help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie [Boek]
Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Vellinga, Th.V. \ Boer, J. de \ Haan, M.H.A. de \ Verloop, J. \ 2020
help
Carbon footprint pig production : DATA-FAIR report on exchange of sustainability information in the pork supply chain [Boek]
Bondt, N. \ Ponsioen, T. \ Puister-Jansen, L. \ Vellinga, T. \ Urdu, D. \ Robbemond, R.M. \ 2020
The exchange of sustainability information in the supply chain is becoming increasingly important. Relevant attributes are animal welfare, the environment and other issues that are important for the consumer and the buyer. Wageningen Economic Researc ...
help
Monetisation of sustainability impacts of food production and consumption [Boek]
Ponsioen, Tommie \ Nuhoff-Isakhanyan, Gohar \ Vellinga, Theun \ Baltussen, Willy \ Boone, Koen \ Woltjer, Geert \ 2020
WUR developed several frameworks to measure the sustainability of food in agricultural chains. To support decision making of firms, farms, government and consumers it is important to be able to compare the different sustainability issues. Monetisatio ...
help
Mogelijkheden voor monitoring van CO2- vastlegging en afbraak van organische stof in de bodem op melkveebedrijven [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Vellinga, Theun \ Dekker, Sanne \ Linden, Annelotte van der \ Schils, Rene \ 2020
Emissies en vastlegging van koolstof in de bodem worden nog niet meegerekend in de carbon footprint van melkveebedrijven. Het doel van deze studie is om een betrouwbaar en transparant monitorings- en berekeningssysteem voor de vastlegging en emissie ...
help
Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 2050 [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Reijs, Joan \ Vellinga, Theun \ Verhagen, Jan \ Kros, Hans \ Vries, Marion de \ Jongeneel, Roel \ Slier, Thalisa \ Gonzalez Martinez, Ana \ Vermeij, Izak \ Daatselaar, Co \ 2020
help
Manure : a valuable resource [Boek] - Second print 2019
Leenstra, Ferry \ Vellinga, Theun \ Neijenhuis, Francesca \ Buisonjé, Fridtjof de \ Gollenbeek, Luuk \ Wageningen UR, Communication Services \ 2019
help
Mest : een waardevolle grondstof [Boek] - Tweede druk 2019
Leenstra, Ferry \ Vellinga, Theun \ Neijenhuis, Francesca \ Buisonjé, Fridtjof de \ Gollenbeek, Luuk \ Wageningen UR, Communication Services \ 2019
help
Dünger : ein wertvoller Rohstoff [Boek] - Zweite Auflage 2019
Leenstra, Ferry \ Vellinga, Theun \ Neijenhuis, Francesca \ Buisonjé, Fridtjof de \ Gollenbeek, Luuk \ Wageningen UR, Communication Services \ 2019
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2018 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie [Boek]
Schröder, J. J. \ Šebek, L. B. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G. \ Vellinga, Th \ Boer, J. de \ 2019
help
Mest en metropolen : een bijdrage aan de discussie over oplossingsrichtingen voor het sluiten van kringlopen [Boek]
Wolf, Pieter de \ Verstand, Daan \ Poppe, Krijn \ Vellinga, Theun \ 2019
help
Rol en positie Living Lab Fryslân versus andere organisaties die zich met natuurinclusieve landbouw bezighouden [Boek]
Vellinga, T. \ Boonstra, C. \ 2019
help
Nutrients In a Circular Economy (NICE) : bijdragen van Wageningen-UR aan de discussie over NICE [Boek]
Derikx, Piet \ Oenema, Oene \ Poppe, Krijn \ Vellinga, Theun \ Verloop, Koos \ Weijma, Jan \ Wolf, Pieter de \ Zwanenburg, Wyno \ WUR Agile Team CirculaResource \ 2018
help
Vogelgeluiden van tienduizend vogelsoorten online beschikbaar \ Nature Today [Artikel]
Pieterse, S. \ Vellinga, W.-P. \ Duin, D. \ Raes, N. \ 2018
Een leger van geluidenjagers, liefhebbers en professionals, bouwt samen aan de grootste openbare vogelgeluidencollectie ter wereld: Xeno-canto. Deze rijke bron voor biodiversiteitsonderzoek is nu met hulp van de Netherlands Biodiversity Information F ...
help
Geen melk zonder vlees, en beide niet zonder broeikasgasemissie [Boek]
Vellinga, T. \ 2018
Verhoging van de melkproductie, verlenging van de levensduur en gebruik van lichtere koeien (zoals Jerseys) zijn bekende en veel toegepaste manieren om de uitstoot van broeikasgassen per liter melk te verlagen. Er is namelijk minder voer nodig per ki ...
help
Vergelijking klimaateffecten van de gangbare vs. de biologische landbouw [Boek]
Meerburg, B.G. \ Helmes, R.J.K. \ Reijs, J.W. \ Berge, H.F.M. te \ Lesschen, J.P. \ Vellinga, T.V. \ 2018
Deze studie vergelijkt de prestaties van gangbare en biologische landbouw- en veehouderijsystemen in Nederland op klimaatgebied. Er is een meta-analyse uitgevoerd naar verschillende bestaande vergelijkende studies en verschillen zijn geduid door onde ...
help
Verduurzaming samenwerking akkerbouw-veehouderij in Drenthe : expertbeoordeling en advies [Boek]
Wolf, Pieter de \ Klompe, Koen \ Hanegraaf, Marjoleine \ Molendijk, Leendert \ Vellinga, Theun \ 2018
help
Lange termijn opties voor reductie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw : een verkenning [Boek]
Vellinga, Th.V. \ Reijs, J.W. \ Lesschen, J.P. \ Kernebeek, H.R. van \ 2018
Het rapport geeft een inschatting van het technisch potentieel van emissiereductie in de gehele productieketen van de Nederlandse landbouw tot het jaar 2050. Vervolgens worden deze ontwikkelingen in een breder kader geplaatst van de transities van co ...
help
Klimaatslimme melkveehouderij : een routekaart voor implementatie van mitigatie- en adaptatiemaatregelen [Boek]
Vries, Marion de \ Hoving, Idse \ Middelkoop, Jantine van \ Napel, Jan ten \ Weide, Rommie van der \ Verhagen, Jan \ Vellinga, Theun \ 2018
Het doel van deze studie was om in kaart te brengen voor welke opgave de Nederlandse melkveehouderijsector staat met betrekking tot klimaatmitigatie en –adaptatie, en bij te dragen aan oplossingsrichtingen in de vorm van een routekaart voor implement ...
help
Monitoring klimaateffect van NL agroproductie : verkenning van behoeften en ideeën om het klimaateffect geïntegreerd te meten [Boek]
Blonk, Hans \ Reijs, Joan \ Vellinga, Theun \ 2018
help
Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vellinga, T. \ Eekeren, N. van \ 2017
In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte k ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.