help
Monitoring CELLU2PLA : het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplastic [Boek]
Neef, Remmie \ Post, Gerrit \ Boer, Bob de \ Goosens, Fabienne \ Odegard, Ingrid \ Vergeer, Robert \ Jaspers, Diederik \ 2020
Dit onderzoek bevat de resultaten van een onderzoek waarin een jaar lang op rwzi Beemster de effecten zijn gemeten van het terugwinnen van cellulose ten behoeve van de productie van de biobased plastic PLA, op het zuiveringsproces. Uit dit onderzoek ...
help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Broedvogels in Nederland in 2018 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2018.
help
Ganzen- en zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2016/2017 [Boek]
Vergeer, J.W. \ Ganzenwerkgroep Zeeland \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
Handboek Dijkenbouw : uitvoering versterking en nieuwbouw [Boek]
Halter, Werner \ Groenouwe, Ilse \ Tonneijck, Michel \ Vergeer, Ger \ Angremond, Kees d' \ 2018
Al eeuwenlang worden er in Nederland dijken gebouwd; we zijn een volk dat voortdurend werkt aan de bescherming tegen hoogwater. Daarom bestaan er talloze leidraden, handreikingen en handboeken die gaan over de planvorming en het ontwerpen van dijkver ...
help
Watervogels in Nederland in 2015/2016 [Boek]
Hornman, Menno \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Klaassen, Olaf \ Kleunen, André van \ Schoppers, Jan \ Slaterus, Roy \ Turnhout Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2015 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2017
help
Grondwater verbindt; wist u dat? \ Water governance [Artikel]
Boer, R. de \ Nap, R. \ Vergeer, M. \ 2017
Grondwater speelt een sleutelrol bij de vervulling van opgaven in de fysieke leefomgeving. Een netwerk van enkele duizenden personen, het Grondwatercollectief, heeft een openingsbod gelanceerd. De centrale vraag is: hoe zorgen we er voor dat we goed ...
help
Handboek Milieuprijzen 2017 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts [Boek]
Bruyn, Sander de \ Ahdour, Saliha \ Bijleveld, Marijn \ Graaff, Lonneke de \ Schep, Ellen \ Schroten, Arno \ Vergeer, Robert \ 2017
Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de ...
help
Handboek Milieuprijzen 2016 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts [Boek]
Bruyn, Sander \ Ahdour, Saliha \ Bijleveld, Marijn \ Graaff, Marijn \ Schroten, Arno \ Vergeer, Robert \ 2017
Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de ...
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2017
help
Ganzen- en zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2015/2016 : Ganzenwerkgroep Zeeland [Boek]
Vergeer, J.W. \ 2017
help
Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland [Boek]
Bruyn, Sander de \ Hers, Sebastiaan \ Vergeer, Robert \ Nelissen, Dagmar \ Faber, Jasper \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Cherif, Sofia \ 2017
Het ministerie van Financiën heeft CE Delft opdracht verleend om een aantal maatregelen(pakketten) op het gebied van klimaat- en milieubeleid door te rekenen op hun effecten. Doel van de doorberekening is om inzicht te verschaffen in de CO2-reductie ...
help
Broedvogels in Nederland in 2014 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2016
help
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording en eerste evaluatie [Boek]
Vogel, Rob \ Boele, Arjan \ Hornman, Menno \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ Zoetebier, Dirk \ 2016
help
Liquidambar - amberboom \ Dendroflora [Artikel]
Bolscher, G.J.J. \ Vergeer, A.M.M. \ 2016
Liquidambar mag zich verheugen in een nog steeds stijgende populariteit. De redenen zijn duidelijk: de bomen zijn zeer gezond, groeien goed en hebben een grote sierwaarde. Toch zijn er ook nadelen. Zo zijn diverse cultivars windgevoelig. Ook is de si ...
help
Alternatieven voor meestook biomassa in kolencentrales : quick scan van de subsidiekosten en overige effecten van alternatieve maatregelen voor het Energieakkoord [Boek]
Warringa, G.E.A. \ Vergeer, Robert \ Croezen, H.J. \ Rooijers, Frans \ Bruyn, S.M. de \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie \ ENECO. \ Stichting Natuur en Milieu. \ 2016
Recentelijk zijn verschillende moties aangenomen die kunnen leiden tot de sluiting op korte termijn van de laatste vijf kolencentrales in Nederland. Er is dan ook geen capaciteit meer om biomassa mee te stoken. Tegen deze achtergrond hebben Natuur & ...
help
Evaluatie van de SDE+-regeling [Boek]
Blom, M. \ Vergeer, R. \ Wielders, L. \ Schep, E. \ Hof, B. \ Buunk, E. \ Tieben, B. \ 2016
De SDE+ is het belangrijkste beleidsinstrument waarmee de overheid bijdraagt aan het realiseren van de hernieuwbare energiedoelen voor 2020 en 2023. De SDE+-regeling is sinds 2011 van kracht. Bij de invoering is afgesproken dat de regeling in 2016 ge ...
help
Het belang van stadsnatuur \ De levende natuur [Artikel]
Snep, R. \ Zwarte, N. de \ Graaf, M. de \ Vergeer, P. \ Vliegenthart, A. \ Schimmel, I. \ 2016
Hoe veelzijdig het thema stadsnatuur is, blijkt wel uit de diverse artikelen in dit nummer. De stad bezit een grote diversiteit aan soorten, habitats en biotopen (de Baerdemaeker et al.), die soms als verlengstuk van het buitengebied gezien kunnen wo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.