help
Preliminary evaluation of the feasibility of using geospatial information to refine soil fertility recommendations [Boek]
Kempen, Bas \ Vereijken, Pieter \ Keizer, Paul \ Ruipérez González, Maria \ Bindraban, Prem \ Wendt, John \ 2015
help
Op weg naar succesvol beren houden = Towards successfully keeping boars [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Binnendijk, G.P. \ Vermeer, H.M. \ Vereijken, P.F.G. \ Classens, P.J.A.M. \ Verheijen, R.G.J.A. \ 2013
Nagegaan is wat de succes- en risicofactoren zijn voor ongewenst gedrag van beren en voor berengeur. Het blijkt dat succesvol beren houden kan en dat de kans op ongewenst gedrag klein is als alle omstandigheden voor de beren optimaal zijn. Bij subopt ...
help
Cultivation, processing and nutritional aspects for pigs and poultry of European protein sources as alternatives for imported soybean products [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Bikker, P. \ Meer, I.M. van der \ Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Vereijken, J.M. \ 2013
Dit rapport beschrijft de voorwaarden voor een succesvolle teelt, verwerking en toepassing van alternatieve eiwitbronnen in (biologische) varkens- en pluimveerantsoenen onder Europese klimaatcondities. Hierbij wordt rekening gehouden met duurzaamheid ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond [Boek]
Hoving, I.E. \ Vereijken, P. \ Houwelingen, K.van \ Pleijter, M. \ 2013
Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden ...
help
Technologie voor het maken van een volgende generatie vleesvervangers: de shear cell technologie [Boek]
Hamoen, R. \ Knol, J. \ Vereijken, J. \ 2013
De mondiale vraag naar vlees en vleesproducten zal ten opzichte van nu in 2050 verdubbeld zijn. Eén van de mogelijkheden om op een duurzame manier aan deze toenemende vraag te voldoen is de ontwikkeling van vleesvervangers, die beter dan de huidige v ...
help
Gezonde visalternatieven : literatuurstudie binnen het beleidsondersteunende project "Nieuwe marktgerichte duurzame eiwitconcepten" : (BO-08-018.03-002) [Boek]
Sluis, A. van der \ Vereijken, J. \ 2013
Binnen het beleidsondersteunende project "Nieuwe marktgerichte duurzame eiwitconcepten" (BO-08-018.03-002) is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar gezonde visalternatieven. De vraagstelling was als volgt: "wat is het voedingskundige belang van de ...
help
Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren [Boek]
Reenen, K. van \ Vereijken, P. \ Buist, W. \ Thissen, J. \ Engel, B. \ 2012
In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met wa ...
help
Opsporing van te hoge koper- en zinkgehalten in varkensvoer via fecesonderzoek [Boek]
Jongbloed, A.W. \ Jong, J. de \ Vereijken, P. \ Voort, M. van der \ 2012
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil controleren of de voorgeschreven maximale hoeveelheden aan koper en zink in de voeding bij varkens niet worden overschreden. De vr ...
help
Uitsnijden van varkenskarkassen voor het opstellen van een formule om het vleespercentage met de HGP7 (Hennessy Grading Probe), CGM (Capteur Gras/Maigre-Sydel) en de CSB (Image Meater) te schatten = Lean meat equation for the Hennessy Grading Probe (HGP7), Capteur Gras/Maigre-Sydel (CGM and CSB-Image-Meater (CSB) [Boek]
Lambooij, B. \ Engel, B. \ Buist, W. \ Vereijken, P. \ 2011
Het mager-vleespercentage wordt geschat met behulp van een formule die in Nederland in de Hennessy Grading Probe (HGP) is ingebouwd. De huidige HGP2 is verouderd en onderhoud wordt niet langer door de leverancier ondersteund. Een ander apparaat is de ...
help
Exploring the future of European crop production in a liberalised market, with specific consideration of climate change and the regional competitiveness \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Wetenschappelijk artikel]
Hermans, C.M.L. \ Geijzendorffer, I.R. \ Ewert, F. \ Metzger, M.J. \ Vereijken, P.H. \ Woltjer, G.B. \ Verhagen, A. \ 2010
Long-term future development of European agriculture within the global market is highly uncertain, but can potentially have large impacts on the future of agricultural businesses, rural communities and amenities such as traditional landscapes and bio ...
help
Voedselzekerheid \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Dorp, M. van \ Vereijken, J. \ Waarts, Y. \ Snels, J. \ Visser, B. \ Berg, J. van den \ Meulen, B. van der \ 2010
Voedselzekerheid is complex vraagstuk. Jarenlang daalde het aantal mensen met honger, maar de laatste jaren is die trend gekeerd, mede door de wereldwijde economische crisis en de enorme prijsstijgingen van voedsel vlak daarvoor. In dit themanummer o ...
help
Kunstvlees voor vleesverlaters \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Vereijken, J. \ 2010
Het nieuwste project van Johan Vereijken van Wageningen UR Food and Biobased Research gaat over insecteneiwit. ‘Strikt genomen is dat geen vleesvervanger’, bekent de biochemicus. ‘Maar insecten produceren eiwitten ongeveer twee keer zo efficiënt als ...
help
'De vakbeurs is een snelle, efficiënte manier om veel leveranciers te spreken' : Hans Vereijken \ Onder glas [Artikel]
Vereijken, H. \ 2010
Hans Vereijken heeft samen met broer Eric en neef Gerard een tomatenbedrijf van in het totaal 27 ha, verdeeld over twee locaties: in Someren en in Aarle-Rixtel. Op beide locaties teelt hij jaarrond ‘Tasty Tom’ trostomaten. Op een deel van het bedrijf ...
help
Groepshuisvesting van zeugen tijdens de vroege dracht = Group housing of sows during early gestation [Boek]
Peet-Schwering, C. van der \ Hoofs, A. \ Soede, N. \ Spoolder, H. \ Vereijken, P. \ 2009
In dit onderzoek is nagegaan wat de succesfactoren en risicofactoren zijn voor groepshuisvesting van zeugen binnen 4 dagen na inseminatie. We kunnen concluderen dat met elk systeem van groepshuisvesting goede reproductieresultaten en een goed welzijn ...
help
Protein transition : support the process towards a sustainable protein production and consumption [Poster]
Broeze, J. \ Vereijken, J. \ [ca. 2009]
Poster over de veranderingen in de productie van eiwit
help
Schuilstallenbeleid gemeente Wychen [Presentatie]
Hesterman, J. \ Vereijken, P. \ Gemeente Wychen \ [ca. 2009]
Presentatie van de gemeente Wijchen over haar schuilgelegenhedenbeleid
help
Spatial impacts of climate and market changes on agriculture in Europe [Boek]
Hermans, T. \ Verhagen, J. \ Vereijken, P. \ Ewert, F. \ Smit, H. \ Metzger, M. \ Naeff, H.. \ Verburg, R. \ Woltjer, G. \ cop. 2008
Farmers and farming regions in the EU are increasingly concerned about whether they can remain competitive in a liberalising economy. Until now, climate change, which poses an additional stress to agriculture, is not included in recent assessment stu ...
help
The role of rodents and shrews in the transmission of Toxoplasma gondii to pigs \ Veterinary parasitology : an international scientific journal [Artikel]
Kijlstra, A. \ Meerburg, B.G. \ Cornelissen, J.B. \ Craeye, S. De \ Vereijken, P. \ Jongert, E. \ 2008
Inadequate rodent control is considered to play a role in Toxoplasma gondii infection of pigs. This issue was addressed in the current study by combining a 4-month rodent control campaign and a 7-month longitudinal analysis of T. gondii seroprevalenc ...
help
Koersen voor het agrarisch buitengebied : casus Emmen, gebiedsdeel "De Monden" [Boek]
Agricola, H.J. \ Vereijken, P.H. \ Olde Loohuis, R.J.W. \ 2006
De gemeente Emmen wil nagaan in hoeverre agrarische grond en agrarische erven in het gebiedsdeel 'De Monden', rendement en werkgelegenheid kunnen blijven bieden, met behoud of liefst verbetering van de gebiedskwaliteiten, zoals verwoord in Structuurp ...
help
Molecular farming : kansen voor Wageningen UR [Boek]
Merck, K. \ Vereijken, J. \ 2006
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.