help
Voedzame vijvers: Voer vis en vijver voor ecologische intensivering \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ Joffre, O. \ 2019
Het concept voedzame vijvers beoogt zowel de vijver als de gekweekte vis of/en garnalen te voeren, zodat de vijver zelf kan bijdragen aan het dieet van de dieren. Door de verhouding koolstof-stikstof in evenwicht te brengen neemt de bijdrage van natu ...
help
Beheer van microbiële gemeenschappen en visgezondheid in recirculatiesystemen \ Aquacultuur [Artikel]
Rurangwa, E. \ Schram, E. \ Smidt, H. \ Verdegem, M. \ 2011
In dit artikel wordt de rol van de microbiële gemeenschap in de darm van vissen beschreven en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste huidige kennis en inzichten. Ook wordt een korte beschrijving gegeven van het ministerie van EL&I (voormali ...
help
Sietze Leenstra liet de vis zwemmen \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ Scheerboom, J. \ 2011
Net nu het Departement Dierwetenschappen en de Haar Vissen op het punt staan te verhuizen naar de Wageningen campus neemt Sietze Leenstra afscheid.
help
De effecten van semi-intensieve aquacultuur op de biodiversiteit in brak- en zoetwater \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2011
Verslag van het congres van de American Fisheries Society gehouden op 4 tot en met 8 september 2011 in Seattle.
help
Perspectieven voor vijverteelt \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ Bosma, R. \ 2010
Europa, waar de belangrijke kweeksoorten zalm, zeebaars, zeebrasem en tonijn vooral in kooien op zee gekweekt worden, is een buitenbeentje in de mondiale aquacultuur scene. Op wereldschaal wordt het leeuwendeel van vis en schaaldieren gekweekt in vij ...
help
Positieve bijdragen van bacteriën aan een duurzame aquacultuur \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ Bossier, P. \ 2009
Per 1 februari 2009 ging het project PROMICROBE van start. Het project richt zich op de invloed van bacteriën op de ontwikkeling, groei, productie en overleving van vissen in teeltsystemen. Een vergelijking wordt gemaakt tussen tilapia, kabeljauw en ...
help
Stikstofbeheer en pH in recirculatie teeltsystemen \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2008
Vis zet eiwit in het voer om in o.a. ammoniak en ammonia. Een deel van deze afbraak is slecht voor de kwaliteit en ook voor de vis. Er zijn miljarden bacteriën die helpen bij de afbraak van deze producten
help
'World Aquaculture Society' congres in Zuid Korea: een terugblik : aquaculture for Human Wellbeing - The Asian Perspective \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2008
Zuid Korea is een idyllisch lappendeken van dicht bevolkte valleien tussen ongerepte beboste heuvels omkranst door prachtige kusten. Niets lijkt er oud, zelfs de weinig historische gebouwen zijn er keurig opgeknapt. Jong of oud werkt er gemiddeld 11- ...
help
Reservering van Zeeuwse glorie voor vogels? \ Aquacultuur [Artikel]
Gosselink, M. \ Verdegem, M.C.J. \ Reijbroek, A. \ 2008
Het zwarte goud, de Zeeuwse roem. Wie kent ze niet? De smakelijke tweekleppige weekdieren die in het najaar weer volop te verkrijgen zijn in restaurants. Mosselen zijn dan ook niet zomaar voedsel, maar ze zijn een onderdeel van de Zeeuwse cultuur. Ye ...
help
Het bekalken van vijvers: waarom en wanneer? \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2008
Vijverteelt is praktisch verdwenen in Nederland maar in de recreatieve sfeer groeit de belangstelling voor siervisvijvers. Een mooie waterpartij oogt mooi, is rustgevend, en –zo denkt men – vereist weinig onderhoud. Dit is echter niet helemaal juist. ...
help
De bijdrage van visvijvers aan de nutriëntenhuishouding op gemengde klainschalige landbouwbedrijven : productiesystemen \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. C. J. \ Muendo, P. \ 2007
Vijvers kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de nutriëntenkringloop op gemenge landbouwbedrijven. Het integreren van water- en landgebonden productie in gemengde bedrijven kan leiden tot een verhoogde efficiëntie van het nutriëntengebruik. Bi ...
help
Aquacultuuropleidingen in Nederland: wat, waar en hoe? \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2007
Overzicht van opleidingen op het gebied van aquacultuur in Nederland
help
Aquacultuur in Egypte: een succesverhaal \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M.C.J. \ Verheijden, P.G.M. \ 2007
De rijzende ster op het gebied van visteelt in Afrika is Egypte. Het heeft veruit de grootste visteeltproductie van Afrika. Vooralsnog wordt vooral de binnenlandse markt bediend en het einde is nog niet in zicht
help
Vijverteeltonderzoek in Wageningen (deel 1) \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M.C.J. \ Bosma, R. \ 2006
Vijveronderzoek vorm teen belangrijk onderdeel van het systeemwerk in Wageningen. De achtergrond waartegen het vijveronderzoek in Wageningen plaatsvindt wordt schetst
help
Thema-avond over recirculatie goed bezocht \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2006
Verslag van een thema-avond over ontwikkelingen in de recirculatieteelt. Door de organisatie van een internationale cursus op het gebied aquacultuur, was er de mogelijkheid om een thema-avond ove aquacultuur te organiseren
help
Integratie visteelt met andere vormen van agrarische/aquatische productie \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2006
Tot op heden is altijd beweerd dat aquacultuur in Nederland onmogelijk is, omdat daarvoor het klimaat ongeschikt is. Toch zijn er voorbeelden in de wereld bekend waar het gelukt is om aquacultuur in vergelijkbare omstandigheden op te zetten. Het zou ...
help
Een kort verslag van de "Sixth International Conference on Recirculating Aquaculture" \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ 2006
Verslag van de zesde conferentie over gesloten recirculatie systemen. Het bedrijfsleven ziet deze manier van visteelt momenteel niet zitten. Dit moge blijken uit het lage aantal bedrijven dat de conferentie bijwoonde. Onderzoek aan bio-floc technolog ...
help
Vijveronderzoek in Wageningen \ Aquacultuur [Artikel]
Verdegem, M. \ Rahman, M. \ 2006
In Zuid-Azië is rohu (Labeo Rohita) een populaire vissoort. Er is echter moeilijk aan te komen, ook in restaurants. De afgelopen jaren is de kloof tussen vraag en aanbod alleen maar groter geworden. Kansen dus voor de aquacultuur, temeer omdat het ee ...
help
Oeillet flamand : de verleiding van de oude roos [Boek]
Verdegem, I. \ 2005
Een boek over de geschiedenis van de rozen. Vele rozen werden in de 19e eeuw gekweekt door bloemisten die niet alleen hun familieleden of kennissen bedachten met rozennamen maar ook beroemdheden en gebeurtenissen uit die periode. Oude rozennamen heri ...
help
Verkenning van mogelijkheden voor mosselteelt op open zee & een mosselkansenkaart voor de Noordzee [Boek]
Steenbergen, J. \ Verdegem, M.C.J. \ Jol, J.J. \ Perdon, J. \ Kamermans, P. \ Blankendaal, V.G. \ Sneekers, A.C. \ Bakker, A.G. \ Groenewoud, H. van't \ Hoornsman, G. \ 2005
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in de wereld omtrent mosselkweek op open zee. Daarnaast wordt, op basis van het voorkomen van mosselen, aangegeven welke locaties in het Nederlandse deel van de Noordzee potentieel geschi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.