help
Nieuwe versie VKL 2020 : De belangrijkste wijzigingen op een rij \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2020
Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuwe versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk, opgesteld door de Stichting Pro aCt. Die heeft bij het opstellen van de nieuwe versie uitgebreid gekeken naar mogelijkheden om de administratieve plichten te beper ...
help
Dromen over mest : hoe de digitale mestketen eruit kan zien \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2020
Wie dagelijks bezig is met de papierwinkel rond mesttransporten droomt wel eens van een systeem dat eenvoudiger, minder bewerkelijk en efficiënter is en de kans op fouten minimaliseert. Digitalisering van de mestketen maakt dat systeem mogelijk.
help
Hoe staat het met de eerlijke mestketen? : Keurmest en digitale mestketen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2020
Eind 2017 publiceerden LTO, POV, Cumela, TLN en Rabobank het plan van aanpak ‘Samen werken in een eerlijke keten’. We zijn nu tweeënhalf jaar verder. Hoe staat het met de grote voornemens uit dat plan?
help
Wijzigingen in regels emissiearm aanwenden mest \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2019
Met ingang van 2019 zijn de regels voor het emissiearm aanwenden van mest op een aantal punten gewijzigd. Daarom zetten we alle regels op dit punt nog eens helder op een rij.
help
Een krimpende mestmarkt, en nu? : Meststoffendistributie moet zich tijdig voorbereiden op nieuwe situatie \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2019
Jarenlang is de mestmarkt alleen maar toegenomen. Het aantal dieren in Nederland bleef weliswaar gelijk, maar de gebruiksnormen werden naar beneden bijgesteld, waardoor er minder mest op het eigen bedrijf van de veehouder kon worden geplaatst. Deze s ...
help
Mengen van meststoffen : Noodzaak, (on)mogelijkheden en wenselijkheid \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2019
Alle gewassen in de landbouw hebben plantenvoedingsstoffen nodig. Scherp of te laag vastgestelde gebruiksnormen en het streven naar kringlooplandbouw dwingen leveranciers van meststoffen naar een zo goed mogelijke mix van mest(stoffen). Verschillende ...
help
Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2 : classificatiemethodiek van visuele inspecties [Boek]
Verkerk, Sjaak \ 2019
Dit document biedt rioleringsbeheerders een uniforme, landelijke classificatiemethodiek om resultaten van visuele leiding- en putinspecties op basis van de NEN-EN 13508- 2:2003+A1:2011 te beoordelen. In deze methodiek zijn ook de Nederlandse aanvulle ...
help
Samen werken in een eerlijke keten : plan van aanpak mestfraude : ondernemen met cumela \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2018
Natuurlijk is niet iedere mesttransporteur of boer een mestfraudeur. Juist daarom hebben LTO, POV, CUMELA Nederland, TLN en de Rabobank samen een plan gemaakt voor een eerlijke keten. Uiteindelijk doel is om ervoor te zorgen dat elke schakel in de me ...
help
Een duwtje in de rug : mestintermediairs willen samen werken aan een beter imago van de sector \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2018
Mestintermediairs balen van het negatieve imago dat de sector heeft gekregen. Ze vinden de regelgeving rond mest te streng, te ingewikkeld en de normen te laag. Fraude met monsters vinden ze onacceptabel. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Duwtj ...
help
Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater [Boek]
Sluis, Sietske van der \ Bruggen, C. van \ Luesink, H. \ Schröder, J. \ Verkerk, H. \ Bleeker, A. \ Grinsven, H. van \ Kruitwagen, S. \ 2017
Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, ...
help
Klaar voor de start? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2017
Met ingang van 1 oktober 2017 moet vaste mest waarin de mestcode 13 en/of 43 zit bij vervoer worden bemonsterd door een onafhankelijk monsternemer. Hierdoor wordt de kwaliteit van de bemonstering aanzienlijk verhoogd, zodat de afnemer veel beter weet ...
help
Research and innovation perspective of the mid - and long-term potential for advanced biofuels in Europe [Boek]
Baker, Paul \ Chartier, Oliver \ Haffner, Robert \ Heidecke, Laura \ Hussen, Karel van \ Meindert, Lars \ Oberč, Barbara Pia \ Ryszka, Karolina \ Capros, Pantelis \ De Vita, Alessia \ Fragkiadakis, Kostas \ Fragkos, Panagiotis \ Paroussos, Leonidas \ Petropoulos, Apostolis \ Zazias, Georgios \ Ball, Ingo \ Dzene, Ilze \ Janssen, Rainer \ Michel, Johannes \ Rutz, Dominik \ Lindner, Markus \ Moiseyev, Alexander \ Verkerk, Hans \ Witzke, Peter \ Walker, Magda \ 2017
Research and Innovation (R&I) plays a central role in developing advanced biofuels technologies to help achieve the EU’s climate and energy targets. This study examines the R&I potential for feedstock production, advanced biofuels production, and use ...
help
Sleepslangbemesten : eerste werkgang een uitdaging \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2016
Sleepslangbemesten wordt steeds populairder, omdat deze methode grote voordelen met zich meebrengt. Er zijn echter ook nadelen. Zo moet in de eerste werkgang de bemester soms worden gelift, omdat de aanvoerslang in de weg ligt. Hierdoor voldoet het w ...
help
Fosfaatmeststof terug op derogatiebedrijven \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2016
Ambtelijke onderhandelingen maakten enkele jaren geleden een eind aan het gebruik van kunstmestfosfaat op derogatiebedrijven, met als gevolg dat ook de zeer nuttige startgift verdween. Een nieuwe grondstof en goed lobbywerk hebben er nu voor gezorgd ...
help
Precisieaanpak ruwvoerteelt : stappenplan \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Hoop, W. de \ Verkerk, H. \ 2016
De loonwerker is bij veel bedrijven essentieel in de ruwvoerteelt. Die rol kan hij versterken door meerwaarde te leveren met precisielandbouw. Er zijn namelijk nog veel mogelijkheden om te komen tot hogere gras- en maïsopbrengsten, zeker nu er steeds ...
help
Uiterlijk 1 juli doorvoeren \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2015
Met ingang van 4 januari 2016 treedt een nieuwe versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) in werking. De wijziging is nodig omdat ook het wereldwijde GlobalGAP per 1 juli 2015 is gewijzigd. Alle gecertificeerde bedrijven moeten daaraan uiter ...
help
New perspectives for urbanizing deltas : a complex adaptive systems approach to planning and design : Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) [Boek]
Meyer, Han \ Bregt, Arnold \ Dammers, Ed \ Edelbos, Jurian \ Berg, Job van den \ Born, Gert Jan van den \ Broesi, Robert \ Buuren, Arwin \ Burg, Leo van den \ Duijn, Mike \ Heun, Gepke \ Marchand, Marcel \ Neumann, Dirk \ Nieuwenhuijze, Lodewijk \ Nijhuis, Steffen \ Pel, Bonno \ Pols, Leo \ Pouderoijen, Michiel \ Rijken, Bart \ Roeleveld, Gerda \ Verkerk, Jitske \ Warmerdam, Maike \ 2015
The delta region between Rotterdam and Antwerp is a prime example of an area where spatial developments face increasing complexity. Local initiatives for developing urban expansions, recreation areas, nature and industrial complexes must harmonize wi ...
help
Zijn we er bijna? : resultaten van de landelijke inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2015
De mestverwerkingscapaciteit in het concentratiegebied Oost blijft sterk achter bij de hoeveelheid te verwerken mest in dit gebied. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2015. De totale ...
help
Regels aangescherpt : veranderingen mestregelgeving \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2015
De gebruiksnorm fosfaat gaat, zoals met Brussel is afgesproken, naar beneden. De bemestingsruimte in Nederland daalt hierdoor nog met circa zeven procent. In de tabel zijn zowel de normen voor 2014 als voor de jaren 2015 tot en met 2017 weergegeven.
help
Van mest tot exportwaardig product \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2014
Vanaf het begin van dit jaar is de verplichte mestverwerking een feit. Het exporteren van mest of mestproducten is daarin de belangrijkste route, naast het verbranden van mest en het produceren van mestkorrels. Iedereen die zich bezig wil gaan houden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.