help
Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater [Boek]
Rutgers, M. \ Brand, E. \ Janssen, P.J.C.M. \ Marinković, M. \ Muller, J.J.A. \ Oomen, A.G. \ Otte, P.F. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.J.M. \ 2019
De GenX-technologie wordt gebruikt om onder andere coatings te produceren, zoals Teflon. Hierbij komt de stof HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy) propaanzuur, of FRD902/FRD903) vrij. Deze stof is giftig en verspreidt zich naar lucht, o ...
help
Herstelbaarheid van verdroogde beekdaltrilvenen : status van Nederlandse veenterreinen in een Europese context [Boek]
Diggelen, Rudy van \ Aggenbach, Camiel \ Emsens, Willem-Jan \ Klimkowska, Agata \ Liczner, Yvonne \ Verbruggen, Erik \ 2019
In de huidige studie is onderzocht in hoeverre verdroogde beekdaltrilvenen door vernatting hersteld kunnen worden tot een vergelijkbare toestand als venen die nooit ontwaterd zijn geweest. Hiertoe zijn verschillende karakteristieken gemeten die typer ...
help
Water quality standards for PFOA : a proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive [Boek]
Verbruggen, E.M.J. \ Wassenaar, P.N.H. \ Smit, C.E. \ 2017
Het RIVM doet een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor PFOA. Deze perfluorverbinding is jarenlang gebruikt bij de productie van teflon en wordt overal ter wereld in het oppervlaktewater aangetroffen. De norm voor de langetermijn-blootstelling hou ...
help
Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ Wassenaar, P.N.H. \ Smit, C.E. \ Posthuma, C.J.A.M. \ Brand, E. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.M.J. \ Versteegh, J.F.M. \ 2017
In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en ...
help
Water quality standards based on human fish consumption : background document for revision of the WFD-methodology [Boek]
Smit, C.E. \ Herwijnen, R. van \ Verbruggen, E.M.J. \ 2016
Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren. Chemische s ...
help
Evaluation of ecological risk limits for DDT and drins in soil : assessment of direct toxicity and food chain transfer [Boek]
Smit, C.E. \ Verbruggen, E.M.J. \ 2015
Ecological risk limits play an important role in the Dutch soil protection policy. Together with human health related risk limits, they are used for assessment of soil quality in the context of decision making on remediation, re-use of soil and risk ...
help
Derivation of a water-based quality standard for secondary poisoning of mercury [Boek]
Verbruggen, E.M.J. \ Herwijnen, R. van \ Smit, C.E. \ 2015
Het RIVM doet een voorstel voor een nieuwe, Nederlandse waterkwaliteitsnorm voor kwik. Deze norm houdt rekening met de mate waarin kwik zich ophoopt in visetende dieren, en beschermt daardoor ook vogels en zoogdieren. De bestaande Europese norm voor ...
help
Water quality standards for uranium : proposal for new standards according to the Water Framework Directive [Boek]
Herwijnen, R. van \ Verbruggen, E.M.J. \ 2014
Uranium is listed as a specific pollutant in the Dutch decree on monitoring for the Water Framework Directive (Regeling monitoring Kaderrichtlijn water). The compound is frequently detected in Dutch surface waters at concentrations above the current ...
help
De teelt en verwerking van bewaarwortelen : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Verbruggen, K. \ Vanparys, D. \ 2013
Tijdens de teelt kunnen worteltelers af te rekenen krijgen met de wortelvlieg en tijdens de bewaring met de zwartevlekkenziekte. Beide thema’s kwamen aan bod tijdens de ‘Themadag peen’, die de landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland, Agrifirm Plant ...
help
De goede voornemens \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
Verbruggen, J. \ 2013
Het houden van exotische diersoorten op kinderboerderijen is niet heel gebruikelijk. Over het algemeen blijft de collectie beperkt tot landbouwhuisdieren, water- en volièrevogels en soms damherten. Het Handboek Keurmerk Kinderboerderijen beschrijft d ...
help
Onderbouwing ecologische risicogrenswaarden voor bodem [Boek]
Brand, E. \ Smit, E. \ Verbruggen, E. \ Dirven-van Breemen, L. \ Mesman, M. \ [2013]
Bij de ecologische risicobeoordeling van een stof in de bodem wordt gekeken welke concentraties schadelijk zijn voor het ecosysteem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ecologische risicogrenswaarden. De huidige grenswaarden voor ecologische risico’s ...
help
Opties voor 'doelstellingen voor herstel' voor grond bij Chemie-Pack Moerdijk [Boek]
Wintersen, A. \ Janssen, P. \ Verbruggen, E. \ Lijzen, J. \ 2012
Op de terreinen rond het voormalige Chemie-Pack in Moerdijk zijn na de brand in januari 2011 stoffen in grond gemeten waarvoor geen beleidsmatige of wettelijke normen zijn vastgesteld. Het RIVM is gevraagd te inventariseren welke gegevens voor deze s ...
help
Energieopslag maakt duurzame energie voorspelbaar : businesscase voor Energiegilde, 2 cases doorgerekend [Boek]
Terbijhe, A. \ Verbruggen, T. \ Veth, J. de \ Pukala, P. \ 2012
De verdiencapaciteit van de WindAccu zit in de electriciteitsmarkt (APX/ENDEX en PV/Onbalans) en transportvoordeel of besparing op energiebelasting, afhankelijk van de situatie. Er zijn 2 cases uitgewerkt in dit rapport. Het eerste betreft het akkerb ...
help
Risicobeoordeling gecombineerde effecten van de individuele stoffen in drinkwater : meetdata Nederlands drinkwater 1996-2008 [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ Janssen, P.J.C.M. \ Verbruggen, E.M.J. \ 2012
Het drinkwater in Nederland kan restanten van chemische stoffen zoals geneesmiddelen bevatten. De concentratie van deze stoffen is dermate laag dat ze afzonderlijk geen risico voor de volksgezondheid vormen.
help
Verkenning mogelijkheden voor afleiden 'doelstellingen voor herstel' niet-genormeerde stoffen in grondwater nabij Chemie-Pack, Moerdijk [Boek]
Wintersen, A.M. \ Lijzen, J.P.A. \ Verbruggen, E.M.J. \ 2012
Op de terreinen rond het voormalige Chemie-Pack in Moerdijk zijn na de brand in januari 2011 stoffen in grondwater gemeten waarvoor geen beleidsmatige of wettelijke normen zijn vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is het RIVM gevraagd te inventariser ...
help
Functionele biodiversiteit en geïntegreerde bestrijding : spruitkool : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Moens, J. \ De Clerq, P. \ Tirry, L. \ Bruyneel, L. \ Darwich, S. \ Verbruggen, L. \ 2011
De effecten van functionele biodiversiteit op de plaagbeheersing door de natuurlijke vijanden van bladbeschadigers in koolgewassen werden onderzocht in een driejarig IWT-onderzoeksproject. Het leverde een duidelijk beeld op van wat er leeft in het sp ...
help
Goede werkzaamheid en veilige toepassing met nieuw erkende herbiciden : onkruidbestrijding venkel late teelt 2010 : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Verbruggen, L. \ 2011
Het gebruik van de actieve stof linuron is niet altijd even veilig in de teelt van venkel. Ook is het helemaal niet zeker dat het middel op termijn zal blijven. Gelukkig zijn er de laatste jaren met chloorprofam (onder andere Aliacine), Stomp 400 SC ...
help
Butisan S en Frontier Elite veilig : onkruidbestrijding prei vroege teelt 2010 : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Verbruggen, L. \ 2011
In het verleden werd voor de onkruidbestrijding in zeer vroege prei vooral Ramrod gebruikt omdat dit een zeer veilig middel was. In deze proef wordt aangetoond dat ook Butisan S en Frontier Elite veilig kunnen worden gebruikt in een vroege preiteelt. ...
help
Nieuwe erkenningen : onkruidbestrijding zaaibed prei : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Cap, N. \ De Reycke, L. \ Verbruggen, L. \ De Rooster, L. \ 2011
In 2010 waren er weinig middelen beschikbaar voor de onkruidbestrijding op zaaibed van prei. Ondertussen zijn er nieuwe erkenningen. Sinds halfweg 2010 kan je voor de onkruidbestrijding op het zaaibed prei, voor een toepassing na zaai, gebruik maken ...
help
Kerb 400 SC veilig voor gewas : onkruidbestrijding bloemkool zeer vroege weeuwenteelt 2010 : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Verbruggen, L. \ 2011
Bij een zeer vroege weeuwenteelt met het ras Viviane werd de gewasveiligheid nagegaan van het recent erkende herbicide Kerb 400 SC. Net als bij voorgaande proeven was het gebruik van Kerb 400 SC bij bloemkool aan de erkende dosis veilig.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.