help
Drie jaar vissenmonitoring in Leiden \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Verkade, A. \ 2018
Veel Havenwijkbewoners zijn bijna dagelijks op of aan de grachten te vinden. Ondersteund door de KNNV-afdeling Leiden en omstreken, en getraind door RAVON-medewerkers telden ze drie jaar lang de vissen in hun wijk. Dit artikel is een samenvatting uit ...
help
De beplante wadi : blijvende utopie of nieuw aspect in de openbare ruimte [Studentenverslag]
Verkade, K. \ Koopman-Kuipers, E. \ Groen, K. \ 2017
Het afkoppelen van regenwater is een onderwerp dat momenteel veel gemeenten in Nederland bezig houdt. Eén van de opties is om regenwater te laten infiltreren in het openbaar groen middels wadi’s: een verdieping in het landschap, meestal ingezaaid met ...
help
Transmissie en persistentie van diergerelateerde MRSA bij dierenartsen en hun huisgenoten : onderzoek in het kort \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bosch, T. \ Verkade, E. \ Luit, M. van \ Landman, F. \ Kluytmans, J. \ Schouls, L.M. \ 2015
In deze studie zijn dierenartsen en hun huisgenoten gedurende 2 jaar herhaaldelijk gescreend op de aanwezigheid van S. aureus. De hierbij gevonden LA-MRSA-isolaten werden geanalyseerd met de hoogresolutietechniek whole genome mapping. LA-MRSA bleek w ...
help
Opschalen of indalen? De governance van innovatie \ Water governance [Artikel]
Verkade, G.J. \ Lulofs, K. \ 2014
De tegenstellingen tussen de werelden van vernieuwende ideeën ontwikkelen en de dagelijkse praktijk lijken soms onoverbrugbaar. Vaak klinkt in gesprekken teleurstelling door over de mate waarin innovaties breed opgepakt worden in de lijn terwijl dire ...
help
Trekroutes en overwinteringsgebieden van Nederlandse Gierzwaluwen ontrafeld met geolocators \ Limosa [Artikel]
Klaassen, R. \ Klaassen, H. \ Berghuis, A. \ Berghuis, M. \ Schreven, K. \ Horst, Y. van der \ Verkade, H. \ Kearsley, L. \ 2014
In de zomer zijn Gierzwaluwen moeilijk te missen wanneer groepen met grote snelheid en luid gierend door het luchtruim nabij broedkolonies vliegen. Veel mensen hebben dan ook 'iets' met Gierzwaluwen en proberen de soort te helpen door het veilig stel ...
help
De Natuurlijke Alliantie in het gebiedsproces : SKB Showcase Amersfoort [Boek]
Verkade, Geert-Jan \ Grond, Vincent \ Camps, Paul \ Meurs, Martin van \ 2014
Deze rapportage is opgesteld in het kader van de SKB showcase: De natuurlijke Alliantie in het gebiedsproces. De showcase richt zich op de integratie van bodem, water en groen – het natuurlijke systeem - in één ruimtelijke pijler, de Natuurlijke Alli ...
help
Kostenindicaties van klimaatmaatregelen in de stad [Boek]
Verkade, Geert-Jan \ Lemmen, Gert \ Wentink, Ronald \ 2014
Maatregelen in de stad om het veranderende klimaat bij te houden en daarmee de stad leefbaar te houden, zijn enorm duur. Deze aanname klinkt logisch. Het hoeft alleen niet waar te zijn. Door op het juiste moment op bestaande ontwikkelingen aan te hak ...
help
Leren van het energieke platteland : achtergrondrapport [Boek]
Arnouts, R. \ Gerritsen, A. \ Verburg, R. \ Verkade, N. \ 2013
Dit achtergrondrapport bij de studie Leren van het energieke platteland analyseert een breed scala aan succesvolle en minder succesvolle coalities die zijn gestart om de leefomgeving op het platteland te verbeteren, van zorgboerderijen tot lokale ene ...
help
Talrijk overwinteren van Houtsnippen bij Noordwijk in 2009-2013 \ Limosa [Artikel]
Verkade, H. \ 2013
In de Nederlandse vogelliteratuur is opmerkelijk weinig geschreven over het wintervoorkomen van de Houtsnip. Historische bronnen maken zelden melding van regulier overwinteren, en in het geheel niet van winterinfluxen bij vorst en sneeuw. Pas trecent ...
help
Informatievoorziening bij calamiteiten [Brochure]
Verkade, J. \ 2013
Deze Deltafact richt zich op de informatievoorziening bij hoog water en overstromingen vanuit de werkwijze bij de landelijke overheid en de aansluiting bij de waterschappen en veiligheidsregio’s. Als voorbeeld worden de voorspellingen in met name het ...
help
Voetgangersbrug kan gecontroleerd bezwijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Verkade, W. \ 2013
Als een superstorm op de Scheveningse boulevard beukt, moet de nieuwe voetgangersbrug bij Seinpostduin bij eventueel bezwijken niet de dijk beschadigen. De brug is daarom opgebouwd uit kunststofdelen die maximaal 700 kilogram wegen en zo zijn verbond ...
help
Kansverwachtingen in het regionaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verkade, J. \ Loenen, A. van \ Beckers, J. \ Weerts, A. \ Leeuwen, E. van \ 2011
De stad Grand Forks, North Dakota, april 1997. Onverwacht en tot ontsteltenis van inwoners en stadsbestuur overstromen de dijken, die de stad moeten beschermen tegen overstromingen vanuit de Red River. Uiteindelijk staat zo'n 80 procent van de stad o ...
help
Groen werkt beter : kansen voor bedrijventerreinen en natuur [Boek]
Bouwmeester, H. \ Verkade, G.J. \ Snep, R. \ 2010
Steeds meer partijen zien in dat natuur op en rond bedrijventerreinen belangrijk is. Natuur- en landschapsexperts zeggen dat, maar ook overheden, ontwikkelaars en steeds meer ondernemers. Groene kwaliteiten kunnen bedrijventerreinen omvormen tot werk ...
help
Thema ondernemen \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Steenks, E. \ Bijman, B. \ Kierkels, T. \ Verkade, S. \ Houweling, P. van \ Stijger, H. \ 2010
Een goede ondernemer kan elke crisis aan, zegt Marcel Dings. "Zelfs als hij sneuvelt, staat hij toch weer op." . "Dings is in dit themanummer één van de tuinders die zich onderscheiden met hun ondernemerschap. Opvallende punten? Benut je sterke kant ...
help
Naar de heide van toen: heidefauna kan niet zonder randecotopen \ Boomblad [Artikel]
Verkade, S. \ 2009
Voor een vitaal heidelandschap moeten we terug naar de heide van weleer, wijst onderzoek uit. Extensief beheerde akkertjes, bosschages en verstuivingen wisselden de heidevegetatie in het verleden af. En die afwisseling blijkt van groot belang voor de ...
help
Melkvee in natuurgebieden: toekomstmuziek? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verkade, S. \ 2009
In natuurgebieden kom je al vaak vlessvee en jongvee tegen. Voor landbouwers is deze vorm van natuurbeheer nauwelijks rendabel. Melkvee zou financieel wel eens veel interessanter kunnen zijn, maar daarvoor moet het vee dagelijks verplaatst worden van ...
help
Influx van Houtsnippen langs de Hollandse kust in januari 2009 \ Limosa [Artikel]
Verkade, H. \ 2009
Januari 2009 zakte de temperatuur op meerdere nachten tot onder -20 graden C. Verder naar het oosten, in het midden en zuiden van Duitsland en Polen werden zeer lage waarden gemeten tot -30, terwijl het in het Noord-Europa wat minder koud was. Zoals ...
help
Lessen van de mycoloog : veldwerkplaats paddenstoelen in het bosbeheer \ Boomblad [Artikel]
Verkade, S. \ 2009
Paddenstoelen komen vaker voor in sprookjes dan in beheerplannen. Dan kan het gebeuren dat bijzondere paddenstoelen sneuvelen, zoals onlangs op de Amerongse Berg. 'Doodzonde', vindt beheerder Rein Zwaan van Staatsbosbeheer. Graag had hij eerder gewet ...
help
Opnieuw discussie over Ecologische Hoofdstructuur : parel van het natuurbeleid niet langer heilig \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Verkade, S. \ 2008
Natuurbeschermers en natuurbeleidsmakers waren jarenlang trots op hun Ecologische Hoofdstructuur. Dit beeld had brede steun, geld genoeg, planologische bescherming, kortom alles om er een succes van te maken. Toch staan de EHS doelen de laatste tijd ...
help
Mycorrhiza vermindert effecten stikstof: schimmel als redder in nood \ Boomblad [Artikel]
Verkade, S. \ 2008
Mycorrhiza-bodemschimmels blijken essentieel voor een bovengronds ecosysteem met grote biodiversiteit. Uit nieuw onderzoek blijkt bovendien dat mycorrhiza de negatieve effecten van stikstof op de plantengemeenschap sterk vermindert. Toevoeging van my ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.