help
Geen halvering melkveestapel, wel van de input stikstof [Brochure]
Verhoeven, F. \ 2020
Tjeerd de Groot van D66 wil de veestapel halveren om de stikstofuitstoot aan te pakken. Behalve dat zo’n uitspraak ervaren is als een dolkstoot in de rug door veel hardwerkende boerenfamilies, ligt daar feitelijk ook niet de oplossing. Daartegenover ...
help
Kansrijke maatregelen per landbouwperceel voor schoner water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Loon, A. van \ Lukacs, S. \ Verhoeven, F. \ Rotterdam, D. van \ Groenendijk, P. \ 2020
‘Maatregel op de Kaart’ biedt inzicht in kansrijke maatregelen op landbouwperceelsniveau om uitstoot van fosfor en stikstof naar het water te verminderen. De kaart moet zich nog in de praktijk bewijzen en wordt verder doorontwikkeld. Maar belanghebbe ...
help
Rapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe : 2012-2019 [Boek]
Wesselink, M. \ Specken, J. \ Schooten, H.A. \ Groten, J. \ Verhoeven, J.T.W. \ Visscher, I. \ 2020
help
Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Loon, A. van \ Lukacs, S. \ Verhoeven, F. \ Rotterdam, D. van \ Groenendijk, P. \ 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van m ...
help
Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030 : Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek [Boek]
Erisman, J.W. \ Verhoeven, F. \ 2020
help
Nijmegen klimaatbestendig \ Stadswerk magazine [Artikel]
Verhoeven, T. \ 2019
Nijmegen is European Green Capital 2018. Een van de redenen voor het winnen van deze prestigieuze titel is hoe Nijmegen omgaat met klimaatadaptatie. Het ‘Ruimte voor de Waal’-project zorgt niet alleen voor waterveiligheid, maar is ook een prachtig ri ...
help
Effects of increased drought and flooding episodes on stream riparian vegetation = De effecten van toenemende droogte en overstromingen op beekbegeleidende vegetatie [Proefschrift]
Grassen, Annemarie Geertruida \ Soons, M.B. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2019
Beekbegeleidende oeverzones, oftewel beekdalen, vormen een uniek type habitat voor veel karakteristieke planten- en diersoorten. Deze beekdalen bieden verschillende belangrijke ecosysteemdiensten, maar worden wereldwijd bedreigd, voornamelijk door ve ...
help
Incorporating social justice in climate policy assessment [Studentenverslag]
Verhoeven, Dewy \ 2019
help
Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland : eindrapportage demonstratie 2017-2018 [Boek]
Wesselink, Marie \ Verhoeven, John \ Schooten, Herman van \ Essen, Everhard van \ 2019
Naar aanleiding van de opgestelde veenweidevisie door de provincie Friesland is het project Maisteelt en bodemdaling op veenweide in Friesland in het voorjaar van 2017 van start gegaan. Het doel van het project was om te onderzoeken op welke manieren ...
help
Beheersing van wolluis in de sierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Audenaert, J. \ Verhoeven, R. \ 2019
Wolluis is een zeer hardnekkige plaag. In de aanpak van de plaag zijn alle instrumenten uit de geïntegreerde teelt van nut. Proeven aan het PCS geven een beeld van wat werkt.
help
Eindrapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe : 2012-2018 [Boek]
Wesselink, M. \ Specken, J. \ Schooten, H.A. van \ Groten, J. \ Verhoeven, J.T.W. \ 2019
In de afgelopen decennia is de maisteelt in toenemende mate in verband gebracht met duurzaamheidsproblemen. Deze hebben te maken met verliezen van nutriënten door af- en uitspoeling, een dalend gehalte aan organische stof in de bodem, een achteruitg ...
help
Future Green City Ideeëntheater : Invasieve exoten: van lokale bedreiging naar landelijke aanpak \ Stadswerk magazine [Artikel]
Boosten, M. \ Verhoeven, M. \ 2019
Exotische flora en fauna kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten en berokkenen bovendien schade aan de openbare ruimte. Stadswerk, Wageningen UR, Probos en Christel! slaan de handen ineen voor een effectieve en efficiënte aanpak.
help
Walkability of large Dutch cities : a comparison between scientific walkability trends and planning policy & practice of the cities Amsterdam and Utrecht [Studentenverslag]
Verhoeven, Maurits \ 2019
help
Kringlooplandbouw in de praktijk : analyse en aanbevelingen voor beleid [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Verhoeven, Frank \ 2019
help
Waterbedrijven van de toekomst : Toekomstverkenning, strategische opties en handelingsperspectieven [Boek]
Hartman, E. \ Tilburg, T. van \ Verhoeven, E. \ Dokkum, H. van \ Bouland-Oosterwijk, W. \ Zwolsman, G. \ Dongen, C. van \ Someren, T. van \ Hengel, J. van \ Veldhoven, N. van \ 2019
Het proces van Waterbedrijven van de Toekomst is opgedeeld in twee fasen. Eerst is basisinformatie (bouwstenen) verzameld over toekomstige ontwikkelingen (hoofdstuk 2). Daarna zijn meerdere strategische toekomstopties voor de lange termijn bepaald (h ...
help
Kansenkaart waterkwaliteit: slimme combinaties \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Ros, G. \ Verhoeven, F. \ 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector meer uit minder halen en de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminde ...
help
Kansenkaart Klimaat: slimme combinaties \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verhoeven, F. \ Ros, G. \ 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er ...
help
Late verlanding en vroege verzuring : themanummer OBN 0nderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verhoeven, J.T.A. \ 2018
Dit artikel reflecteert op de laagveen-gerichte activiteiten van het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap. De basis vormden het preadvies uit 2008 (Antheunisse et al., 2008), de reeks OBN-publicaties die samengevat is in het boekje ‘De k ...
help
Kansenkaart 1.0: slimme combinaties : onderzoek & beleid \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verhoeven, F. \ Ros, G.H. \ 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er ...
help
Moisture recycling in the Mississippi River Basin : seasonal to interannual variability in the Mississippi River Basin [Studentenverslag]
Verhoeven, Mark \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.