens, M. \ Kempen, M. van \ Vuuren, D. van \ 2018
Deze notitie gaat in op maatregelen in het zgn. ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (VHK) zoals dat door het Klimaatberaad is vastgesteld. De voorzitter van het Klimaatberaad heeft het CPB verzocht om, in samenspraak met het Planbureau ...
help
Research and the UN SDGs : contribution to the United Nations Sustainable Development Goals through research funded by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality [Boek]
Bouwma, Irene \ Veldhuizen, Linda \ Vugt, Simone van \ Dias Bernardes Gil, Juliana \ Sluis, Theo van der \ 2018
help
Beter grip door opruwen roosters \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Veldhuizen, G. \ 2016
Het opnieuw goed en zonder gevaar beloopbaar maken van betonvloeren in veestallen is de specialiteit van Gerben Veldhuizen uit Kootwijk (GD). Met een machine ruwt hij onder andere roosters op, zodat koeien meer grip hebben.
help
Effectief inlaatregiem zoetwatervoorziening Pilot modellering €ureyeopener voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [Boek]
Schipper, Peter \ Veldhuizen, Ab \ Kroes, Joop \ 2016
In de Nederlandse delta is een uitgekiend waterbeheer van wezenlijk belang voor veiligheid en zoetwatervoorziening. Nu het klimaat verandert en kapitaal intensievere landbouw en andere watergebruikers meer zekerheid willen over de levering van zoet w ...
help
Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat : waterkwaliteit en ecologie [Boek]
Veldhuizen, A.A. \ Assinck, F.B.T. \ 2016
Rijkswaterstaat wil modellen en modeltoepassingen, die de komende jaren voor het beheer van rijkswateren op het gebied van waterkwaliteit en ecologie nodig geacht worden, onder beheer en onderhoud brengen. Alterra heeft modellen voor waterkwaliteit e ...
help
Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data) : haalbaarheidsstudie [Boek]
Toorn, Linda van der \ Klutman, Wilco \ Brink, Matthijs van den \ Heijkers, Joost \ Bakel, Jan van \ Bastiaansen, Marcel \ Spijker, Maarten \ Veldhuizen, Ab \ 2016
Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk ...
help
Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem [Boek]
Bolt, Frank van der \ Walvoort, Dennis \ Vries, Folkert de \ Hoogland, Tom \ Vroon, Henk \ Groenendijk, Piet \ Renaud, Leo \ Massop, Harry \ Veldhuizen, Ab \ Walsum, Paul van \ 2016
Voor de ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit is een aanpak opgesteld om de fysisch-chemische schematisering van de bodem in Nederland verder te ontwikkelen. Op korte termijn (2017-2018) is een pragmatische werkwi ...
help
MIPWA 2.2 : vervangen van CAPSIM door MetaSWAP [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Hunink, J.C. \ Walsum, P.E.V. van \ 2015
MIPWA 2.1 gebruikt het onverzadigde zone model CAPSIM van Alterra. Dit model wordt niet meer ondersteund. De opvolger is het model MetaSWAP. Dit model geeft een betere conceptuele beschrijving van de onverzadigde zone, een deel van de uitvoer is makk ...
help
Waterberging in Het Waterrijk : scenarioberekeningen naar piekberging en voorraadberging als opmaat voor een module voor anticiperend waterbeheer [Boek]
Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ Veldhuizen, A.A. \ Mulder, M.H. \ Kwakernaak, C. \ 2015
RichWaterWorld is een netwerk van publieke partners, kennisinstellingen en bedrijven dat onderzoek doet naar innovatieve systemen voor gecombineerde waterberging en waterzuivering. Basis hiervoor is een hydrologisch model waarmee de waterhuishouding ...
help
Aanmeldingsnotitie Integrale kadeverbetering Molenkade te Groot-Ammers : Behorende bij Ontwerp-Projectplan Waterwet [Boek]
Veldhuizen, J.E. van \ Kuiper, S. \ 2015
In 2012 is de toetsing van de regionale waterkeringen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden afgerond en aangeboden aan de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Uit deze toetsing is gebleken dat een groot deel van de regionale keringen in Zuid-Hollan ...
help
De groene belofte \ New Scientist : Nederlandse editie [Artikel]
Veldhuizen, R. \ 2014
Algen zijn in theorie wonderwezens die enorme hoeveelheden biobrandstoffen kunnen produceren. Inmiddels blijkt dat algen zich niet zo makkelijk laten temmen tot werkpaard voor de olie-industrie. News Scientist gaat op bezoek bij Nederlandse algenreac ...
help
AGRICOM 2.01 : theorie en gebruikershandleiding [Boek]
Mulder, H.M. \ Veldhuizen, A.A. \ 2014
AGRICOM is een acronym voor AGRIcultural COst Model. AGRICOM is een agro-economisch model dat op basis van de resultaten van een hydrologisch model kosten en baten voor de landbouwsector in Nederland berekent. Dit betreft de effecten van te droge, te ...
help
De hoogspanningszone natuurlijk! : de natuurvriendelijke inrichting van de hoogspanningszone in Oegstgeest [Studentenverslag]
Pieterse, M. \ 2013
De hoogspanningszone van Oegstgeest is een strook grond onder de hoogspanningsleidingen. Dit gebied kent een aantal beperkingen door de hoogspanningsleidingen en activiteiten binnen de zone. Deze beperkingen bieden de mogelijkheid tot een duurzame ec ...
help
Vergroening StadophetWater [Studentenverslag]
Roekevisch, R. \ Veldhuizen, M. \ 2013
Via het lectoraat ‘Groene leefomgeving van steden’ is contact opgenomen met de initiatiefnemer van de StadophetWater. Deze is al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een drijvende stad, in Rotterdam, aan de Rijnhaven. Hieraan ontbrak nog de uit ...
help
Hoe klimaatrobuust is de gewasfactormethode van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Artikel naar aanleiding van het artikel “Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen”, van Bartholomeus e.a. in Stromingen, vol 19, #2 (2013). De SWAP-methode wordt in bovengenoemd artikel gebruikt al ...
help
Deltascenario's 2012 NHI modelinvoer : technische achtergrondrapportage [Boek]
Hunink, J. \ Veldhuizen, A. \ Prinsen, G. \ Oosterwijk, J. \ Oude Essink, G. \ 2013
In dit project zijn de Deltascenario’s 2012 vertaald naar modelinvoer van het NHI 3.0 (Nationaal Hydrologisch Instrument, december 2012) en het LSM (Landelijk Sobek Model). Het product van dit project is de modelinvoer voor een referentiesituatie en ...
help
Toetsingsrapportage NHI 3.0 [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Prinsen, G.F. \ Hunink, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Bolt, F.J.E. van der \ Lange, W.J. de \ cop. 2013
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operat ...
help
Ruim baan voor duurzame activiteiten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Erp Taalman Kip, C. van \ Gelderen, I. van \ Veldhuizen, H. van \ 2013
Ook minister Schultz van Haegen gelooft in de duurzame activiteiten van waterschappen. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De kartrekkers van de Grondstoffenfabriek voelen zich gesteund door deze uitspraak.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.