help
Denkkader licht : naar een effectief gebruik van LED belichting in de glastuinbouw [Boek]
Dieleman, Anja \ Gelder, Arie de \ Weerheim, Kees \ Kruidhof, Marjolein \ Verkerke, Wouter \ Garcia, Nieves \ Kromwijk, Arca \ Elings, Anne \ Visser, Pieter de \ Janse, Jan \ 2020
In de afgelopen 20 jaar is het elektriciteitsgebruik in de glastuinbouw snel toegenomen door toenemende arealen belichte teelt en een sterke toename van het geïnstalleerd vermogen aan belichting. Deze trend is te keren door de vervanging van de huid ...
help
The heartbreak bouquet - developing emotion bouquets to create added value [Poster]
Hooge, I. de \ Hanenberg, M. \ Horst, G.J. ter \ Verkerke, W. \ [ca. 2017]
help
Designing a sustainable and resilient production system for glasshouse strawberries [Poster]
Beerling, E. \ Lotz, B. \ Leiss, K. \ Kruidhof, M. \ Evenhuis, B. \ Janse, J. \ Verkerke, W. \ 2017
The area of strawberries cultivated in glasshouses is currently expanding. Glasshouse strawberries can guarantee a secure supply and a high fruit quality level, but several aspects of this production system may conflict with today’s societal demands ...
help
Monitoring energiebesparing en teeltervaringen bij energie-innovaties [Boek]
Zwart, F. de \ Raaphorst, M. \ Weel, P. van \ Speetjens, B. \ Janssen, H. \ Verkerke, W. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Ministerie van Economische Zaken \ Glaskracht Nederland \ Programmateam speerpunt "Kas als energiebron" \ [2015]
Luchtcirculatiesystemen die een gecontroleerde uitwisseling met buitenlucht mogelijk maken zijn een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Telen. Controle over de hoeveelheid ontvochtiging en de verdeling in het gewas bieden tuinders de zekerheid die no ...
help
Kas als apotheek [Presentatie]
Verkerke, W. \ 2015
Presentatie van de tweede docentendag van het Centre for Biobased Economy (CBBE) op 24 juni 2015.
help
GreenBrains en de inzet van onderzoekers en studenten bij innovatievragen voor het agro MKB in de regio Venlo [Boek]
Verkerke, W. \ Geerling-Eiff, F. \ 2015
Met de start van GreenBrains werd een praktische samenwerking tussen vier regionaal actieve kennisinstellingen (Citaverde, Fontys, HAS en Wageningen UR) geboren. In dit kader werd een gemeenschappelijk kennisloket (“one stop shop”) geopend dat werd b ...
help
De Kas als Apotheek voor mens, dier en plant : "er zit zoveel meer in planten" [Presentatie]
Poot, E. \ Verkerke, W. \ Labrie, C. \ Meer, I. van der \ 2014
Presentatie van het Jaarevent 2014 van het Kenniscentrum Plantenstoffen. In deze presentatie wordt ingegaan op de mogelijkheden die plantenstoffen bieden om glastuinbouwproducten beter te verwaarden.
help
2MOVE: Meer Waarde in de Tuinbouw [Presentatie]
Verkerke, W. \ Schoorlemmer, H. \ 2013
Powerpoint presentatie tijdens de Tuinbouwrelatiedagen in Veray over het project 2MOVE: over Meer Waarde in de Tuinbouw, waarbij aandacht voor de waarde, waarmee spring je in op de klantvraag: hoe voeg je waarde toe en hoe sluit je aan op de wensen, ...
help
Ontwerp van twee energiezuinige kasconcepten : iteratief proces van rekenen en discussieren aan de hand van Kaspro [Boek]
Verkerke, W. \ Kempkes, F. \ Poot, E. \ 2013
Het Greenportkas II concept zou de volgende stap worden in de energiebesparing in de glastuinbouw, onder meer door gebruik te maken van gecoat diffuus dubbel glas. Dit nieuwe kasconcept, bedoeld voor de teelt van tomaten, is voorafgaande aan de bouw ...
help
Innovatieve tuinbouw en Emissieloze kas BO-12.03-006 en BO-12.03-010 [Poster]
Verkerke, W. \ [2011]
Informatieposter over Innovatieve tuinbouw en Emissieloze kas. In dit programma is gewerkt aan verduurzaming van de productiesystemen in de tuinbouw. Co-innovatie, waarbij samen met de ervaring uit de praktijk gericht nieuwe kennis wordt ontwikkeld, ...
help
Herontwerp en bouw van een nieuwe lysimeter : thema: Emissieloze kas BO-12.03-010-002.02 [Poster]
Voogt, W. \ Verkerke, W. \ [2011]
Informatieposter getiteld "Herontwerp en bouw van een nieuwe lysimeter". thema "Emissieloze kas". Een lysimeter is een in de grond ingegraven foliebak met aan de onderkant een pijpje, waardoor water kan worden opgevangen, opgepompt en geanalyseerd. D ...
help
Greenport greenhouse as a source of inspiration \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Verkerke, W. \ 2011
The Greenport greenhouse in Venlo is a benchmark in greenhouse cultivation. Tomato grower, Joep Raemakers, achieves 10 percent higher productivity and a savings of 35 percent in energy costs with this semi-closed greenhouse. The nearby Health Centre, ...
help
‘Because of this network we really are involved in energy saving’ \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Verkerke, W. \ 2011
Talking in crop specific terms about tomatoes and trusses, for example, has become passé. Now it’s all about dry matter and stomatal apertures. This change was necessary because otherwise the growers in the greenhouse Innovation network Nieuwe Energi ...
help
The Centre for Genetic Resources, the Netherlands : moving from the first 25 years into the future [Boek]
Pistorius, R. \ Visser, B. \ Oldenbroek, K. \ Verkerke, R. \ Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, Wageningen \ [2011]
Deze publicatie geeft een beschrijving van het ontstaan van het CGN, de de opbouw en het gebruik van collecties van genetisch materiaal van plantaardig en dierlijke herkomst, de belanghebbenden bij genetische diversiteit, en het wettelijke en politie ...
help
Energieplan Greenportkas II : verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept [Boek]
Kempkes, F. \ Verkerke, W. \ Poot, E. \ cop. 2011
Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende ...
help
Varkenshouderij koppelen aan glastuinbouw \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verkerke, W. \ Eijk, O. van \ 2010
Het koppelen van varkenshouderijen en glastuinbouwbedrijven levert bedrijfseconomische en maatschappelijke voordelen op. Voordelen die groot genoeg lijken om de mogelijkheden van dergelijke bedrijfsclusters serieus te verkennen. Wageningen UR, LLTB, ...
help
Stuur LEDs en energiebesparing bij paprika : onderzoek in de praktijk bij VOF Dingemans [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Uenk, D. \ Steenhuizen, J. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ 2010
Doel van de proef was vast te stellen of LED een stuureffect heeft op paprika, dat wil zeggen, het monochromatische karakter van LED-licht bepaalde effecten op de morfologie en ontwikkeling van de paprikaplant heeft, zelfs bij vrij lage lichtintensit ...
help
Tomaten telen onder LED belichting in de praktijk : vergelijking belichtingssystemen bij RedStar Trading [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Steenhuizen, J. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ 2010
Tijdens het in dit rapport beschreven project is gekeken naar de effecten van belichting (met LED vs SON-T lampen) op de teeltresultaten van tomaten.
help
Ontwikkelen van een prototype lysimeter met een beweegbare bovenrand : coaching van een groep studenten van TU Delft [Boek]
Verkerke, W. \ cop. 2010
Om de teelt te optimaliseren en de emissie naar het grondwater te meten wordt bij in de grond geteelde gewassen een lysimeter toegepast, een in de grond ingegraven bak. De tot dan toe gebruikte foliebak voldoet in grote lijnen, maar de bak zou eigenl ...
help
Smaakvolle producten voor een betere afzet [Dossier]
Verkerke, W. \ 2010
De biologische sector wil gezonde en lekkere producten leveren die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Wetenschappelijk onderzoek naar smaak kan de biologische keten helpen om dit doel te bereiken. Welke mogelijkheden zijn er om de smaak van biologi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.