help
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe : bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe : hoofdrapport [Boek]
Sierdsema, Henk \ Holt, Henk ten \ Martens, Susan \ Nijssen, Marijn \ Verburg, Petra \ 2020
Ten behoeve van het beheerplan van het Natura 2000-gebied Veluwe is door de provincie Gelderland verzocht om bouwstenen aan te leveren voor een soortenherstelprogramma voor zeven van de tien vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden ...
help
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe : bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe : achtergrondrapport [Boek]
Sierdsema, Henk \ Holt, Henk ten \ Martens, Susan \ Nijssen, Marijn \ Verburg, Petra \ 2020
De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het bereiken van de natuur- en biodiversiteits-doelstellingen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de Veluwe is daartoe een Natura 2000-beheerplan opgesteld dat op hoofdlijnen aangeeft welke maatrege ...
help
Deltas under pressure : report of the workshop: 'Drivers and Pressures affecting Food Systems in the Mekong delta, Vietnam', Can Tho, 26-28 November 2019 [Boek]
Klapwijk, Charlotte \ Koopmanschap, Esther \ Verhagen, Jan \ Blom, Greet \ Creusen, Raymond \ Verburg, Charlotte \ Vosman, Ben \ 2019
help
Eten uit het wild \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schulp, C.J.E. \ Verburg, P.H. \ 2016
Wildplukken en eten uit het wild zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Dit artikel beschrijft welke wilde soorten in Nederland worden verzameld en wat de vraag naar eten uit het wild is. Dit wordt vergeleken met data op Europese schaal. ...
help
Het meetbaar maken van natuurinclusieve economie [Boek]
Reinhard, Stijn \ Verburg, René \ Steingröver, Eveliene \ Linderhof, Vincent \ Vos, Claire \ Grashof-Bokdam, Carla \ Michels, Rolf \ 2016
help
Aanpassing Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) aan de typologie van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) [Boek]
Verburg, R.W. \ Michels, R. \ Puister, L.F. \ 2015
In de uitvoering van het natuurbeleid in Nederland is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) leidend geworden. In dit stelsel zijn nieuwe natuurtypen gedefinieerd en zijn maatregelen voor beheer uitgewerkt. Maatregelen om de stikstofdepositie ...
help
Economische prikkels voor vergroening in de landbouw [Boek]
Brouwer, F.M. \ Smit, A.B. \ Verburg, R.W. \ 2015
In dit rapport worden de mogelijkheden verkend om een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen door economische prikkels te stimuleren. Het onderzoek betreft de economische prikkels en externe effecten in de melkveehouderij in het Groene Hart en ...
help
Recreatiemodule in Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) : bepaling van de recreatiekosten [Boek]
Blaeij, A.T. de \ Michels, R. \ Verburg, R.W. \ Hennen, W.H.G.J. \ 2015
help
Rapport van waarnemingen op ecoduct STIGGELTIE in Zuidwolde 2012 tot en met 2014 door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde [Boek]
Verburg, J. \ 2015
Gedurende 3 jaar is de vegetatie bekeken op het ecoduct Stiggeltie. Daarbij is het gebied van de aanloop aan beide kanten meegenomen. De begroeiing van Stiggeltie is anders dan op Suthwalda. Doordat er veel rijkere grond is opgebracht, groeien er vee ...
help
Rapport van waarnemingen op ecoduct SUTHWALDA in Zuidwolde door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde [Boek]
Verburg, J. \ 2015
Gedurende 3 jaar is de vegetatie bekeken op het ecoduct Suthwalda. Daarbij is het gebied van de aanloop aan beide kanten meegenomen. Ook de begroeiing aan de randen van het fietspad (naast het ecoduct) en het gebied tussen het fietspad en het ingeras ...
help
Stimuleren van Groene Groei : verkenning van initiatieven voor circulaire en emissiearme economie [Boek]
Brouwer, F. \ Verburg, R. \ Burg, S. van den \ 2014
Het Kabinet heeft in 2013 een groene groeistrategie geformuleerd. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het LEI een onderzoek uitgevoerd om de kansen en belemmeringen voor vergroening voor enkele voorbeelden uit te werken. D ...
help
Van denken naar doen: ecosysteemdiensten in de praktijk : case studies uit Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk [Boek]
Verburg, R.W. \ Selnes, T. \ Bogaardt, M.J. \ 2014
Case studies uit Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. In dit rapport is de beleidsuitvoering van de ecosysteemdienstenbenadering onderzocht in vier gebieden in het Verenigd Koninkrijk, in één gebied in Vlaanderen. Verder is de toepassing ...
help
The ecosystem services approach as an instrument for action : on the experiences in the United Kingdom, Belgium and the Netherlands [Boek]
Verburg, R. \ Selnes, T. \ 2014
Scientific knowledge about ecosystem services is rapidly being translated into policy objectives, and several EU member states have included ecosystem services in their policy programmes. However, stakeholders are experiencing many problems applying ...
help
Spatial quantification and valuation of cultural ecosystem services in an agricultural landscape \ Ecological indicators [Wetenschappelijk artikel]
Berkel, D.B. van \ Verburg, P.H. \ 2014
While the spatial and economic quantification and valuation of ecosystem services is becoming increasingly recognised as a way to communicate the importance of ecosystem conservation, little attention has been given to cultural services of the landsc ...
help
Takkenhoogte : van weiland naar rijk natuurgebied \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Verburg, J. \ 2014
Wie 's ochtendsvroeg over het natuurgebied Takkenhoogte loopt en door de nevel de zon ziet opkomen, kan zijn geluk niet op. Tientallen vogelsoorten zingen hun hoogste lied en de sfeer is adembenemend mooi. Takkenhoogte is niet een natuurgebied dat op ...
help
Leren van het energieke platteland : achtergrondrapport [Boek]
Arnouts, R. \ Gerritsen, A. \ Verburg, R. \ Verkade, N. \ 2013
Dit achtergrondrapport bij de studie Leren van het energieke platteland analyseert een breed scala aan succesvolle en minder succesvolle coalities die zijn gestart om de leefomgeving op het platteland te verbeteren, van zorgboerderijen tot lokale ene ...
help
Kosten en baten van terrestrische natuur: methoden en resultaten : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040 [Boek]
Leneman, H. \ Verburg, R.W. \ Heide, C.M. van der \ Schouten, A.D. \ 2013
Dit werkdocument gaat in op de methoden en resultaten van de kosten en baten uit de Natuurverkenning 2010- 2040, die met terrestrische natuur samenhangen. De kosten- en batenberekeningen worden getoond voor de vier kijkrichtingen uit de Natuurverkenn ...
help
Climate smartness in agro-food standards [Boek]
Ingram, V. \ Bezlepkina, I. \ Verburg, R. \ 2013
Climate change has the potential to undermine economic, environmental and energy related activities of agriculture. It can also hamper agricultural development by its impact on the natural resource base upon which agriculture depends (Halsnæs and Ver ...
help
Wetswijziging artikel 28 Wbb: meerwaarde of meer werk? : wat verandert er voor grondwateronttrekkingen in verontreinigd gebied? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verburg, R.B. \ Ramakers, P. \ Ouwerkerk, S. \ 2013
Per 1 februari 2013 is de wetswijziging 'lastenvermindering Wbb' (ook wel bekend als 'Aanpassingswet Wbb') in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doel om invulling te geven aan het verminderen van de administratieve en bestuurlijke lasten, ...
help
Circulaire economie en behoud van natuurlijk kapitaal [Brochure]
Smits, M.-J. \ Burg, S. van den \ Verburg, R. \ 2013
In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het na ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.